Berk Ünlü

Adaleti Sağlamayan Hukuk

Farklı ideolojilerin farklı adaletleri Liberal bir siyasal yaşamdaki adalet ile kollektivist totaliter bir ideolojinin adaleti birbirlerinden farklıdır. Bir tane ve her yerde geçerli olan evrensel hukuk yoktur. Doğal haklar ancak bireyler ona sahip olup onu koruduklarında ve diğerleri ile olan ilişkisini bu temelde yürüttüğünde anlamlı olur. Hakkaniyet olarak hukuk ile yeniden dağıtımcı hukuk arasındaki ilişki tamamen zıtlıklar üzerine kurulmuştur. Bu ...

Devamı... »

İyiliğin Ötesinde Kötülüğün Sınırında

Olası en iyi siyasal nedir? İyiliğin ötesinde Başkalarının keyfî müdahalesinden bağımsız ve hayatınızın sahibi olarak özgürce yaşamanızdır, liberal açıdan en iyi siyasal durum. İnsanın kapasitesi bunu hayata geçirebilecek haldedir. Ancak bilmeliyiz ki; insanın aklî ve fizikî kapasitesi sınırlıdır. Aklından geçen her şeyi yapamayacağı gibi fiziksel sınırlılıklarının getirdiği sonuçları yaşamaktan zaman zaman kaçamaz. Dünya onu sınırlandırır o dünyayı anlamaya çalışarak hayatta ...

Devamı... »

En Önemli Siyasal Öğeler Olarak Yaşam ve Özgürlük

Bireyi topluma mahkûm etmek Bütün siyasal kavramlardan daha önce bireyin yaşamı ve özgürlüğü gelir. Bu bir mutlaktır ve tüm değişimlerden muaftır. Birey doğması ile birlikte bu haklara sahip olur ve bireyler arasındaki ilişkiler sonucu diğer tarafa zarar vermediği müddetçe bu haklarına sonuna kadar sahip olur. Birey için bireyin yaşamının ötesinde bireyin kendisini feda edeceği bir kavramın doğruluğu kabul edilemez. Bireyin ...

Devamı... »

ABD’den Nefret Etmek

ABD kötülerin kötüsü müdür? Reel politik içindeki dış politika yapımında elbette devletler ve ülkeler kendileri dışındaki ülkelere problemler oluşturuyor. Devletler arasındaki çıkar çatışmaları reel politikin ve uluslararası ilişkilerin doğasında var. Devletler arasındaki ilişkiler üzerine yapılacak kısa okumalarda bile bu durumu rahatlıkla görmek mümkün. Odak noktamız olarak Türkiye’yi aldığımızda da dış politika yapımı açısından durum farklı olmuyor. Özellikle komşuları ile olan ...

Devamı... »

Toplumun ve Kamusalın Lincini Yaşarken

Kollektif suçlama Kendinizi hukuk sisteminin güvencesi altında hissedebilirsiniz ancak bir anda toplumsallık adına suçlanabilir ve toplumun sizi yargılamasının içinde kalabilirsiniz. Üstelik bu yargılamaya benzeyen bir linç girişimi olabilir. Doğru, yanlış, iyi ve kötüye neredeyse bakılmadan üzerinizde en üst otorite olduğu varsayılan toplum ve özellikle demokrasi içinde sizi yok etmek amaçlı ve temelli yargılamalar yapılabilir. Bir kere üzerinizde suçlamalar olduktan sonra ...

Devamı... »

Siyasal Alan, Lider ve Bilişsel Sınırlar

Aklın sınırında ve sınırsızlığında İnsan “her şeyi” bilme kapasitesine sahip olmayı muhtemelen isterdi ancak böyle bir kapasiteye sahip değil. Dünyadaki toplam bilginin insan aklı tarafından bir ömür içinde öğrenilebilmesinin insanın aklî kapasitesinin üstünde olması insanı yaşam içerisinde sınırlıyor. Elindeki bilgi ile hareket etmek ve yaşamak zorunda olan insanın kendisine çizebileceği yaşam hem onun bildiklerinin hem de başına gelenlerin bir sonucu. ...

Devamı... »

Tanrıların Savaşı

Tanrının tanımlandığı yer olan insan zihni İnsan zihninin karmaşıklığı bize tanrının nerede olduğunu gösteriyor mu? İnsandan bağımsız bir varoluşu olup olmadığı konusunda kanıtlara sahip olmayan tanrı görüşünde insanın tanrı karşısında aldığı konum insanın kendisini de tanrı karşısından nasıl konumlandırdığını gösteriyor. Tanrılar tanrıya dönüştükçe veya tanrıdan tanrılar oluşmaya başladıkça insan kendisini daha çok tanrısal bir düşünce içinde buluyor. Tanrı ne kadar ...

Devamı... »

Barış halinde silahlanmak

İnsan doğasının kötü yanı Dünyada çeşitli ülkelerin “savunma” bütçeleri şu şekilde: ABD: 610 milyar dolar, Çin: 228 milyar dolar, Rusya: 66 milyar dolar, Fransa: 57 milyar dolar, İngiltere: 47 miyar dolar, Almanya: 44 milyar dolar ve Türkiye: 18 milyar dolar. Bu kadar büyük paralar ne için harcanıyor? Bir ülkenin hayatta kalabilmesi için. Eğer bir ülke hayatta kalmaya bu paraları harcıyorsa ...

Devamı... »

Sosyalizm Çökmüş müdür?

Sosyalist ülkeler Komünist partinin siyasal tekelinde yönetilen komünist Çin, eski sosyalist KGB’li Putin’in Rusya’sı, modern totaliterizmin kalesi Kuzey Kore, sosyalistlerin romantik hayallerini kaplayan Küba, sosyalistlerin en büyük umutlarından ABD’de Demokrat Parti, ABD’yi sosyalist politikalar doğrultusunda yönetmesinden gurur duyan Obama, Meksika’nın sosyalist olmasıyla övünen yeni başkanı, batmış durumdaki Venezuela, 2000’lerin başarısız, enerji dahil önemli sektörleri devletleştiren sosyalist devlet Arjantin, son zamanlarda ...

Devamı... »

Kollektivizmin ve Türk Milliyetçiliğinin Çocuk Zihnini İşgali

Çocuğun siyasal inşaası Bireyin özgür yetişmesini ve özgür olmasını istemeyen ideolojiler çocukluğundan itibaren bireyin zihnini ve düşüncelerini şekillendirip kontrol etmek isterler. Çocuk zihni saflığı ve masumiyeti ile otoriter-totaliter rejimler için kolay ve çekici bir alandır. Bugünden yarına gerçekleştirmek istediğiniz siyasal çıkarlarınızı elde etmek için çocuğun zihnini şekillendirmede ne kadar başarılı olursanız gelecek sizin otoriteryen çıkarlarınıza o kadar yaklaşabilecektir. Çocuğun yetişkine ...

Devamı... »