İnsan homo-ekonomikus mudur?

Homo-ekonomikus kelime olarak ekonomik insan, kavram olaraksa, daima maddî menfaatleri peşinde koşan, her şeyi ekonomik mesele olarak gören, başka bir deyişle ekonomizm yapan, ekonomizme bağlı olan insan anlamına geliyor. Böyle olmanın doğal sonucunun adâletten uzaklaşmak, ekonomik kavramlarla ifade edilemeyecek değerleri çiğnemek, önemsememek ve diğer insanların ekonomik haklarını gözünü kırpmadan, arsızca gasp etmek olduğu kabul ediliyor. Tabiî ki bu düşünüş ve ...

Devamı... »

Tüketmeyen insanlar ülkesi!

Birçok akademisyene ve fikir insanına göre modern toplumun en kötü özelliklerinden biri tüketmekmiş. Modern toplumdaki insanın mottosu “tüketiyorsam varım” imiş. Hatta hızını alamayan bazı “kapitalizm” savunucuları “tükettiğin kadar insansın” diyesiymiş. Hem ülkemde hem de dünyada epeyce yer dolaştım ve her dilden, dinden, renkten pek çok insanla karşılaştım. Yukarıdaki sözleri kullanan birine hiç rastlamadım. Çok kitap okuduğum da söylenebilir. Böyle diyen ...

Devamı... »

Demokratik merkeziyetçilik ve demokrasi

Sosyalizmin demokrasiyle bağdaşmayacağı yolundaki yazılarıma hemen hemen tamamı teorik bazı itirazlar geldi. Muarızlarım sosyalizmi resmî ideolojisi yaptığı hâlde demokrasi olmayı başarmış tek bir tarihsel ve güncel ülke örneği göster(e)miyor. Onun yerine, teorik atıflar ve analizlerle, sosyalizmin geçmişinin geleceğini bağlamayacağını ve istikbalde demokrasiyi kuran ve yaşatan sosyalist ülkelerin olabileceğini öne sürüyor. Daha geniş bir zeminde bu tartışma reel sosyalizm-ideal sosyalizm ayrımı ...

Devamı... »

Gençlerin çağrısı

Bir grup genç Kürt meselesi hakkında bir çağrı yaptı. Bana da ulaştırılan çağrı metnini okuyucularımla paylaşmak istiyorum. * * * GENÇLERDEN ARTIK YETER (EDİ BESE) ÇAĞRISI! Biz bir vücudun azaları olan Türk ve Kürt gençleri olarak yoğunlaşan şiddet ve çatışma ortamından kaygı duymakla kalmıyor, bu kanayan yaramıza (Kürt sorunu) Artık yeter!, Edi bese! diyoruz. Son derece kritik dünya ve bölge ...

Devamı... »

Asalet ve siyaset

Siyaset temel beşerî faaliyetlerden biri. Aristo’ya göre insan siyasî bir varlık. Her insan toplumunda, demokratik veya anti-demokratik, mutlaka siyaset var. Bir liberal olarak siyasetin zararlarının gayet farkındayım, ama özellikle çoğulcu siyasetin boğulmasının yaratacağı zararların çok daha fazla olacağının da bilincindeyim. Tüm beşerî faaliyetler gibi siyasetin de kendisine mahsus özellikleri var. Siyaset, her şeyden önce, yumuşak bir lisanla ve/veya sessizce yürütülse ...

Devamı... »

Vergilerimiz nereye gidiyor?

Dünkü yazımda vergiyi kutsamanın da hırsızlık saymanın da yanlışlığına işaret etmiş ve herkesten makul miktarlarda alınacak vergiye ihtiyaç olduğunu belirtmiştim. Bu vergilerle kamu fonları oluşur ve bunlar –umulur ki- temel kamu hizmetlerinin/mallarının üretilmesine harcanır. Geçtiğimiz günlerde ödediğimiz vergilerin nerelere gittiği açıklandı. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün bütçe istatistiklerinden yararlanarak hazırlanan bilgilere göre, vergilerin harcanma yerleri şöyle: Yüzde 22.03 sosyal güvenlik ...

Devamı... »

Vergi kutsal mı hırsızlık mı?

Vergi, ver kökünden türetilmiş bir kelime. Birine bir şey vermeyi anlatıyor. Veren, bireyler ve birey birlikleri. Verilen ise kamu otoriteleri, yani belediyeler ve devlet. Ancak, veren ile verilen arasındaki ilişki göz önüne alındığında, kelime yanlış. Doğrusu, “el koyma”, yani birinin birine bir şey vermesi değil, birinin birinden icabında o kişinin rızası hilâfına o şeyi alması. Durumu vergi ilişkilerini piyasa ilişkileriyle ...

Devamı... »

CHP Bakışı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir süre önce yaptığı bir konuşmada şunları söyledi: “Dördüncü Büyük Devrim, özgürlük ve demokrasi devrimidir. Bu devrim; Türkiye’nin tarihsel sorunlarına çözüm üretecek, siyaset kurumuna değer katacak, yurttaşlarımızı din, dil, etnik, mezhepsel ayrım, ötekileştirme ve dışlamalardan kurtaracak, ekonomide üretimi ve eşit bölüşümü esas alacak bir nitelik taşımaktadır. 21’inci yüzyılda toplumsal barışı tesis etmiş, komşularıyla uzlaşmış, şiddeti ...

Devamı... »

Hükumetin Devletçiliği

Türkiye’de ana siyasî partiler arasında serbest piyasa ekonomisini benimseyenleri memnun edecek ölçüde serbest piyasa taraftarı olanı yok. Şüphe yok ki bu durum Türkiye’ye mahsus da değil. Tüm demokrasilerde tablo aynı. Aksi yöndeki yüksek sesli iddialara rağmen dünyada egemen iktisadî model ideal ölçülere uygun serbest piyasa ekonomisinden ziyade devletin merkezde olduğu ve ekonomik elitlerle politik elitlerin birbirlerini desteklediği eş-dost kapitalizmi. Bazı ...

Devamı... »

Laiklik masalı!

Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın sözleri üzerine başlayan laiklikle ilgili tartışmalar bazılarının çok çalkantılı geçen, müthiş olaylar ve dönüşümlerle dolu son yirmi senede laikliğin ne olup ne olmadığı yahut ne olması ne olmaması gerektiği hakkında bir santim olsun mesafe kat edemediğini gösterdi. Bu kişilerin dilinde öfkeli ezberler tekrar açığa çıktı, küfürler, hakaretler, tehditler havada uçuştu. Biraz sakin olun arkadaşlar. Öfkenizi ve ...

Devamı... »