MİT ve vatandaşların korunması

Dünya, ne yazık ki, bir devletler dünyası. Bildiğimiz her coğrafya parçası devletlerin egemenliği altında. Devletlerin ikili bir yapısı var. İlk kısmı alenî olan ve deklare edilen tarafları. İkincisi ise deklare edilmeyen gizli veya deklare edilse bile gizli kalan tarafları. Her devletin gizli servisleri mevcut. Bu servislerin açıklanan amacı millî menfaatleri ve millî güvenliği korumak. Bu, ilk bakışta, devletler, esas itibariyle, ...

Devamı... »

Kamuoyu araştırmaları ve hükümet etme

Demokrasi özü itibariyle bir siyasî yönetim biçimi. Alternatifleri hesaba katılmadığında en kötü, katıldığında en iyi yönetim biçimi olan demokrasi zamanımızda hem bir ideal hem bir değerlendirme ölçütü hâline geldi. Neredeyse tüm ülkeler demokrasi olduğunu veya olmaya çalıştığını iddia ediyor. Ülkelerin sistemlerinin ne kadar iyi/kötü olduğu demokratiklik derecelerine bakarak değerlendiriliyor. Demokrasi o kadar itibar kazandı ki, iyi veya kötü insan olmak ...

Devamı... »

Sovyet Gulag’ında bir aşk hikâyesi

Edebî eserlerin -roman, hikâye, nadiren de olsa şiir- ve hatıraların çoğu zaman bilimsel çalışmalardan daha açıklayıcı ve öğretici olduğuna kaniyim. Bu yüzden, gerek derslerimde öğrencilerime, gerekse sohbetlerimde dostlarıma edebî kitaplar tavsiye ettiğim olur. Son okuduğum bu türden eser, aynı zamanda gerçek ve sıra dışı bir aşkın hikâyesini anlatıyor. Bir roman gibi akıcı ama aslında bir belgesel. (Orlando Figes, Haberini Alayım ...

Devamı... »

Susuzluk kapıyı çalarken

Günlük hayatın hengâmesi içinde bazen temel insanî problemleri gözden kaçırıyoruz. Bilimin ve teknolojinin çok gelişmesinin ve hayat şartlarının önceki asırlardakiyle karşılaştırılamayacak kadar ilerlemesinin insanı kâinatın efendisi olduğu zannına sürüklemesi de bunda etkili oluyor. Hâlbuki, insan evrenin efendisi olmadığı gibi insan tabiatı ve insanî hayatın karakteristik özellikleri de neredeyse hiç değişmiyor. Atalarımız hangi problemlerle karşılaştıysa biz de onlarla karşılaşıyoruz. Bizden sonraki ...

Devamı... »

Demirtaş\’ın sözlerini nasıl yorumlamalıyız?

\”Kürt halkı artık kendisini yönetme aşamasına geldi. Seçimden sonra sadece fuar ya da kültür merkezi inşa etmeyeceğiz. Asıl inşa edilecek şey demokratik özerkliktir. Bu halk artık kendisini yönetme aşamasına geldi. Muhtarlar, mahalle meclisleri, vs… Anadilimizde, lehçelerde, Arapça, Ermenice, Süryanice hizmet alma noktasına geldi.\” Selahattin Demirtaş\’ın yukarıdaki sözleri günlerdir farklı şekillerde yorumlanarak polemik konusu ediliyor. Gerçekten de bu ifadenin farklı biçimlerde ...

Devamı... »

AK Parti’nin oyları niçin erimiyor?

Kamuoyu araştırmalarının ana vatanı ABD. Bu ülkede siyasî eğilim araştırmalarının ilginç bir gelişim tarihi var. Türkçeye çevirdiğim, Adres Yayınları tarafından yayımlanan (2013) Siyaset Bilimi kitabında Michael Roskin ve arkadaşları bu tarihin iyi bir özetini veriyor. 1824’te yapılan ilk araştırmada Harisburg Pennsylvanian adlı yayın organı tarafından yoldan geçenlere başkanlık seçiminde adaylardan Quincy Adams’a mı yoksa Andrew Jackson’a mı oy verecekleri soruldu. ...

Devamı... »

İfade hürriyeti ve akademisyenler

İfade hürriyeti herkes için önemli ama gazeteciler, politikacılar ve akademisyenler için bilhassa mühim. Bunun sebebi, bu kimselerin işlerinin doğrudan doğruya ve ağırlıklı olarak, hatta bazı durumlarda tamamen, ifade özgürlüğüne dayanması. Bu elbette bu kimselerin ifade özgürlüklerinin kendi başına diğer insanların aynı özgürlüklerinden daha kıymetli olduğu anlamına gelmiyor, yalnızca, meslekî faaliyette ifade özgürlüğüne doğrudan dayandıklarını gösteriyor. Ayrıca, bu kimselerin işlerinin açık ...

Devamı... »

İfade özgürlüğü, kişilik hakları ve internet regülasyonu

İfade özgürlüğü bir temel özgürlük olarak her dönemin şartları içinde yeniden yorumlanmak zorunda. Bu belki de tüm özgürlükler için geçerli. Yazının gelişmesinden önce ifade özgürlüğüyle ilgili temel sorunsal insanların konuşarak tercihlerini ve görüşlerini keyfî bir engelle karşılaşmaksızın dile getirip getiremeyecekleriydi. Yazıya geçilince yazma faaliyeti etrafında ifade özgürlüğü tekrar tartışıldı. Matbaanın yaygın kullanıma girmesi çok daha büyük tartışmalara yol açtı. Aynısı ...

Devamı... »

Mısır’daki darbeye destek verenler şimdi ne düşünüyor?

Haziran 2013’ten beri sanki tarihi hızlandırılmış şekilde yaşıyoruz. Geçen yılın en önemli olaylardan biri Temmuz ayı başlarında Mısır’da general Sisi tarafından seçimle işbaşına gelmiş cumhurbaşkanı Mursi’ye karşı yapılan darbeydi. Bu darbe öylesine ilginç ve önemliydi ki, bir anlamda birçok ülkenin ve kişinin demokratlık testi olma fonksiyonunu üstlendi. Olaylar ve tavırlar unutulmadı. Arşive gitmeye dahi gerek yok. O günlerde yazılıp çizilenler, ...

Devamı... »

Yolsuzluk soruşturmaları ne yapılmalı?

Otonom bir bürokratik yapılanmanın yolsuzluk iddia ve soruşturmalarını siyasî bir operasyonun aracı olacak şekilde kullandığı artık apaçık ortada. Bu yapılanmayla mücadelenin sürdürülmesi ve yapılanmanın dağıtılması, sadece ülkenin değil söz konusu yapılanmanın içinde yer alanların ve daha geniş çevrelerinin iyiliği için de şart. Aksi takdirde Türkiye demokrasisi çok kan kaybedecek ve ülke en azından bir süre için bir polis-yargı devletine dönüşme ...

Devamı... »