Rekabetsiz hayat mümkün mü?

Aşağıdaki paragrafları Gündüz Vassaf adlı bir köşe yazarından (Radikal, 8 Aralık 2013) aktarıyorum: ‘Kapitalizmin olmazsa olmazı rekabet anlayışıyla beslenen çağdaş toplumsal bilincimiz (en büyük, en hızlı, en zengin, en güçlü, en çalışkan vs.) birilerini yüceltirken çoğunluğun ezilmesine dayalı değil mi? İnsanların işbirliğiyle, ortakça paylaşılan hedeflere teşviki yerine, kıran kırana rekabet yoluyla sonuca hızlı varılmasının istenmesi, bu yolda başkalarının yaptıklarının sabote ...

Devamı... »

Adâlet, herkes için

Türkiye’de yargı sisteminin birçok problemi var. En başta geleni, masumiyet karinesine yeterince saygı gösterilmemesi. Ne yazık ki, bu ülkede biri hakkında bir dava açılması onun suçlu olduğunun tescili gibi algılanıyor. Masumiyet karinesinin gerektirdiğinin tersine, suçlanan kişiden masumiyetini ispat etmesi bekleniyor. Daha da kötüsü, bu algılama ve kavrayış sadece yargı çevrelerinde değil, halk arasında da egemen. Yargılanan kimseler için söylenen ‘aklandı’, ...

Devamı... »

Siyasî liberaller, iktisadî liberaller ve liberaller

Memleketimizde liberal deyince akla gelen insanları iki gruba ayırabiliriz: Bizzat liberalim diyenler ve başkaları tarafından liberal olarak adlandırılanlar. Bu ikinci gruptaki insanlar, medyada daha fazla görünürlüğe sahip oldukları için, liberallerle ilgili tartışma ve etiketlemelerde, daha çok öne çıkıyorlar. O kadar ki, kimileri liberalliği sadece onların temsil ettiğini ve hatta onlardan başka liberal olmadığını sanıyor. Kendi kendilerine liberal demeyen ama başka ...

Devamı... »

Basın özgürlüğü ve yanlışlıklar

Gerek ifade gerekse basın özgürlüğünün yeteri kadar geniş ve güvenceli olmadığı bir ülkede yaşadığımızda hemen herkes hemfikir. Buna rağmen, bu konularda felsefî derinliği olan ve anlamlı siyasî-hukukî sonuçlara yol açacak tartışmalara girişmek yerine, kısa dönemi gözeten, suçlayıcı, kınayıcı, reaksiyoner, tek taraflı, ilkesiz tavırlar benimsemeye devam ediyoruz. Bu hengamede birçok şey söyleniyor ama, bazı ilginç konular hiç gündeme gelmiyor. Bunlardan biri, ...

Devamı... »

Sağlıklı toplumsal değerlendirme yapmanın önündeki engeller

Türkiye gibi çok hareketli, problemli, değişken bir ülkede yaşayınca, insan, sık sık, kişiler, gruplar ve kurumlar hakkında değerlendirmeler yapmak, onları ölçüp tartmak zorunda kalıyor. Bu tür değerlendirmelerde hangi yolları ve yöntemleri kullanırsak, nelerden kaçınırsak, hatalara düşmeyi engelleyebilir veya hataları asgariye indirebiliriz? Kişilere, gruplara ve kurumlara haksızlık yapmaktan, hakkaniyeti çiğnemekten, hangi ilkelere bağlı kalarak uzak durabiliriz? Günümüz Türkiye’sindeki manzaranın bu soruları ...

Devamı... »

PKK ikiye ayrılıyor: Yüzü maskeliler ve maskesizler

Şu olana bir bakın: Lice\’nin Fis köyü yakınlarında yol kesen bir grup PKK\’lı tarafından kaçırılan 2 astsubay ve 2 uzman çavuş, olayın üzerinden daha 24 saat geçmeden bölgeye giden BDP heyetine teslim ediliyor. Heyet de askerleri sağ salim Lice Jandarma Karakolu\’na götürüp Lice Kaymakamı\’na teslim ediyor. BDP Diyarbakır İl Başkanı Zübeyde Zümrüt olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada \”Halk, askerleri PKK\’lılardan almıştır ...

Devamı... »

Liberal demokraside politikacılar ve bürokratlar arasındaki ilişki

Liberal demokrasilerin ana problemlerinden biri, seçilmişler ile atanmışlar arasındaki ilişkilerde tezahür eder. Bu problemin ne olduğu kısaca şu şekilde ifade edilebilir: Demokratik sistemde devletin geniş anlamda yürütme erki içinde iki ana güç odağı vardır: Demokratik seçimlerle geçici olarak iş başına gelenler ve memurluk mesleğine girip bu işi emekli olana kadar sürdürenler. İlk gruba mensup olanlar siyasetçilerdir ve hem yasama organı ...

Devamı... »

BDP kazanırsa süreç çöker mi?

Yerel seçimlerden çıkacak sonuçlar üzerinde çok spekülasyon yapılıyor. Birçoğu oldukça kısır ve objektif kriterlerden ziyade temennilere dayalı değerlendirmeler… Bu değerlendirmelerden biri de BDP\’nin yerel seçimlerde Güneydoğu\’da oylarını yüzde 65\’lere kadar çıkaracağı, bütün Güneydoğu illerini \”silme\” kazanacağı yönünde. Böyle bir tablonun birkaç önemli sonuca yol açacağı ileri sürülüyor: Birincisi, \”Türkiye Kürdistanı\” haritasının inkar edilemez bir biçimde ortaya çıkacağı ve bu durumun PKK\’nın özerk bölge çalışmalarını ...

Devamı... »

Fakirlik bitiyor mu?

Kötü şeyler daha çok haber olur derler. Nitekim, açlıkla, fakirlikle ve gıdasızlıktan ölümlerle ilgili haberler, gazete sayfalarından hiç eksik olmuyor. 16 Ekim Dünya Gıda Günü için hazırlanan 2013 Dünya Açlık Endeksi’nin verdiği bilgiye göre dünyada her 8 kişiden biri aç. Her yıl, 3 milyonu çocuk 7 milyon kişi açlıktan ölüyor. Suriye gibi vahşî iç savaşlara sahne olan yerlerde aç insanların ...

Devamı... »

Özel hayata artan tehditler

Özgürlüğüne düşkün ve özgürlükçü edebiyattan haberdar kimseler, özgürlükle özel hayat arasında kopartılamaz bir bağ olduğunu bilir. Bireyin özgür olmasının anlamlarından ve açılımlarından biri, belki de en önemlisi, bireyin, kendi izni olmadan başkalarının giremeyeceği bir mahrem alanının olmasıdır. Mahrem alan deyince hemen ve sadece ev hayatını anlamamalıyız. Kamusal alandaki bazı hâl ve hareketlerimiz de özel alana girer. Örneğin, sokakta biz istemeden ...

Devamı... »