Yalan Haber ve Demokrasi

Wikipedia’nın kurucularından Jimmy Wales, bu seneki Davos toplantısı için gittiği İsviçre’de basın, seçmenler ve demokrasi hakkında dikkat çeken ama konuyla amatörce ilgilenenlerin sandığı kadar önemli ve anlamlı olmayan açıklamalar ve değerlendirmeler yaptı. Wales, sorumluluk sahibi bir medyanın topluma yalan habercilik ve bilgi kirliliği gibi konularda farkındalık kazandırma görevinin olduğunu söyledi. Yalan haber üreten mecraların deşifre edilmesi gerektiğine, insanların yalan haberlerle ...

Devamı... »

Tanzim Satışlara İlişkin Bazı Gözlemler ve Düşünceler

Tanzim satışlar hakkındaki görüşlerimi olabildiğince açık seçik biçimde yazdım. Tüm temel hususlara işaret ettiğim kanaatindeyim. Ama söz asla bitmez ve biraz tekrar pahasına da olsa bazı noktalar tekrar dile getirilebilir. Geçenlerde Beşiktaş tanzim satış yerinden iki kilo nohut aldım. Nohut iki kiloluk paketler hâlinde satılmaktaydı. ‘Tanzim satış mağazası’ değil ‘tanzim satış yeri’ diyorum, çünkü ortada henüz mekân, yapı ve işleyiş ...

Devamı... »

‘Beka Meselesi’ Tartışmalarına Sakin Bir Bakış

31 Mart seçimleri genel mahallî seçim sürecinde siyasette tartışma konusu olan –eğer en önemlisi değil ise- en önemli meselelerden biri ülkenin ve milletin bekasına ilişkin. Cumhur İttifakı (Cİ) bileşenleri Mart ay sonundaki seçimlerin ülkemiz için bir beka meselesi olduğunu söylüyor. Bu seçimlerden çıkacak sonucun beka mücadelesini etkileyeceğini, Cİ’nin kaybetmesi -yani Millet İttifakı’nın (Mİ) kazanması- hâlinde memleket için bir beka meselesi ...

Devamı... »

HDP’nin Suriyeli Sığınmacılar Hakkındaki Görüşleri?

Suriyeli sığınmacılar hakkında yıllardır yazıp çiziliyor, konuşmalar ve tartışmalar yapılıyor. Bu sayede hemen hemen her siyasî partinin bu konudaki görüşlerinin neler olduğu biliniyor. Bir istisna ile: HDP HDP resmî söyleminde barış, kardeşlik, eşitlik, insanlık gibi kelime ve kavramları çok sık kullanıyor. Sözleriyle politikalarının ve alandaki davranışlarının ne kadar uyumlu olduğu tartışmaya açık. Keşke birileri bu konuda araştırmalar yapsa da hakiki ...

Devamı... »

Ya Piyasa Ekonomisi ya Barbarlık!

Ekonomik sıkıntı, kriz, çalkalanma, türbülans zamanlarında, doğal olarak, ekonomik sitemlerle ilgili tartışmalar yoğunlaşıyor. Bu tartışmalar bazen komple sistemler üzerinden bazen de ekonominin parçaları ve sektörleri üzerinden yapılıyor. Aslında ekonomik sistemler üzerinde yürüttüğümüz tartışmalar sadece ekonomik hayatla ilgili değil. Ekonomik sistem tercihinin sosyal, ekonomik, siyasî ve hukukî hayatta da yansımaları var. Seçtiğimiz ekonomik model bizi tüm sonuçlarıyla uygarlığa veya barbarlığa götürebilir. ...

Devamı... »

Partiler ve Küskünleri

Genel mahallî seçimler hızla yaklaşıyor. Ancak, siyaset mahallî seçimlerden ziyade bir genel seçim havasında. Siyasî partiler sanki belediye başkanları değil de gelecek beş yıl boyunca yürütme-siyasî yönetim görevini üstlenecek cumhurbaşkanı seçilecekmiş gibi kampanya yürütüyor. Adayların da partilerinin de vaatleri mahallî idarelerin yapması gerekenlerin ve yapabileceklerinin çok ötesinde. Her seçim öncesinde kamuoyu araştırmaları yapılır. Seçimi kimin kazanacağı, hangi partinin ne kadar ...

Devamı... »

Taşıyıcı Annelik Yanlış mı?

İstanbul’da bir polis operasyonu yapıldı. ‘Taşıyıcı anne’ temin eden ve taşıyıcı annelik yapan bazı kimseler gözaltına alındı. Hukuk mevzuatımıza göre taşıyıcı annelik yasak. Bu yüzden, taşıyıcı annelerle ‘taşıtıcı anneler-aileler’ arasında aracılık yapanlar,  taşıyıcı annelik yapanlar ve ilgili tıbbî işlemleri gerçekleştirenler suç işlemiş sayılıyorlar. Taşıyıcı annelikle ilgili olarak tartışılması gereken iki husus var: 1) Taşıyıcı annelik suç olmalı mı? 2) Taşıyıcı ...

Devamı... »

Türkiye’nin AB’ye Üye Olması Şart mı?

Türkiye AB ile devamlı bir çekişme içinde. Haklı olduğu noktalar da var haksız olduğu noktalar da, ancak, hiç bir şekilde, iki taraf arasındaki tüm problemlerin sadece Türkiye’nin tarzından ve tercihlerinden doğduğu söylenemez. AB birçok yönüyle faydalı bir proje. İki büyük savaşla yıkılmış ve insanlığı yıkıma uğratmış bu eski kıtada tekrar büyük savaşların yaşanmaması arzusunun ve arayışının sonucu olarak doğdu. Ekonomik ...

Devamı... »

Uçak Yolcularının Görgüsüzlükleri

Görgü, adabı muaşeret kuralları, her yerde her zaman gerekli. Görgüsüz insanlarla haşır neşir olmak zorunda kalmak ıstırap ve sıkıntı verici. Görgü kurallarının ne denli önemli olduğunu anlamaya yardımcı olacak en önemli durumlardan biri seyahat. Seyahatin her türlüsünde görgüsüz insanlarla muhatap olmak içinize sıkıntılar girmesine neden olabilir. Kendi tercihiniz olmadan, geçici olarak bir araya geldiğiniz, aynı mekânı paylaştığınız insanların münasebetsiz tavır ...

Devamı... »

Kavala İddianamesi

İyi bir hukuk düzeni ve sağlıklı işleyen bir yargı sistemi her ülkenin en büyük varlıklarından biri. Uzun vadede her açıdan güven, istikrar ve itibar ihtiyacının karşılanmasının olmazsa olmazı. Bir ülkedeki  yargı kalitesi o ülkenin hukuk bilgisi ve bilincinin, temel insanî değerlere bağlılığının ve yakınlığının, iyi organize olabilme ve çalışabilme seviyesinin, kurumsallaşma derecesinin en iyi göstergelerinden… Hiç bir ülkenin yargı sisteminin ...

Devamı... »