Ahmet Uzun

Faizlerle zorlu sınavımız

Faiz oranları tüm ekonomik hayatı etkileyen temel göstergelerden biridir. Faizler çeşitli faktörlere bağlı olarak değişmekte. Kısa vadede Fed kararları faiz hareketlerini etkileyen önemli bir dışsal faktör. Uzun vadede hem içsel hem de dışsal bazı faktörler faizlerin seyrini etkiler. Bir ülkede uzun dönemli ekonomik gelişme açısından reel faizler özellikle önemlidir. Reel faiz kabaca enflasyonun etkisinden arındırılmış faiz oranı demektir. Türkiye’de reel ...

Devamı... »

İklim zirvesi ve küresel orta malların trajedisi

Paris’te düzenlenen İklim Değişikliği Konferansı uzun görüşmelerin ardından anlaşmayla sonuçlandı. Anlaşmayla küresel ısıdaki yükselişin 2 derecenin altında tutulması hedefleniyor. İklim zirvesi, küresel ısınma sorununa küresel ölçekte çözüm getirme girişimidir. Ancak birçok çabaya rağmen etkili kararlar alınamadığı da bir gerçektir. Taraf ülkeler için taahhütlerde uzlaşma zorlukları yanında, onların ölçülmesi, raporlanması ve takibi konusunda ihtilaflar var. Taahhütlerin nasıl denetleneceği ise ayrı bir ...

Devamı... »

Deregülasyon üretkenliği artırır

Hükümetlerin bir firma ya da endüstriyle bağlantılı olarak fiyat, miktar, giriş ya da diğer faaliyetler üzerine getirdiği düzenlemelerin kaldırılmasına deregülasyon denmektedir. Regülasyonlar dünyada da Türkiye’de de hala oldukça yaygındır. Sağlık, güvenlik ve etkinlik gibi sebeplerle iktisadi hayat üzerine getirilen bu düzenlemeler sanılanın aksine faydadan çok zarar getirmektedir. Bunun içindir ki, dünyada son dönemlerde taşımacılık, telefon hizmetleri, finansal hizmetler, enerji vb. ...

Devamı... »

Regülasyonlar tartışılmalıdır

Hükümetlerin ekonomik etkinlik, adalet/hakkaniyet, sağlık ve güvenlik gibi gerekçelerle özel teşebbüs faaliyetleri üzerine getirdiği kontroller ya da kurallar regülasyon diye bilinir. İktisadi hayatta oldukça yaygın olan regülasyonların uzunca bir geçmişi vardır. Regülasyonların bir gerekçesi piyasa başarısızlıklarıyla mücadele etmektir. Piyasa mekanizmasındaki eksiklikler nedeniyle ekonomik etkinliğe ulaşılamadığı zaman, hükümet düzenlemelerine ihtiyaç duyulduğu söylenir. Diğeri kirlilik gibi faaliyetlerden kaynaklanan dışsallıkları önlemektir. Bazı üreticilerin ...

Devamı... »

Rus yaptırımlarının muhtemel etkileri

Rusya ile yaşanan gerilim artık ekonomik yaptırımlara uzanmış durumda. Rus yönetiminden gelen sinyallere bakılırsa bunların kapsamının dar olmayacağı açığa çıkıyor. Gözü kararan Rus yönetimi kendi ülkesinden gelen aykırı seslere bile kulak asacak gibi durmuyor. Ekonomik ve ticari yaptırımların neler getireceği izlenen politikaların seyrine bağlı. Görünüşe göre, gidişatı, Rus yönetiminin, yaptırımları ne ölçüde ve ne kararlılıkla uygulayacağı ve Türkiye’nin hangi mukabil ...

Devamı... »

Devlette istikrar mali disipline bağlı

Ülkemizin yakın geçmişinde yaşanan ciddi enflasyon ve istikrarsızlıklar pek çok insanın hafızasında hala tazeliğini koruyor. Ve hatta tekrar o günlere geri dönülür mü endişesini taşıyanlar da yok değil. Ancak on yılı aşkın bir süredir devam eden nispi istikrar, hem enflasyon beklentilerinin kırılmasını hem de enflasyonun kabul edilebilir sınırlarda tutulmasını sağlamış gibi gözüküyor. Bu nispi istikrarın temelini mali disiplinin oluşturduğu muhakkak. ...

Devamı... »

Emperyalizm iktisadi kazanımları mahvediyor!

Emperyalizm maalesef küresel bir tehdit olmayı sürdürüyor. Özellikle enerji kaynaklarının yoğunlaştığı orta doğuda emperyal güçler yoğun bir rekabet halindeler. Bu durum en çok o bölgelerin halklarına zarar veriyor, ancak bu rekabetin büyük güçlere, sanıldığı gibi çok fazla bir kazanım getirdiğini söylemek de zordur. ABD’nin orta doğuyu işgaline bakalım. Bush yönetimlerinin politikaları yüz binlerce insanın ölümüne, büyük fiziki kayıplara, yoksulluğa, istikrarsızlığa ...

Devamı... »

Kapitalizmi doğru anlamıyoruz

Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi Ali Koç’un, ekonomik sorunların temelinde eşitsizliğin yattığı ve eşitsizliğin giderilmesi için kapitalizmin ortadan kaldırılması gerektiği, kapitalizmin gerçek sorun olduğu yönündeki sözleri epeyi dikkat çekti. Bu sözler ülkemizde hem ekonomi hem de kapitalizm -bu ifadeyi piyasa ekonomisi olarak okumak daha doğru olabilir- bilgisinin eksikliğini göstermesi bakımından önemlidir. Meslekten olanlar bile, en azından onların azımsanamayacak bir kısmı, ...

Devamı... »

Asgari ücret muamması

Seçimlerin ardından kamuoyu, hükümetin verdiği sözleri yerine getirmesini bekliyor. Bu sözlerin en önemlilerinden biri asgari ücret zammı. Hükümet yetkilileri bu taahhüdün gerçekleştirileceğini söylediler. İşveren kesimi ise ücret zammının yaratacağı olumsuzlukları dillendirmeye başladı. Maliye Bakanı bile bir açıklamasında verilen bu sözü mahsurlu olarak niteledi ve devamla devletin bütün yükü üstlenemeyeceğini, yükün büyük kısmının işverende olacağını ifade etti. İşverenlerin feryadı da tam ...

Devamı... »

1-Kasım seçimleri ve ekonomik istikrar

Geçen Pazar günü yapılan seçimlerde AK Partinin sağladığı büyük başarıda diğer pek çok faktörün yanında siyasi istikrara bağlı olan ekonomik istikrar talebinin belirleyici rolü olduğu anlaşılıyor. 7 Hazirandan sonra yaşanan olaylar siyasi istikrarsızlığın ve hatta istikrarsızlık ihtimalinin ekonomi üzerinde yıkıcı sonuçlar yaratabileceği gerçeğinin yeniden tecrübe edilmesine yol açtı. Kitleler siyasi risklerin artmasının iktisadi hayatı doğrudan etkilediğini ve bu durumun kendilerine ...

Devamı... »