Seçim Sonrasında Yeni Türkiye’nin İnşası

Seçimler yapıldı; takke düştü, kel göründü; herkes millet nezdinde boyunun ölçüsünü bir kez daha aldı, ve yeni bir dönem başladı. Sayın Erdoğan ve ekibini 12 yılda üst üste kazandığı sekizinci seçim başarısından dolayı kutlamak gerekmektedir. Şimdi sıra daha demokratik, daha özgür ve daha sivil bir Türkiye’nin inşasına gelmiştir. Bu yazıda seçim sonuçlarından alınması gereken dersler ve bundan sonra yapılması gerekenler ...

Devamı... »

Büyük Devletin Kavgası da Büyük Olur: Çare Devleti Küçültmektir

En son Cemaat-Hükümet kavgasında bir kez daha şahit olduğumuz üzere, Türkiye’de öteden beri bitip-tükenmek bilmez bir “devleti ele geçirme” mücadelesi olagelmiştir. Osmanlı döneminde Tanzimat’tan itibaren başlayan bu kavga, önceleri bürokrasi ile Padişah arasında bir iktidar mücadelesi şeklinde sürmüş, son dönemde İttihat ve Terakki-Padişah arasında bir iktidar savaşı olarak zirveye tırmanmıştır. Sonunda II. Abdülhamid’i tahttan indirmeyi başarmış, dolayısıyla “devleti ele geçirmiş” ...

Devamı... »

Kavganın Asıl Sebebi Başka, Dersane Bahane

Haftalardır gündemin en yoğun tartışma konusu dersanelerin kapatılması. Sağdan soldan, yazılı ve görsel medyadan neredeyse konu üzerine yazmayan kalmadı. Bana da bu konudaki düşüncemi sık sık soran dostlar var. Bir süre tartışmayı geriden izlemeyi tercih ettim. Ama gelinen noktada iş çığırından çıktı, taraflar adeta kılıçları kuşanmış karşılıklı saldırı vaziyetindeler. Bu arada üslup güzelliğine aldırış etmeyen, dolduruşa gelen, işi hakaret boyutuna ...

Devamı... »

“Kökü dışarıda” bir ideoloji olarak Türk ırkçılığının psiko-sosyal temelleri

  Öteden beri kafama takılan bir konudur; Türkçülük ya da Türk ırkçılığı acaba Anadolu kökenli bir ideoloji mi, yoksa “kökü dışarıda” bir ideoloji midir? Doğrudan ve dolaylı sonuçlarıyla bu memlekete büyük bedeller ödetmiş bu fikriyatı icad edenler “Türkler” mi, yoksa dışarıdan gelen “göçmenler” mi? Uzunca bir zamandır giderek pekişen kanaatim oydu ki, Anadolu’yu “yabancı”lardan temizlemeyi, gayrimüslim unsurlardan arındırmayı, kalanları da ...

Devamı... »

YÖK Yasası Değişirken Nasıl Bir Yükseköğretim Sistemi?

Yeni bir YÖK Yasası için uzunca bir zamandır yoğun hazırlıklar yapıldı. Bu amaçla YÖK’te, Üniversitelerarası Kurul’da, üniversitelerde ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında toplantılar,  çalıştaylar yapıldı. YÖK’ün web sayfası üzerinden bu konuda görüş bildirmek isteyen herkesin görüş ve önerileri alındı. Hazırlanan taslak Milli Eğitim Bakanlığı’na sunulmuş durumda. Bundan sonra Bakanlar Kurulu’na, daha sonra TBMM’ye sunulması bekleniyor. Sürecin sağ-salim tamamlanması ve ülkemizin ...

Devamı... »

Kürt Sorununa Barışçı Çözüm: Bari Bu Sefer “İyi Şeyler” Olsun…

Kürt sorununun barışçı yollardan çözümü konusunda hükümetin yeni bir girişim başlatması bütün kamuoyunda heyecan yarattı. Daha önce başlatılmış olan benzer girişimlerin yarı yolda akamete uğramış olması insanda belirli bir tedirginlik yaratıyor, ama olsun, barış umudunun yeniden doğması güzel. Cumhurbaşkanımız iki yıl kadar önce herkesin malumu sorunla ilgili “yakında iyi şeyler olacak..” demişti, ama maalesef o iyi şeylerin olması birileri tarafından ...

Devamı... »

Bir 28 Şubat Mağdurunun Arz-u Hali/3

  Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından 28 Şubat soruşturması kapsamında eski Genel Kurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı’nın ifadeye çağrılması, sorgulamanın ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevkedilmesi, 28 Şubat Süreciyle yüzleşme girişiminde bir dönüm noktası oldu. 28 Şubatı dava konusu yapma ve bu süreçle hukuk önünde hesaplaşma çalışmalarının ciddi olduğu anlaşılıyor. 28 Şubat’la yüzleşmek Türkiye’nin darbeler ve darbecilerden hesap sorulması ve hukukun üstünlüğüne ...

Devamı... »

Bir 28 Şubat Mağdurunun Arz-u Hali/2

  Geçtiğimiz aylarda darbeleri ve muhtıraları araştırmakla görevli Meclis Araştırma Komisyonu 28 Şubat postmodern darbe sürecini araştırdı. O karanlık süreçte şu veya bu biçimde rolü olan, adı geçen, mağdur olan kişileri dinledi; bir dönemin kaydını tuttu; kapsamlı bir rapor hazırlayarak çok önemli bir iş yaptı, tarihe not düştü. Bunun bir dava konusuna dönüşüp dönüşmeyeceğini bilmiyoruz. Benim tahminim eninde sonunda 28 ...

Devamı... »

Şaşan Pusulayı Düzeltmek Gerek

  Ak Parti hükümetleri, hiç kuşkusuz, 2000’li yıllarda Türkiye’nin yaşadığı hızlı değişim ve dönüşümün en önemli taşıyıcısı olmuştur. 1980’li yıllarda merhum Özal’ın attığı temeller, Anadolu’da yükselen orta sınıflar, dünyayı tanıyan “okumuş çocuklar”ın devreye girmesi gibi iç dinamiklerin yanı sıra, soğuk savaşın bitmesi, duvarların yıkılması ve küreselleşme gibi dış dinamiklerin de yardımıyla Ak Parti hükümetleri iktidarlarının erken döneminde çok önemli icraatlara ...

Devamı... »

Hükümetin Pusulası Neden Şaştı?

  İktidarının ilk yıllarında son derece değişimci ve reformcu bir profil çizmiş, Türkiye’yi ekonomik ve siyasi açıdan değiştiren ve dönüştüren reformlara imza atmış bir hükümet olarak Ak Parti hükümetleri ve ekibin lideri olarak Sayın Başbakanımızın son zamanlarda bu reformcu ve değişimci kimliği bir kenara bırakarak giderek statükocu ve devletçi bir kimliğe bürünmesi son derece üzücüdür.  20. yüzyılı içe kapanmacı, devletçi ...

Devamı... »