İran’ın “dazlak” kadınları

İran 20. Yüzyıl’ın sonlarında doğan yani totaliter sistemler/tecrübeler zincirini son anda yakalayan, hatta zincirin son halkası olan bir ülke. İran örneği totaliterizmin yalnızca sosyalizm, faşizm ve nasyonal sosyalizm gibi seküler ideolojilerden doğmak zorunda olmadığını, dinsel total ideolojilerin de totaliter sistemlere kaynak teşkil edebileceğini kanıtlıyor. İran son yıllarda totaliterizmini güler yüzlü ...

Devamı... »

Esnek istihdam

Modern demokratik toplumlardaki en problemli alanlardan biri emek regülasyonları ve çalışan-çalıştıran ilişkileri. Sosyal ve siyasal kültür derin ve yaygın önyargılarla dolu. Bir taraftan hayli geniş bir seçmen tabanı teşkil eden işçilerin-sendikaların baskısıyla, diğer taraftan siyasî partilerin seçmen tabanlarını genişletme arzusundan kaynaklanan istihdam politikalarının tesiriyle emek piyasaları gittikçe daha çok sıkılaşan ...

Devamı... »

Sisteme karşı olma özgürlüğü

TÜRKİYE’de mağdur olmak sanki bazılarının tekelinde. Berat Özipek’in dediği gibi, başkaları, başlarına ne kadar kötü şeyler gelirse/getirilirse gelsin, asla mağdur ol(a)maz. Mağdur olma tekelci hakkına sahip kimselerse, mağdur etseler de mağdur edilmiş sayılır. Bir türlü mağdur olamayanlardan, başka bir deyişle belli çevrelerce mağdur hatta bazen var kabul edilmeyenlerden biri S. ...

Devamı... »

Yargıda Cemaat gerçeği

Yargı bürokrasisi içinde Gülen Cemaati mensuplarının gayri kanunî ve gayri meşru bir yapılanma oluşturduğu yolundaki sözlere sık sık “nereden biliyorsunuz?” diye itiraz ediliyor ve “deliller nerede?” diye soruluyor. Başlarda bu çıkış meşru ve anlamlı olabilirdi, zira söz konusu yapılanma kendisini çok başarılı şekilde kamufle edebilmekteydi. Ama bugün gelinen noktada bu ...

Devamı... »

İnsan homo-ekonomikus mudur?

Homo-ekonomikus kelime olarak ekonomik insan, kavram olaraksa, daima maddî menfaatleri peşinde koşan, her şeyi ekonomik mesele olarak gören, başka bir deyişle ekonomizm yapan, ekonomizme bağlı olan insan anlamına geliyor. Böyle olmanın doğal sonucunun adâletten uzaklaşmak, ekonomik kavramlarla ifade edilemeyecek değerleri çiğnemek, önemsememek ve diğer insanların ekonomik haklarını gözünü kırpmadan, arsızca ...

Devamı... »

Tüketmeyen insanlar ülkesi!

Birçok akademisyene ve fikir insanına göre modern toplumun en kötü özelliklerinden biri tüketmekmiş. Modern toplumdaki insanın mottosu “tüketiyorsam varım” imiş. Hatta hızını alamayan bazı “kapitalizm” savunucuları “tükettiğin kadar insansın” diyesiymiş. Hem ülkemde hem de dünyada epeyce yer dolaştım ve her dilden, dinden, renkten pek çok insanla karşılaştım. Yukarıdaki sözleri kullanan ...

Devamı... »

Demokratik merkeziyetçilik ve demokrasi

Sosyalizmin demokrasiyle bağdaşmayacağı yolundaki yazılarıma hemen hemen tamamı teorik bazı itirazlar geldi. Muarızlarım sosyalizmi resmî ideolojisi yaptığı hâlde demokrasi olmayı başarmış tek bir tarihsel ve güncel ülke örneği göster(e)miyor. Onun yerine, teorik atıflar ve analizlerle, sosyalizmin geçmişinin geleceğini bağlamayacağını ve istikbalde demokrasiyi kuran ve yaşatan sosyalist ülkelerin olabileceğini öne sürüyor. ...

Devamı... »

Gençlerin çağrısı

Bir grup genç Kürt meselesi hakkında bir çağrı yaptı. Bana da ulaştırılan çağrı metnini okuyucularımla paylaşmak istiyorum. * * * GENÇLERDEN ARTIK YETER (EDİ BESE) ÇAĞRISI! Biz bir vücudun azaları olan Türk ve Kürt gençleri olarak yoğunlaşan şiddet ve çatışma ortamından kaygı duymakla kalmıyor, bu kanayan yaramıza (Kürt sorunu) Artık ...

Devamı... »

Asalet ve siyaset

Siyaset temel beşerî faaliyetlerden biri. Aristo’ya göre insan siyasî bir varlık. Her insan toplumunda, demokratik veya anti-demokratik, mutlaka siyaset var. Bir liberal olarak siyasetin zararlarının gayet farkındayım, ama özellikle çoğulcu siyasetin boğulmasının yaratacağı zararların çok daha fazla olacağının da bilincindeyim. Tüm beşerî faaliyetler gibi siyasetin de kendisine mahsus özellikleri var. ...

Devamı... »

Vergilerimiz nereye gidiyor?

Dünkü yazımda vergiyi kutsamanın da hırsızlık saymanın da yanlışlığına işaret etmiş ve herkesten makul miktarlarda alınacak vergiye ihtiyaç olduğunu belirtmiştim. Bu vergilerle kamu fonları oluşur ve bunlar –umulur ki- temel kamu hizmetlerinin/mallarının üretilmesine harcanır. Geçtiğimiz günlerde ödediğimiz vergilerin nerelere gittiği açıklandı. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün bütçe istatistiklerinden yararlanarak hazırlanan ...

Devamı... »