Berk Ünlü

Bireysel Otonomi Siyasallaşmanın Karşısında mı?

Siyasal bireysel midir? Eğer bireyden daha üstün bir siyasal özne yoksa siyasallaşmanın en önemli aşaması bireyselleşmedir. Çoğunlukla kollektivist düşüncelerin tahakkümünde olan siyasal, kollektivist düşünceden ve yaklaşımdan kurtuldukça ve kurtarıldıkça gerçek siyasal özne olan birey siyasalın hâkimi olur. Siyasalın yeni ve yeniden keşfidir bu. Zihinlerimizin uç noktalarına kadar varan kollektivist işgalin sona erdirilmesi bu potansiyeli içinde barındırır. Siyasal bireyselleştikçe adeta yeniden ...

Devamı... »

Devletsizlik Hali Düşünülebilir mi?

Devlet her zaman varolduysa Kurgular üzerinden devletsizliğin varolduğunu iddia edebiliriz. İddialarımız ise ancak kelimeler ile ifade üzerinde kendine yer bulacaktır. Sözel bir ifade şekli olarak devletsizlik arzu edilebilir bir durum olsa da sözel olmayan gerçeklik içinde olamaz. Devlet bugüne kadar belirli bir siyasal alandaki en yüksek siyasal otorite olarak tanımlandığından ve en yüksek siyasal otorite her zaman belirli bir alanda ...

Devamı... »

Tanrının Kralı ve Tanrısal Kral

Yeryüzü ve gökyüzünün sahibi Bir tanrıya inanın veya inanmayın. Bir kralınız olsun veya olmasın. Tanrısallık ve krallığı bir gerçek ve olgu olarak görmek durumundasınız. Tanrısal bir inanç krallığın ve krallığın hükmü de insanların üzerine geldikçe inanç bir otorite ve iktidar mekanizması olarak işlemiştir. Bunu sadece geçmiş üzerinden de düşünmemek gerekir. Günümüzde bile “halk” denilen toplumun bir başka ismi tanrısallık iddiasında ...

Devamı... »

Adaleti Sağlamayan Hukuk

Farklı ideolojilerin farklı adaletleri Liberal bir siyasal yaşamdaki adalet ile kollektivist totaliter bir ideolojinin adaleti birbirlerinden farklıdır. Bir tane ve her yerde geçerli olan evrensel hukuk yoktur. Doğal haklar ancak bireyler ona sahip olup onu koruduklarında ve diğerleri ile olan ilişkisini bu temelde yürüttüğünde anlamlı olur. Hakkaniyet olarak hukuk ile yeniden dağıtımcı hukuk arasındaki ilişki tamamen zıtlıklar üzerine kurulmuştur. Bu ...

Devamı... »

İyiliğin Ötesinde Kötülüğün Sınırında

Olası en iyi siyasal nedir? İyiliğin ötesinde Başkalarının keyfî müdahalesinden bağımsız ve hayatınızın sahibi olarak özgürce yaşamanızdır, liberal açıdan en iyi siyasal durum. İnsanın kapasitesi bunu hayata geçirebilecek haldedir. Ancak bilmeliyiz ki; insanın aklî ve fizikî kapasitesi sınırlıdır. Aklından geçen her şeyi yapamayacağı gibi fiziksel sınırlılıklarının getirdiği sonuçları yaşamaktan zaman zaman kaçamaz. Dünya onu sınırlandırır o dünyayı anlamaya çalışarak hayatta ...

Devamı... »

En Önemli Siyasal Öğeler Olarak Yaşam ve Özgürlük

Bireyi topluma mahkûm etmek Bütün siyasal kavramlardan daha önce bireyin yaşamı ve özgürlüğü gelir. Bu bir mutlaktır ve tüm değişimlerden muaftır. Birey doğması ile birlikte bu haklara sahip olur ve bireyler arasındaki ilişkiler sonucu diğer tarafa zarar vermediği müddetçe bu haklarına sonuna kadar sahip olur. Birey için bireyin yaşamının ötesinde bireyin kendisini feda edeceği bir kavramın doğruluğu kabul edilemez. Bireyin ...

Devamı... »

ABD’den Nefret Etmek

ABD kötülerin kötüsü müdür? Reel politik içindeki dış politika yapımında elbette devletler ve ülkeler kendileri dışındaki ülkelere problemler oluşturuyor. Devletler arasındaki çıkar çatışmaları reel politikin ve uluslararası ilişkilerin doğasında var. Devletler arasındaki ilişkiler üzerine yapılacak kısa okumalarda bile bu durumu rahatlıkla görmek mümkün. Odak noktamız olarak Türkiye’yi aldığımızda da dış politika yapımı açısından durum farklı olmuyor. Özellikle komşuları ile olan ...

Devamı... »

Toplumun ve Kamusalın Lincini Yaşarken

Kollektif suçlama Kendinizi hukuk sisteminin güvencesi altında hissedebilirsiniz ancak bir anda toplumsallık adına suçlanabilir ve toplumun sizi yargılamasının içinde kalabilirsiniz. Üstelik bu yargılamaya benzeyen bir linç girişimi olabilir. Doğru, yanlış, iyi ve kötüye neredeyse bakılmadan üzerinizde en üst otorite olduğu varsayılan toplum ve özellikle demokrasi içinde sizi yok etmek amaçlı ve temelli yargılamalar yapılabilir. Bir kere üzerinizde suçlamalar olduktan sonra ...

Devamı... »

Siyasal Alan, Lider ve Bilişsel Sınırlar

Aklın sınırında ve sınırsızlığında İnsan “her şeyi” bilme kapasitesine sahip olmayı muhtemelen isterdi ancak böyle bir kapasiteye sahip değil. Dünyadaki toplam bilginin insan aklı tarafından bir ömür içinde öğrenilebilmesinin insanın aklî kapasitesinin üstünde olması insanı yaşam içerisinde sınırlıyor. Elindeki bilgi ile hareket etmek ve yaşamak zorunda olan insanın kendisine çizebileceği yaşam hem onun bildiklerinin hem de başına gelenlerin bir sonucu. ...

Devamı... »

Tanrıların Savaşı

Tanrının tanımlandığı yer olan insan zihni İnsan zihninin karmaşıklığı bize tanrının nerede olduğunu gösteriyor mu? İnsandan bağımsız bir varoluşu olup olmadığı konusunda kanıtlara sahip olmayan tanrı görüşünde insanın tanrı karşısında aldığı konum insanın kendisini de tanrı karşısından nasıl konumlandırdığını gösteriyor. Tanrılar tanrıya dönüştükçe veya tanrıdan tanrılar oluşmaya başladıkça insan kendisini daha çok tanrısal bir düşünce içinde buluyor. Tanrı ne kadar ...

Devamı... »