İktibas Yazılar

Türkiye’de eğitim meselesine işlevsel açıdan bir bakış – Nafız Tok

Milli eğitim sisteminin üç temel işlevi olduğu söylenebilir. Bu işlevlerden birincisi ‘iyi insan’ yetiştirmektir. İyi insan yetiştirmek; vicdan, adalet duygusu, başkalarının hak ve özgürlüklerine saygı duyma, hoşgörü, karar ve seçimlerinin sonuçlarına ilişkin sorumlulukları üstlenme gibi değer lerin kazandırılmasını içerir. DOÇ. DR. Nafız Tok Niğde Üniversitesi/Siyaset Bilimi n_tok@hotmail.com TÜRKIYE’de Milli eğitim ...

Devamı... »

Akademik Dünya ve Kadın Akademisyenler – Hatice Vergelen

Ülkemizdeki akademisyenlerin yaklaşık %41’ini kadınlar oluşturuyor. Kadın öğretim elemanlarının tüm öğretim elemanlarının içindeki payı çevre üniversitelerinden merkez üniversitelere gidildikçe artıyor. HATİCE VERGELEN /ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GAZİ ÜNIVERSİTESİ TÜRK modernleşmesinin önemli iddialarından biri, kadınların kamusal alanda daha fazla görünür kılınacağına ilişkindi. Nilüfer Göle’ye göre, Cumhuriyet’in kuruluş ideolojisi, kadınların kamusal hayatta görünürlük kazanmalarını ...

Devamı... »

Liberal tavır bir tercih değil, dini bir ödev (mi)dir? – Hayrettin Özler

Seküler anlamda liberal olmak, insan ve akıl merkezli bir düşünceyi gerekli kılabilir. Dindar insan ise bu şekilde Tanrı’yı dışlayıcı ve seküler bir hümanizme inanmaz. İnsanı ve aklı değil Tanrı’yı merkeze alır… DOÇ. DR. HAYRETTİN ÖZLER Dumlupınar Üniversitesi Siyaset ve Sosyal Bilimler DİNDARLIK anlamında muhafazakârlık ile liberal düşünmek veya liberal tutum ...

Devamı... »

Katliamla nereye varacaksınız? – Oral Çalışlar

PKK, şehirlere yönelik kitle katliamını hedef alan cinayetleriyle, her türlü sınırı aşmış durumda. Ankara saldırısından bir gün önce Kandil’de PKK yöneticilerinden Duran Kalkan, 10 sol örgütün ortak hareket etme kararı aldığını açıkladı. Tesadüf mü? diye sorabiliriz. Kürtlerin, anadillerini kullanmaları, kendi kendilerini yönetmeleri dahil, her türlü kimlik haklarını kazanmalarını, her zaman ...

Devamı... »

Yıldıray Oğur – Sen Abdülhamit’i Savundun!

Önceki gün İkinci Abdülhamit’in vefat yıl dönümüydü. Abdülhamit’in nasıl bir etki bıraktığının en güçlü delili o tartışmadır. Yıllarca iki farklı fraksiyonda devrimcilik yapıp büyük kavgalar etmiş Doğu Perinçek ve Ertuğrul Kürkçü yıllar sonra 32. Gün’de Mehmet Ali Birand’ın yönettiği bir tartışmada karşı karşıya gelmeyi kabul ederler. Tartışma hafif sertlikte ama ...

Devamı... »

Prof. Dr. Halil Berktay: Akademikler fazla siyasi – Balçiçek İlter

Tarihçi Prof. Dr. Halil Berktay, günlerdir kamuoyu gündemini meşgul eden akademisyenler bildirisine ve Joe Biden ziyaretine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu… -Türkiye’de cici ya da yaramaz akademisyenler diye bir ayrım mı var? Çok enteresan bir şey soruyorsunuz. Akademik dünyanın içinde çoksesli olmak var kuşkusuz. Bu bildiri fasılları başladığında açtım baktım, 200 ...

Devamı... »

Düşünceyi eleştirelim ama ifade özgürlüğünü koruyalım – M. Şükrü Hanioğlu

Türkiye terörle mücadelesini insan hakları ihlâllerinden kaçınarak ve başta ifade özgürlüğü olmak üzere temel hürriyetlere sınırlama getirmeden yapmak zorundadır Bini aşkın öğretim elemanı tarafından imzalanan “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiri, kendisini takiben üç yeni metnin yayınlanmasına neden oldu. İlk açıklamayı destekleyen dört maddelik ikinci bildiriden sonra kaleme alınarak Türkiye ...

Devamı... »

Can Paker: “Liberalim diyenler, AK Parti’yi destekleyenlerin yanında olmalı” – Kübra Par

2000’li yılların başında Türkiye’de seslerini sıkça duyduğumuz liberal demokrat kanaat önderleri vardı. Açık Toplum Vakfı ve TESEV gibi dönemin önemli düşünce kuruluşlarının başında olan Can Paker de öncü isimlerden biriydi. İlerleyen dönemde kimi liberaller Erdoğan karşıtı cephede yer alırken, Paker AK Parti’ye desteğini açıklamaktan çekinmedi. Akiller’de de yer alan Paker’in ...

Devamı... »

Etyen Mahçupyan – Başkanlığa zaten geçmedik mi?

Yönetim sisteminde kalıcı ve meşru bir yenileşme yaşamak zorunda olduğumuz konusunda herkes hemfikir. 1982 Anayasası bugüne dek yapılan yüz küsur değişikliğe rağmen ve belki biraz da o sayede Türkiye’yi taşımaktan aciz. Ancak bütün bu değişiklikler kendi içinde tutarlı olsaydı bile durum değişmeyecekti. Çünkü şu anki anayasanın en büyük handikabı dibaceye ...

Devamı... »

Etyen Mahçupyan – Başkanlık niçin anlamlı?

Parlamenter rejimler bugün halen dünyanın birçok ‘demokrasisinde’ varlığını sürdürse de hızla yıpranıyorlar. Bunun temel nedeni parlamenter sistemin onu meşru kılan teoriyi doğrudan ihlal etmesidir. Liberal demokrasi anlayışına göre yasama, yürütme ve yargının birbirinden bağımsız olması gerekiyor, çünkü ancak böyle bir durumda halkın doğrudan ve dolaylı bir denetim yeteneği elde etmesi ...

Devamı... »