ABD ile Suudi Arabistan Arasındaki Kirli İlişki

Dünyaya özgürlük ve demokrasi hamisi pozu veren ABD, dünyanın en saldırgan, en şiddet yanlısı, imkân bulursa ve gerek görürse askerî gücü sonuna kadar kullanmaktan çekinmeyen devletlerinden biri. ABD insan hakları, özgürlük ve demokrasiyi istediğinde bazı ülkelere karşı silah olarak kullanıyor ama işine geldiğinde rafa kaldırmakta bir beis görmüyor. En kötü insan hakları ihlâlcisi ülkelerle sarmaş dolaş olabiliyor, işbirliği yapabiliyor. Bu ...

Devamı... »

AK Parti’nin Yersiz Telaşı

Türkiye’de siyaset büyük ölçüde iki ana çizgi üzerinde şekillendi.  İttihat ve Terakki geleneği ve Hürriyet  ve İtilaf geleneği. İlki daha merkeziyetçi, modernist, pozitif özgürlükçü (yani baskıcı) ikincisi daha adem-i merkeziyetçi, gelenekçi ve negatif özgürlükçü. İstiklâl Harbi bir ülkenin karşılaşabileceği en büyük tehlikelerden biri olan işgalin defedilmesi ihtiyacının doğurduğu zaruret ihtilâfları ikinci plana itti ve iki çizgiye mensup insanlar aynı Meclis ...

Devamı... »

Tartışma Usulü ve Adabı  

Tartışma usulü ve adabı hakkında ne kadar yazılsa az. Bu husustaki bilgisizlik, dikkatsizlik ve özensizlikler bir yandan beşerî ilişkilere zarar veriyor diğer taraftan fikir hayatının sağlıklı, dengeli ve üretken olmasını engelliyor. Bu yüzden, zaman zaman, “niçin ve nasıl tartışmalıyız?“ hakkında değil bu tür gazete yazıları kaleme almak, kitap yazmayı bile düşündüğüm oluyor. Tartışmanın niçin gerekli olduğunu söylemeye pek gerek olmamakla ...

Devamı... »

Âdil Seçim: Nedir Ne Değildir?*

Seçimlerin âdil olmasıyla ilgili taleplerin ve tartışmaların yersiz, anlamsız ve önemsiz olduğu söylenemez. Âdil seçimler demokrasinin olmazsa olmazı. Aynı zamanda, demokratik meşruiyetin iki mühim kaynağından biri. Âdil seçimlerden kaynaklanan meşruiyet biri seçimi kazananlarla diğeri seçimi kaybedenlerle ilgili iki ayağa sahip. Seçim kazananların siyasal yönetim yetkisini kazanması ancak seçimlerle olur. Gerek yürütme gerekse yasama iktidarı kendi kendisini oraya seçemez. Böyle bir ...

Devamı... »

31 Mart Seçimleri ve Dünyadaki Türkiye İmajı

31 Mart seçimleri, özellikle İstanbul’daki kıran kırana (veya nefes nefese) yarış, tüm dünyada ilgiyle takip edildi. Bu gösteriyor ki, seçimin ve sonuçlarının Türkiye’nin dünyadaki görüntüsü ve imajı üzerinde tesiri olacak. Daha önce de defalarca yazdım. Türkiye dışarıya enformasyon akışı konusunda tam bir kuşatma altında. Ülke hakkındaki bilgiler dünyaya esas itibariyle FETÖ ve PKK ağları ve kanalları üzerinden gidiyor. Yabancı medya ...

Devamı... »

Siyasî Partilerin 31 Mart Başarıları ve Başarısızlıkları

Tarihimizin en ilginç seçimlerinden birini yaşadık. Aradan günler geçmesine rağmen heyecan dinmedi. Seçimlerin ilginç olması hoş ama biraz da zararlı. Yükselen tansiyonlar patlayabilir, insanların sağlığı zarar görebilir! Bence seçimin ilginçliği sadece kendisinden ve aktörlerin siyasal kimliğinden kaynaklanmıyor. İçinde bulunduğumuz dönemin genel özelliklerinin ve toplumun psikolojik hâlinin de buna katkıları var. Çoğu seçimde özellikle ana aktörler arasında seçimi kaybeden veya seçimde ...

Devamı... »

31 Mart Seçiminin Sonuçları ve Mesajları

Son zamanların en ilginç seçimlerinden birini gerçekleştirdik. 31 Mart seçimleri her bakımdan dikkat çekici oldu. Türkiye siyasetinin hem istikameti hem de güçlü ve zayıf yanları hakkında mesajlar verdi. Seçmene şapka çıkartalım Seçimlerin en dikkat çekici yanı seçmen bilgeliğinin sergilenmesi oldu. Seçmenlerin bilgeliğine daha önce de birkaç yazıda işaret etmiştim. James Surowiecki’nin Kitlelerin Bilgeliği kitabındaki tespitleri bir kere daha doğrulandı. Surowiecki ...

Devamı... »

Demokrasinin Bayram Günü

Seçim günü geldi çattı. Bugün seçmenler sandık başında olacak, belediye başkanlarını ve mahallî idarenin diğer aktörlerini seçmek için oy kullanacak. Seçim günü demokrasinin bayram günüdür. Yarışmacı seçimsiz demokrasi olmaz ve her demokratik seçim birçok kurumun ve sürecin sonucudur, eseridir. Her seçim bir son ve aynı zamanda bir başlangıçtır. Yani demokratik siyaset bir yönüyle başlangıç ve bir yönüyle bitiş halkalarından oluşan ...

Devamı... »

Ad Hominem Argümanlardan Niçin Kaçınmalıyız?

Türkiye’de en az başarılan şeylerden biri kurallı ve dolayısıyla uygar ve yararlı tartışmalar yapmak. Tartışma yaptığımızı zannedip bağırıp çağırıyoruz. Atıp tutuyoruz. Yargılıyor ve infaz ediyoruz. Karşı tezleri dinlemiyor, kendi tezlerimizi tartışmaya açık görmüyoruz. Tartışma yumrukların değil sözlerin kapışması ve yarışması ise, her tartışma fikirler etrafında dönmeli.  Ne var ki, bu, olması gerekenden çok daha az vuku bulunuyor. Yaşı, tahsili ve ...

Devamı... »

ABD’nin Dünyanın Temeline Koyduğu Dinamit

Uluslararası ilişkilerde idealist ve realist teori yarış hâlinde. Her biri daha iyi bir uluslararası düzenin kendisi tarafından sağlanacağını iddia ediyor. İdealist teoriye göre uluslararası ilişkilerin ana aktörü olan devletler diğer devletlerle ilişkilerini ahlâk ve adalet ilkeleri etrafında örmeli. Devletlerin dış politikasına çıkarlar değil değerler yön vermeli. Realist teoriye göreyse uluslararası ilişkilere şekil verecek olan şey devletlerin ulusal çıkarlardır. Her devlet ...

Devamı... »