Türkiye’nin Suriye Operasyonu Hakkında

PYD denen örgütün PKK ile organik ilişkisi olmasaydı, Türkiye’nin Suriye’de yürüttüğü operasyona karşı çıkmak, eleştiriler yöneltmek çok daha elzem, kolay ve ahlâkî olurdu. Ancak, durumun böyle olmadığı açık. PYD totaliter zihniyetli, Türkiye’yi on yıllardır teröre boğan, binlerce insanın can kaybına sebep olan, demokratik siyaset kapısı açılmasına rağmen silahtan vazgeçmeyen ve vazgeçme eğilimi sergileyen Kürtleri baskıyla sindiren kanlı bir örgüt olan ...

Devamı... »

CHP Değişebilir mi?

Tüm istikrarlı demokrasiler sağlam ve güçlü merkez sağ ve merkez sol siyasî bloklara dayanıyor. Son yıllarda yeşil ve göçmen karşıtı siyasal akımların yükselmesine rağmen bu tablo değişmedi. Yakın gelecekte de değişeceğe benzemiyor. Zira, bir demokraside fikir alanında büyük çeşitlilik görülebilmesine rağmen siyasette daha dar bir çeşitlilik boy gösteriyor. Bunun iyi ve kötü tarafları olabilir ama bir olgu olduğu ve çok ...

Devamı... »

Ticaret Niçin ve Nasıl Doğaldır?

Ticaret insanın yeryüzündeki hayat hikâyesi boyunca var oldu. Ticaret toplumu adı verilen toplumların doğmasından çok önce, avcı toplayıcılıkla yaşayan ilkel kabile toplumlarında da iptidaî tarım üretimi ve besicilikle hayatta kalan insan toplumlarında da ticaret vuku buldu. Günümüzde ise ticaretin olmadığı bir insan toplumu hayal dahi edilemez. Daha çarpıcı ifade etmek istersek şöyle diyebiliriz: İnsan ticaret yapan bir canlıdır ve bu ...

Devamı... »

Düşünce Dünyasında Otorite İstismarı: N. Chomsky ve Diğerleri

Düşünce dünyasında az zuhur etmeyen fakat ya fazla farkına varılmayan ya da yeterince dile getirilmeyen bir problem var: Otorite istismarı. Bu sorunu şöyle tanımlayabiliriz: Belli bir bilim dalında, sosyal düşünce alanında hak edilmiş (veya edilmemiş) bir şöhrete ve itibara sahip kimselerin, tamamen veya büyük ölçüde habersiz, bilgisiz oldukları başka alanlarda da kesin hüküm içeren açıklama ve izahlar yapma hak ve ...

Devamı... »

Diyarbakır Anneleri’nin Çocukları Eve Döner mi, Gönderilir mi?

Diyarbakır Anneleri ifadesinde sadece Diyarbakır’ın D’sini değil, Anneleri’nin A’sını da büyük yazmamın sebebi, daha önce eşi benzeri yaşanmamış bir olaya şahit olduğumuzu ve bu direnişin kahramanlarının kendi başına bir özel özne hâline geldiğini düşünmem. Gerçekten, kırk yıla yaklaşan PKK terörü sürecinde ilk defa Kürt halkından terörün ana faili PKK’ya karşı böyle bir sivil itiraz geldi. Bu haklı, meşru, güçlü, vicdanî ...

Devamı... »

Muhafazakârların Marx’la İmtihanı

Dindar muhafazakâr siyasal iktidar dönemi, başka bir deyişle AK Partili hükümetlerle yaşanan yıllar, ilerde, entelektüel performans açısından da tartışma konusu olacak. Nelerin başarıldığı ve nelerin başarılamadığı daha soğukkanlı ve ayrıntılı biçimde ele alınacak, değerlendirilecek. Bana göre en önemli başarısızlıklardan biri, muhafazakâr siyasal iktidar dönemlerinde bir muhafazakâr düşünce çizgisinin oluşturulmaması ve muhafazakâr fikirlerin sosyalist-Marksist fikirlerin etkisinden ve yörüngesinden sıyrılamaması oldu. Bunun ...

Devamı... »

Diyarbakır Anneleri’nin Direnişi

Türkiye daha önce eşine benzerine rastlanmamış bir olaya şahit oluyor. Evlatları PKK tarafından silahlı eylemlerde kullanılmak üzere dağa kaçırılan/götürülen/kaldırılan anneler (ve babalar, yazıda kısaca anneler denecek) Diyarbakır’da HDP binası önünde oturarak evlatlarının kendilerine iade edilmesini istiyor. Sayıları her gün artan anneler direnişlerini sonuç alana kadar sürdüreceklerini söylüyor. Diyarbakır annelerinin direnişine toplumun büyük çoğunluğundan açık ve kuvvetli bir destek geliyor. Her ...

Devamı... »

İnanmak ve Bilmek

Geçenlerde Kemalettin Taş’ın Din ve Toplum Görüşleriyle Cemil Meriç adlı kitabını (İstanbul: Rağbet Yayınları, 2017) okurken Türk düşünce hayatında iz bırakan isimlerden Cemil Meriç ile Peyami Safa arasındaki ilginç bir fikir farkına tesadüf ettim. Fark, Hindistan’a ve Şark’a bakışlarında. Cemil Meriç Hindistan’ın “Dünyayı teorik ve pratik olarak en aşırı biçimde inkâr eden din ve ahlâk sistemlerinin beşiği” olduğunu düşünen M. ...

Devamı... »

Sosyalistlerin ve Faşistlerin Burjuva Düşmanlığı

Popüler siyasî kültürde, sosyalistlerin burjuvaya karşı olduğu, faşistlerinse burjuvaya sempati duyduğu, hatta burjuvanın, başı sıkışınca, faşizmi oluşturduğu, faşizme başvurduğu fikri baskın ve yaygındır. Gerçekle hiç alâkası olmayan bu fikir -daha doğrusu inanç- sosyalist düşüncenin kültürel ve entelektüel hâkimiyetinin -çoğu zaman tahakkümünün- işaretlerinden ve sonuçlarından biri. Burjuva sınıfı, başka bir yanlışla, mülk sahibi zenginlerle -bazen sırf toprak sahipleri ve aristokratlarla- özdeşleştirilmekte. ...

Devamı... »

MHP Atatürkçülüğü mü, CHP Atatürkçülüğü mü?

Hemen her millî bayramda Atatürk’le ilgili veya Atatürk etrafında tartışmalar ve hatta kavgalar vuku buluyor. Bu seneki 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda tartışmalar ve kavgalar sanki arttı ve daha da sertleşti. Bunun çok şaşırtıcı olduğunu sanmıyorum, çünkü toplumda Atatürk’ün tarihimizde nereye oturtulacağı konusunda yeterince yaygın bir mutabakat yok. Ancak, artan ve hiddetlendirilen ihtilâfların bir yandan toplumsal uyum ve barışa diğer taraftan ...

Devamı... »