Ya Piyasa Ekonomisi ya Barbarlık!

Ekonomik sıkıntı, kriz, çalkalanma, türbülans zamanlarında, doğal olarak, ekonomik sitemlerle ilgili tartışmalar yoğunlaşıyor. Bu tartışmalar bazen komple sistemler üzerinden bazen de ekonominin parçaları ve sektörleri üzerinden yapılıyor. Aslında ekonomik sistemler üzerinde yürüttüğümüz tartışmalar sadece ekonomik hayatla ilgili değil. Ekonomik sistem tercihinin sosyal, ekonomik, siyasî ve hukukî hayatta da yansımaları var. Seçtiğimiz ekonomik model bizi tüm sonuçlarıyla uygarlığa veya barbarlığa götürebilir. ...

Devamı... »

Partiler ve Küskünleri

Genel mahallî seçimler hızla yaklaşıyor. Ancak, siyaset mahallî seçimlerden ziyade bir genel seçim havasında. Siyasî partiler sanki belediye başkanları değil de gelecek beş yıl boyunca yürütme-siyasî yönetim görevini üstlenecek cumhurbaşkanı seçilecekmiş gibi kampanya yürütüyor. Adayların da partilerinin de vaatleri mahallî idarelerin yapması gerekenlerin ve yapabileceklerinin çok ötesinde. Her seçim öncesinde kamuoyu araştırmaları yapılır. Seçimi kimin kazanacağı, hangi partinin ne kadar ...

Devamı... »

Taşıyıcı Annelik Yanlış mı?

İstanbul’da bir polis operasyonu yapıldı. ‘Taşıyıcı anne’ temin eden ve taşıyıcı annelik yapan bazı kimseler gözaltına alındı. Hukuk mevzuatımıza göre taşıyıcı annelik yasak. Bu yüzden, taşıyıcı annelerle ‘taşıtıcı anneler-aileler’ arasında aracılık yapanlar,  taşıyıcı annelik yapanlar ve ilgili tıbbî işlemleri gerçekleştirenler suç işlemiş sayılıyorlar. Taşıyıcı annelikle ilgili olarak tartışılması gereken iki husus var: 1) Taşıyıcı annelik suç olmalı mı? 2) Taşıyıcı ...

Devamı... »

Türkiye’nin AB’ye Üye Olması Şart mı?

Türkiye AB ile devamlı bir çekişme içinde. Haklı olduğu noktalar da var haksız olduğu noktalar da, ancak, hiç bir şekilde, iki taraf arasındaki tüm problemlerin sadece Türkiye’nin tarzından ve tercihlerinden doğduğu söylenemez. AB birçok yönüyle faydalı bir proje. İki büyük savaşla yıkılmış ve insanlığı yıkıma uğratmış bu eski kıtada tekrar büyük savaşların yaşanmaması arzusunun ve arayışının sonucu olarak doğdu. Ekonomik ...

Devamı... »

Uçak Yolcularının Görgüsüzlükleri

Görgü, adabı muaşeret kuralları, her yerde her zaman gerekli. Görgüsüz insanlarla haşır neşir olmak zorunda kalmak ıstırap ve sıkıntı verici. Görgü kurallarının ne denli önemli olduğunu anlamaya yardımcı olacak en önemli durumlardan biri seyahat. Seyahatin her türlüsünde görgüsüz insanlarla muhatap olmak içinize sıkıntılar girmesine neden olabilir. Kendi tercihiniz olmadan, geçici olarak bir araya geldiğiniz, aynı mekânı paylaştığınız insanların münasebetsiz tavır ...

Devamı... »

Kavala İddianamesi

İyi bir hukuk düzeni ve sağlıklı işleyen bir yargı sistemi her ülkenin en büyük varlıklarından biri. Uzun vadede her açıdan güven, istikrar ve itibar ihtiyacının karşılanmasının olmazsa olmazı. Bir ülkedeki  yargı kalitesi o ülkenin hukuk bilgisi ve bilincinin, temel insanî değerlere bağlılığının ve yakınlığının, iyi organize olabilme ve çalışabilme seviyesinin, kurumsallaşma derecesinin en iyi göstergelerinden… Hiç bir ülkenin yargı sisteminin ...

Devamı... »

Piyasa Sorun Çözer!

Serbest piyasa ekonomisi ve sonuçları üzerinde ne kadar durulsa az. Zira bir taraftan ekonomik refahımız diğer taraftan özgürlüğümüz ve demokrasimiz sıkı sıkıya ona bağlı. Ne yazık ki piyasa ekonomisinin ne olduğunu, nasıl işlediğini ve insanlar için niçin hayatî derecede önem taşıdığını kavrayamamak her kanatta ekonomik devletçiliğin ve onun kaçınılmaz sonucu olarak genel devletçi eğilimlerin yükselmesine yol açıyor. Piyasa ekonomisini kavramanın ...

Devamı... »

Tanzim Satışlar ve Ekonomik Anlayışımız

Tanzim satışlarla ilgili tartışmalar, yeterince derin olmamasına rağmen, çok öğretici. Bu tartışmalar ülkemizdeki siyaset ve ekonomi kültürünün baskın unsurlarının ortaya çıkmasını sağladı. Siyasete ve ekonomiye yaygın bakış tarzımıza adeta ışık tuttu. Bu yüzden, bir tür turnusol kâğıdı fonksiyonunu üstlendi. Bu tartışmalara değerlendirmek ve kendi görüşlerimi -kolaylık sağlamak, karışıklığı önlemek ve hiç bir noktayı gözden kaçırmamak için- madde madde sıralamak istiyorum. ...

Devamı... »

Hitler’in Filozofları*

  Filozof kelimesi Türkçede genellikle müspet çağrışımlar yapar. Filozofların üstün kavrama ve akıl yürütme kabiliyetine sahip olduğu varsayılır. Bu vasfın onlara otomatikman bir taraftan çelişkilerden ve havanda su dövmekten uzak mükemmel bir düşünce sistemi geliştirme gücü verdiğine diğer taraftan insanî ve ahlâkî değerlere derinden bağlı ve hoşgörülü olma niteliği kazandırdığına inanılır. Gerçekten böyle midir? Her filozof hem geniş bilgiye, derin ...

Devamı... »

Toplumsal Düzenin Aracı Olarak Yargı

  İnsan ve Düzen İnsan toplumları bir düzen içinde yaşamaya meyillidir. Bu, insanın sosyalliğinin, yani hayatta kalabilmek ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için diğer insanlarla beraber yaşamak zorunda olmasının doğal bir sonucudur. Tek başına kalan insan varlığını koruyamaz, hayatta kalamaz. Çok küçük topluluklarda yaşayan insanlar varlığını daha kolay sürdürür fakat refah seviyesini kayda değer şekilde yükseltemez. Bu gerçek insanlığın durumu üzerinde gözlemlerde ...

Devamı... »