Eleştiride hakkaniyet ve asalet

Her mesleğin kendine göre iyi ve kötü yanları vardır. Her meslek insana maddî ve manevî anlamda bir şeyler katar ve ondan bir şeyler alır. İnsanlar olağan şartlarda kendi serbest iradeleriyle meslek seçer ve icra eder. Ancak, bazen mesleklere giriş şu veya bu ölçüde tesadüfe bağlı olur. Baba mesleğini sürdürme, etkilenilen insanların peşinden gitme, geçici olarak yapılan bir işi sürekli meşgaleye ...

Devamı... »

FETÖ niçin ‘acele’ etti? (II)

Önceki yazımda, FETÖ’nün klasik yöntemlerini kullanmaya devam etmesi halinde birkaç sene içinde devleti tamamen ele geçirmesi mümkünken niçin “acele” edip deşifre olmasına yol açacak eylemlere giriştiğini sormuştum. Bu yazıda, soruyu cevaplamaya yardımcı olabilecek üç muhtemel sebep üzerinde duracağım. 1. Erdoğan korkusu ve nefreti Zamanın başbakanı Erdoğan, hem siyasî zekâsı ve sezgisi, hem devletin işleyişini gözlemlemek açısından avantajlı pozisyonda bulunması sayesinde, ...

Devamı... »

FETÖ niçin ‘acele’ etti?(I)

Liberal düşünür F. A. Hayek’in serbest piyasa ekonomisi hakkında ilginç bir tahlili var. Hayek, piyasa ekonomisi mevcut ve işliyor olmasaydı böyle bir ekonomik sistemin mümkün olabileceğini akıl edemeyeceğimizi belirtiyor. Gerçekten özel mülkiyet, piyasa ve fiyat sistemi, çıplak akla dayanarak yaratılamayacak beşerî kurumlar. Hattâ — yaratmayı bir yana bırakın — sırf akıl yürüterek anlaşılmaları ve izah edilmeleri bile zor. Bundan dolayı ...

Devamı... »

Türkiye ve NATO: nereye?

Türkiye NATO’ya topraklarını savunmak için girdi. Bunun için otoriter Tek Parti rejiminde demokratikleşme yönünde değişiklikler de yapması gerekiyordu. NATO Türkiye’nin eşit üye olabildiği, üyeleri demokrasiyle yönetilen yegâne uluslararası örgüt. Dolayısıyla NATO on yıllar boyunca hem siyasî sistemimizin renginin belirlenmesinde, hem de sınırlarımızın savunulmasında etkili bir faktör oldu. NATO ortak savunma fikrine dayanıyordu. Planlara göre, NATO üyesi herhangi bir ülke bir ...

Devamı... »

Sosyalizm neden demokrasiyle bağdaşmaz?

Sosyalistlerin ve sosyalist olmamakla beraber sosyalizm hakkında değerlendirmeler yapanların sergilediği ilginç bir tavır, sosyalizmi diğer ideolojileri değerlendirirken kullandıkları kıstaslarla değerlendirmekten uzak kalmalarıdır. Bu yaklaşımda sosyalizm âdetâ tüm ideolojiler arasında ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Kestirmeden söylersek, sosyalizm diğer ideolojilerden farklı olarak, sadece amaçlarıyla — üstelik, şifrelenerek cazip hale getirilmiş amaçlarıyla — değerlendirilir. Bu amaçlara varmak için kullandığı veya kullanacağı araç ve ...

Devamı... »

Atatürk üzerinden mâkuliyetin kaybı

Üç sebeple bu konu üzerine yazmaya hevesli ve istekli değilim. İlki, zaten söylemek istediklerimi daha önceki yazılarımda dile getirmiş olmam. İkincisi, ne söylersem söyleyeyim duruma bir tesiri olmayacağı kanaatine kapılmış bulunmam. Üçüncüsü, bu konuda yazmanın hâlâ riskli olması. Buna rağmen, geçen hafta 10 Kasım’daki anmalarda sergilenen bazı manzaralar beni bir kere daha bu mevzuyu ele almaya itti. Her ülkenin tarihinde ...

Devamı... »

AKM’den Gezi Parkı’na yol var mı?

Türkiye 2013’ün Mayıs sonu ile Haziran ve Temmuz aylarında tarihî bir vaka yaşadı. Kiminin Gezi Direnişi, kiminin Gezi İsyanları adını verdiği olaylarda bazı birey ve gruplar aktif rol aldı. Meydanlara çıktı, gösteriler yaptı, polisle çatıştı.  Sıcak olaylara bizzat katılmamakla beraber manevî, hattâ maddî anlamda isyancılara destek verenler oldu. Bunlar arasında yazarlar, akademisyenler, iş adamları ve partiler de vardı. Hem olaylar ...

Devamı... »

Liberallerin yıllık kongresi

Liberal Düşünce Topluluğu’nun (LDT) düzenlediği Liberal Düşünce Kongresi bu yıl 3-5 Kasım’da Ürgüp’te gerçekleştirildi. Bu kongre 22’incisiydi. Türkiye’nin dört bir köşesinden gelen fikir insanları çeşitli konulara ilişkin oturumlarda konuşmacı, izleyici, soru soran ve yorumcu olarak yer aldı. Oturum başlıkları Kongre’nin entelektüel bakımdan ne kadar zengin olduğunu göstermeye yeterliydi: “Liberal teoride güncel tartışmalar”, “iktisat politikası, iktisadî yaklaşım ve Türkiye”, “LDT’nin 25. ...

Devamı... »

İyi ki cumhuriyet var!

Türkiye’nin cumhuriyetinin 94’üncü yılı geçtiğimiz Pazar günü idrak edildi. Bu münasebetle hem ulusal hem mahallî ölçekte resmî ve sivil kutlamalar yapıldı. Gazeteler özel sayfalar hazırladı. Şirketler, belediyeler — bazıları gerçekten güzel — basılı ve görsel medya ilânlarıyla kutlamalara katıldı. Hürriyet, Aydınlık, Birgün, Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerini her gün takip etmeye çalışıyorum. Sebebi, hem haberleri birden çok kaynaktan okumak hem de farklı yaklaşım ve yorumlardan haberdar olmak ...

Devamı... »

Kartepe Zirvesi ve FETÖ’yü çözmek

Türkiye 15 Temmuz 2016’da sarsıntıları hâlâ devam eden müthiş bir olay yaşadı. Yargı tarafından FETÖ adı verilen, bünyesinde terör unsurunu da barındıran, İslâmî görünümlü, totaliter bir ezoterik örgüt, uluslararası ortaklarıyla birlikte, ülkenin parçalanmasıyla, işgal edilmesiyle, iç savaşla da sonuçlanabilecek bir darbe teşebbüsüne girişti. Bu, “darbekolik” ülkemizin şimdiye kadar gördüğü en sofistike darbe girişimiydi. Püskürtülmesi de âdetâ bir mucize oldu. Başarılı ...

Devamı... »