“Aklın yolu bir” midir?

Türkçeye “akılıcılık” diye çevrildiğinde rasyonalizm sanki orjinalinde bir nebze olsun mevcut iticilikten kurtuluyor ve bariz bir çekicilik kazanıyor. Bunun ben önemli sebebi, kelimenin Türkçesinin “izm”in yarattığı menfi duygu ve düşünce çağrışımlarından azade olması. Diğer bir sebebi aklın insan zihninde yarattığı müspet çağrışım ve yansımalar. Akıl sahibi bir varlık olmakla, akıllı olmakla övünürüz. Yanlış yaptığını düşündüğümüz kimselere “aklın yok mu?” diye ...

Devamı... »

CHP’nin Darbelerden Çektikleri

CHP cephesinden önce Özgür Özel’in daha sonra Canan Kaftancıoğlu’nun demokrasi dışı yolların, hassaten darbenin, mevcut hükümetin “gitmesi” için kullanılması çağrısı, talebi, tehdidi veya temennisi olarak yorumlanmaya, anlaşılmaya açık sözleri siyasette, doğal olarak, bir darbe ve darbecilik tartışması başlattı. Bu konuda gazeteci Ahmet Hakan’a konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP’nin darbelerle bir ilişkisi olmadığını ve olamayacağını söyledi, tartışmaları başarısız olan ...

Devamı... »

Teknik Bilgi Yığını Kıskacında Türkiye Analizleri

Türkiye’de pek tanınmayan, dolayısıyla fikirleri akademik ve entelektüel hayatımıza hemen hemen hiç yansımayan muhafazakâr filozof Michael Oakeshott kuvvetli bir rasyonalizm eleştirmeni. Eleştirilerini dayandırdığı ayaklardan biri teknik bilgi ile pratik bilgi arasında yaptığı ayrım. Filozof eserlerinde bu ayrımın ilk bakışta sanılabilecekten çok daha önemli olduğunu ve siyasette birbirinden çok farklı düşüncelere ve sonuçlara yol açtığını özenle açıklamakta. Teknik bilgi esas itibariyle ...

Devamı... »

Türkiye’nin Hapishanelerinde Kaç Gazeteci Var?

İfade özgürlüğünün sektörel yansıması olarak basın özgürlüğü her demokratik ülke için önemli. Basının işi vatandaşları ülkede ve dünyada olup bitenlerden ve ortalıkta dolaşan yorum, değerlendirme ve fikirlerden haberdar etmek. Özellikle kamu otoritesi ve kaynağı kullananlarla toplumda bir tanınmışlığa sahip olanların yapıp ettiklerini topluma duyurmak. Çünkü kamunun bunlardan haberdar olmaya hakkı vardır ve yayın organları ve gazeteciler bu anlamda bir kamu ...

Devamı... »

İktidar “Başka Bir Yolla” Nasıl Gidebilir?

CHP İstanbul İl Başkanı C. Kaftancıoğlu, iktidarın “erken seçimle veya başka bir şekilde” gideceğini söyledi. Bu söz, doğal olarak, siyasette darbe tartışmalarının patlamasına sebep oldu. AK Parti ve MHP cenahı bu sözün darbecilik işareti olduğunu söylerken CHP darbenin kastedilmediği cevabını verdi. Açık ki Kaftancıoğlu iktidarın “gitmesini” istiyor. Bu muhalefet için gayet doğal ve meşru bir talep. Muhalefet elbette iktidarın değişmesini, ...

Devamı... »

Neden Marksist Sosyalizm Başarısız Olurken Klasik Liberalizm Başarılı Oldu?

İdeolojilerle ilgili olarak sık sık kullanılan bir söz var: “İdeolojiler idrakimize giydirilmiş deli gömleğidir”. Cemil Meriç’e ait olan bu sağ kanat sözünün başka versiyonları da mevcut. Ayrıca, 1950’lerde, ideolojilerin veya ideolojiler arasındaki sert mücadelelerin bittiği ve hedeflerde ortaklaşan ideolojilerin sadece bu hedeflere ulaşma metotlarında farklılaştığı yolunda iddialı sözler de vardı. Marx’ta da benzer bir bakış olduğunu görmek mümkün. Marx ideolojiyi ...

Devamı... »

ABD Çöküyor mu?

Koronavirüs salgınıyla mücadelede ülkelerin başarı derecesi hakkında kesin hükümlere varmak için henüz erken olmakla beraber, ilk göstergeler bu bakımdan (geçici) bir sıralama yapmanın mümkün olduğuna dair işaretler veriyor. Bu işaretlere bakınca görülen manzara ABD’nin iyi bir sınav veremediği. ABD vaka ve ölüm sayısı bakımından en başta geliyor. Ülkede adeta bir kargaşa ve kaos havası var. Buna bakarak ülkemizin sağcıları ve ...

Devamı... »

Kürtlere sesleniyorum: Bu Tarihî Fırsatı Kaçırmayın!

İnsanların, ailelerin, insan topluluklarının ve insan toplumlarının eline bazen tarihî fırsatlar geçer. İyi değerlendirilirse bu fırsatlar hem onlar hem başkaları için doğruya giden, iyiliği pekiştiren, ağır ve kronik problemleri çözen dönüm noktaları olur. Covid19 salgınının dünyanın her yerinde insanlara kâbus yaşattığı günlerden geçiyoruz. Hepimiz anlıyoruz ki insan hayatından daha değerli bir şey yoktur. Bazen kendimizden geçecek kadar ne olduğumuzu unutsak, ...

Devamı... »

“Bizim Diktatörlüğümüz İyidir”

Türkiye’deki tüm millî gün kutlamaları (bayramlar) bazı toplum kesimleri (sol ve Kemalist cenahlar) tarafından bir şekilde tek parti diktatörlüğünün övülmesi, göklere çıkartılması ve bu yaklaşımlarla aynı çizgide olmayanların bir anlamda ve bir ölçüde terörize edilmesi ritüeline dönüşüyor. Bunu yapanlar aynı zamanda Türkiye’de bir “AKP-Erdoğan diktatörlüğü” bulunduğunu iddia ederek ateş püskürüyor. Siyaset Bilimi ve Anayasa Hukuku disiplinleri açısından, diktatörlüğün ne olduğu ...

Devamı... »

Freud’da Bilimsel Metot ve Ahlâk

Freud’da Yanlış Olan Ne? Konuyla ilgili önceki yazımda yine Freud gibi psikanaliz mütehassısı olan bazı akademisyenlerin ve araştırmacıların Freud’u “şarlatan” ve “hilekâr” sıfatlarını da kullanarak ağır eleştirilere maruz bıraktığını belirtmiştim. Bir başka yazar olan Antony Storr’un da Freud’un bir bilim adamı olarak değil bir guru olarak görülmesinin daha doğru olacağını söylediğini eklemiştim. Bu iki bakış birbirini destekliyor. Her bilgi bilimsel ...

Devamı... »