Türkiye’nin KHK’lılar Problemi

Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu birden fazla defa iktidara gelmesi (yani başkan seçilmesi) hâlinde KHK ile görevden uzaklaştırılanların tamamını göreve iade edeceğine dair sözler sarf etti. Kılıçdaroğlu’nun sözlerinin muhtevası ve ne anlama geldiği tartışmalı olmakla beraber bu sözler Türkiye’nin kanayan yaralarından birine, KHK’lılar problemine işaret etmesi bakımından anlamlı ve yararlı çıkışlar oldu. Evet, Türkiye’nin böyle bir problemi var ve ...

Devamı... »

Özel Mülkiyet ve Allah

Özel mülkiyet karşıtı tavır ve kültür hemen her aydın çevresinde olduğu gibi Allah’a inanan bazı Müslüman aydınlar arasında da epeyce yaygın ve derin. Şahıslara (bazen şahıs birliklerine: Aile, şirket) ait mülkiyetten söz edildiğinde veya özel mülkiyetin öneminden ve faydalarından bahis açıldığında, bu çevrelerden bazı itirazlar yükseltiliyor. Bunların en önemlilerinden biri, mülklerin Allah’a ait olduğu, başka bir varlığa ait olamayacağı iddiası. ...

Devamı... »

Hisler ve Fanatik Parti Taraftarlığı/Karşıtlığı

İnsan rasyonel bir varlık mıdır hissî bir varlık mıdır? Bu, sanki, biraz modası geçmiş bir tartışma. Artık insanın hem rasyonel hem de hissî bir varlık olduğunu kabul etmek en makulü görünüyor. İnsan ne her yere, zamana ve kişiye ait bir soyut aklın emrinde ve çizgisinde yaşıyor ne de aklî kavrama ve muhakemenin sıfırlandığı bir duygular iç âleminde. Her ikisi de ...

Devamı... »

“Teslimiyetin Sonu”: Aydınlar İçin Dersler

Paul Hollander’ın The End of Commitment: Intellectuals, Revolutionaries, and Political Morality (Teslimiyetin Sonu: Entelektüeller, Devrimciler ve Politik Ahlâk) adlı kitabını geçtiğimiz günlerde okudum. (https://gread.mediadata.website/718182-FILE.pdf). Hollander eserinde ahlâkî kanaatlere ve düşüncelere sahip aydınların siyasal faaliyetlere bu kanaat ve düşünceleri aşılamaya çalıştığına değiniyor. Entelektüellerin çoğu zaman kendilerini daha az bilgi ve ifade kabiliyetine sahip, ezilmiş kitlelerin sözcüsü saydığına işaret ediyor. Ancak, entelektüellerin ...

Devamı... »

Faiz ve Enflasyon: Nasıl Bir İlişki?

Faiz ile enflasyon arasındaki ilişki hakkında iki farklı görüş var. Bir görüşe göre yüksek faiz enflasyona sebep olur. Diğer bir görüşe göre ise faiz enflasyonun sebebi değil sonucudur. Cumhurbaşkanı Erdoğan faizin enflasyon yaratacağında ısrarlı. Bu kanaatle hem MB’yi hem de bankaları çoğu zaman yüksek faiz uygulamakla eleştiriyor. Bu fikrini her fırsatta dile getiriyor. MB’na faiz konusundaki çatışmanın neden olduğu belirtilen ...

Devamı... »

Siyasî Bir İlke Olarak Hakikat Çoğulculuğu

Siyaset felsefesinin temel sorunsallarından biri, siyasî sistemin bir hakikat üzerine kurulmasının gerekip gerekmediğidir. Birçok yazar ideal siyasî sistemin hakikat üzerine kurulabileceğini düşünür. Hakikati keşfetmeye ve pratiğe aktarılabilir formüllerle ifade etmeye çalışır. Bu tür bir çabanın, belki de kaçınılmaz olarak, bir doğru insan ve doğru toplum tasavvuruna dayanması beklenir. Bunu doğru ahlâk kodu, doğru din veya ideoloji ve doğru davranış biçimleri ...

Devamı... »

Türkiye Ahlâksız Anlaşmayı Yenilememeli

AB Türkiye ile sığınmacılara ilişkin anlaşmayı yenilemeyi istiyor. Bu çerçevede Türkiye’ye üç milyar dolarlık, sığınmacıların ihtiyaçlarını karşılamada kullanılacak, bir fon vermeyi düşünüyor. Konuyla ilgili 3 Aralık 2015 tarihli yazımda anlaşmaya karşı çıkmıştım. Ve galiba bunu yapan tek kişiydim. ‘Çirkin işbirliği’ başlıklı yazımda dile getirdiğim hususları okuyucunun dikkatine sunmak için -yazının metni elimde olmadığından- diken.com.tr haber sitesinde çıkan ilgili haberi aktarıyorum: ...

Devamı... »

Muhalefetin Erken Seçim Çağrısının Değeri ve Anlamı

Seçim demokrasinin en önemli araçlarından ve göstergelerinden biri. Her seçim hem bir son hem bir başlangıç teşkil eder. Başka bir deyişle, demokratik sistem, teorik olarak, çok sayıda sonların ve başlangıçların rejimidir. Seçimler iktidar partisinin halk tarafından siyasî hesaba çekilerek aklanması veya siyaseten cezalandırılması anlamına gelir. Benzer bir durum muhalefet için de söz konusudur, halk muhalefeti ya iktidara taşır veya daha ...

Devamı... »

Emekli Amiraller ve Bildirileri

Emekli 104 amiralin bildirisi toplumun hemen her tabakasının müdahil olduğu tartışmalara yol açtı. Çeşitli kişi ve kesimler görüşlerini açıkladı. Benim bu husustaki görüşlerim aşağıdaki gibi özetlenebilir. Demokratik toplumlarda silahlandırılmış resmî görevliler gayet sıkı kurallara tabi olarak görev yapmaktadırlar. Bunun ana sebebi onları silahlandıran toplumun böyle yapmakla kendisini onlarla eşitsiz bir pozisyona koymuş olmasıdır. Silahlandırılmış resmî görevlilere teslim edilen silahları kullanma ...

Devamı... »

Emekli Amirallerin Bildirisi Neden Yanlış?

Bildiriye yansıyan vahim hata imzacıların askeri eğitimde esas alınacak ideolojinin ne olacağını belirleme hakkını kendilerinde görmeleri. Bu, imzacı subayların kendilerini hala demokratik siyasetin ve siyasetçinin üstünde gördüklerinin en bariz yansıması. Bana öyle geliyor ki Kemalizm ideolojisi bu emekli subaylarda hem bir saplantı hem de imtiyazlı hayat yaşamanın aracı olmuş vaziyette. 104 emekli amiral tarafından 4 Nisan gece yarısı yayınlanan bildiri ...

Devamı... »