Birol Kovancılar

Güçlü Dolar- Zayıf Dolar

1950-1972 yılları arasında reel ham petrol fiyatları ortalama 17,6 dolar iken yaşanan 1973-1979 enerji krizlerinin etkisiyle petrol fiyatları, Reagan 1981’de göreve geldiğinde neredeyse beş katına çıkmıştı. Bu durumun bir sonucu olan yüksek kazançlar 1970’lerde en büyük petrol üreticisi ülkelerden biri olan Sovyetler Birliğinin gücünü pekiştirerek yayılmacı politikalarını arttırmıştı. Reagan öncesinde Başkan Jimmy Carter, Keynesyen ekonomi danışmanlarının etkisiyle “zayıf dolar-enflasyon politikası”nı benimsemiş ...

Devamı... »

Ekonomi Teorisi mi? Komplo Teorisi mi?

Petrol fiyatlarındaki düşüş devam ediyor ve ham petrol varil fiyatı 36 dolar seviyelerine kadar indi. Fiyatın Temmuz 2008’de 147 dolar olduğunu hatırlarsak düşüşün büyüklüğü ortaya çıkıyor. En son Aralık 2008’de fiyat, küresel ekonomik kriz nedeniyle bu seviyeleri görmüştü. En büyük petrol rezervleri sıralamasında Venezüella ( global rezervlerin % 20’si), Suudi Arabistan ( %18), Kanada (%13) ve İran (%9) başta gelen ...

Devamı... »

Ulusal zekâ ve ulusların zenginliği

Ülkelerarası gelir ve servet farkları, devletler varolduğundan beri dünyanın bir gerçeği. 1748’de Montesquieu “Kanunların Ruhu Üzerine” eserinde bu durumun bir nedeni olarak “iklimin” ülkelerin kalkınmışlık düzeyi üzerine etkili bir faktör olduğunu belirtmişti. Adam Smith ise 1776’da yayınlanan eseri “Ulusların Zenginliği”nde “nüfusun beceri düzeyinin” ulusal gelir ve servet farklılıklarında temel bir faktör olduğunu söylemişti. Ülkelerin zenginlikleri ile vatandaşlarının zekâları arasında bir ...

Devamı... »

Karamsar Fısıltılar

Amerika Birleşik Devletleri’nde 2007 yılında başlayan finansal kriz, hızla dünyanın diğer ekonomilerine yayılarak, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşanan en etkili ekonomik krize dönüşmüştü. Etkisinin büyüklük ve yaygınlığına vurgu yapmak üzere bu ekonomik daralmaya  “Büyük Resesyon” (Büyük Durgunluk) adı verildi. ABD’de  2007 yılı Aralık ayında başlayan ve Haziran 2009’da sona erdiği kabul edilen 21. Yüzyılın bu ilk büyük krizinin etkilerinin tamamen ...

Devamı... »

Nip/Tuck jenerasyonu

Dünyanın 6. büyük ihracatçısı G.Kore, Hyundai Motor, Kia Motor, LG,  Samsung Elektronik ve Youtube’da 2 milyarı aşarak izlenme rekoru kıran PSY’nin Gangnam Style şarkısından sonra, yeni bir fenomenle dünya gündemine taşındı. “Sihirli burun”, “küçük surat”, “özenti”, “birinci sınıf”,  gibi adlara sahip yüzlerce estetik kliniği ile Seul dünyanın estetik operasyon merkezlerinden biri oldu. G.Kore, dünyanın kişi başına estetik müdahale oranı en ...

Devamı... »

Jet krizi ve Rus Ekonomik Yaptırımları

Tarihin ilk ekonomik yaptırımları M.Ö. 432 yılında Atina Devletinde Perikles tarafından çıkarılan “Megara Kararnamesi” idi. Megaralı tüccarlara Atina pazarlarının kapatılması gibi bir dizi ekonomik yaptırımı içeriyordu. Bu yaptırımlar Peloponnes Savaşının çıkmasını körüklemişti. Modern zamanlarda ekonomik yaptırımlar devlet yönetiminde giderek daha önemli bir rol oynamaya başlamış, ülkelerin dış politikalarının sık kullanılan araçlarından biri haline gelmiştir. Uluslararası arenada ekonomik yaptırımların sayısı giderek ...

Devamı... »

Vladimir çıkmazı: silah mı? Tereyağı mı?

“Silahlar karşısında Tereyağı” sloganının ilk I. Dünya Savaşı döneminde silahlanma ve halkın ihtiyaçları arasındaki eşitsiz ilişkiyi göstermek için barış aktivistleri tarafından kullanıldığı biliniyor. Daha sonra bu savaş karşıtı slogan Naziler tarafından savaş yanlısı bir slogana dönüştürüldü. 1936 yılında Nazi ekonomisinde, halkın ihtiyaç duyduğu mallar ve özellikle de tereyağında kıtlık yaşanmıştı. Ellerindeki sınırlı dövizle tereyağı ithaline yönelmek yerine silahlanmaya devam edebilmek ...

Devamı... »

Suriyeli mülteciler ekonomik yük mü?

SAVAŞLAR, çatışmalar, baskı, zulüm ve ekonomik sorunlar, milyonlarca insanı ülkelerini terk etmeye ve sığınacak, güvenli bir yer aramaya itiyor. Birleşmiş Milletler Küresel Eğilimler Raporu’na göre 2014 yılı sonunda zorla yerinden edilmiş insan sayısı, tam 59,5 milyon kişi. Bu şimdiye kadar dünyada kaydedilmiş en yüksek düzey. Yerkürede yaşayan her 122 kişiden biri mülteci, yerinden edilmiş ya da sığınmacı durumunda. Bu bir ...

Devamı... »

Bir milyar, bir hikâye

“Bundan birkaç yıl önce, arkadaşım ve ben, tek bir hedefle, bir mesajlaşma servisi kurma işine giriştik: mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimi.  Bugün, açıklamaktan gurur duyuyoruz ki sayenizde diğer hiçbir mobil mesajlaşma servisinin yetişemediği bir kilometre taşına eriştik: sadece son dört ayda eklenen 100 milyon aktif kullanıcıyla birlikte 400 milyon aktif kullanıcıya ulaştık. Hindistan’daki doktorlar, kalp krizi geçirmiş hastalarının elektrokardiyogram ...

Devamı... »

I hate capitalism

Antalya’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesinin hemen öncesinde iş dünyası zirvesi B20’de Ali Koç “Eşitsizliğin ortadan kalkması için kapitalizmin ortadan kalkması gerekir. Gerçek sorun kapitalizmdir” dedi. Bu açıklamaları kimisi bir günah çıkarma, kimisi gerçeğin ilanı, kimisi de düzenin devamı için yapılmış bir aldatmaca olarak yorumladı. Ali Koç’u Türk İş başkanlığına yakıştıranlar da oldu. Söylenen de söyleyen de önemliydi. Dinlediğim kadarıyla bir ...

Devamı... »