Şenol Kaluç

CHP zihniyetine hayır!

Muhafazakar câmiada CHP ve CHP politikalarına karşı -geçmiş kaynaklı- çok ciddi antipatinin olduğu bir gerçek. Ancak bu antipatinin zaman zaman saplantı haline dönüşmesi ve bozuk bir saatin bile günde iki kez doğruyu gösterdiği kabul edilirken bunun CHP’den esirgenmesi çok da doğru değil. Böyle bir yaklaşım muhafazakar çevrelerin hem uzun hem ...

Devamı... »

Atanamayan öğretmenlerin suçu!

MEB, “Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023’”ü yayınladı. Burada metin analizine girmeden elbirliği ile çocuklarımızın geleceklerinin nasıl ve ne şekilde heba edildiğinie bir örnek göstermek istiyorum. Belge, öğretmen niteliği ve performansına o denli yoğunlaşmış ki sanırsınız Finlandiyalı ya da Japon öğretmenler burada olsa tüm sorunlar bitecek. Öğretmen olmak için ilk aşamada kriter ...

Devamı... »

Hariciler gerçekte kim?

Bugünü anlayabilmek için dünü de iyi kötü bilmek gerekiyor, ancak tarihin geçmişi yeniden inşa etme süreci olduğu da bir gerçek. Çünkü geçmişe karşı ne kadar objektif olmak istersek isteyelim yaşadığımız çağ ve içinde bulunduğumuz zihniyet dünyasından bağımsız olarak anlama şansımız çok az. Ramazanlarda dinle ilişkimizi yeniden inşa ederken(?) de bu ...

Devamı... »

İntikam mı adalet mi?

AB’nin ve kurumlarının bize karşı olduğu inancı öyle yerleşmiş ki AİHM’nin (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) lehimize verdiği olumlu kararlar bile bizi çoğu kez uyandırmaya yetmiyor. AİHM verdiği son karar ile Türkiye’ye adaleti kendi elimizle tecelli ettirmek için bir fırsat verdi. Fırsat verdi derken bu durum olumsuza çekilmemeli. AİHM, Türkiye’nin adli ...

Devamı... »

Keyif yapmak varken neden çalışayım ki?

Okullar tatile girerken geriye dönüp baktığımızda onca çabaya rağmen eğitim sistemimizin bir türlü düzlüğe çıkamadığını, sürekli patinaj yaptığını ve çabaladıkça da battığımızı görüyoruz. 4+4+4 ile temel bazı yanlışlıkların düzeleceğini ummuştuk ama anlamsız bir şekilde eğitim fetişizmi yaparak çocukları ister başarılı olsun ister olmasın 12 yıl boyunca okullara hapsediyor ve karşılığında ...

Devamı... »

İdeoloji partisi de ne ola ki?

Zaman zaman yazılarımda “ideoloji partisi olmak”tan dem vuruyorum. Gelen bazı eleştirilerden anladığım, bununla neyi kastettiğimin pek anlaşılmamış olduğu. Kanımca önümüzdeki 5-10 yıl içinde partilerimizi büyük bir dönüşüm bekliyor, 2019 sonrası partilerin ne ölçüde ideolojik partilere dönüşüp dönüş(e)meyeceğini ise hep birlikte göreceğiz. Önümüzde iki yol var; ya liderler sultasına doğru evrileceğiz ...

Devamı... »

Milletvekili olmak!

Türkiye 16 Nisan itibariyle yeni bir sisteme geçti. Bu nedenle sistemin bizlere nasıl daha faydalı hale getirilebileceği üzerinde ciddi tartışmaların yapılması gerekiyor, çünkü önümüzdeki iki yıl içinde uyum yasaları çıkacak. Uyum yasaları hazırlanırken atılacak her doğru adım sistemi daha etkin hale getirecektir. Bu nedenle bu işin kapalı kapılar ardında değil ...

Devamı... »

Etüdlere hayır!

Serbest piyasalarda mal ve hizmetlerin serbestçe alınıp satılması, değerlerinin arz-talep ve bilgi döngüsünde belirlenmesi esastır. Kâr-zarar ve fiyatlar piyasadaki onlarca belki de yüzlerce faktörün bileşiminden doğar. Piyasa koşulları adil ise tekelcilik de kendiliğinden önlenir çünkü pazara farklı aktörlerin girişi engellenemeyeceği için mevcut aktörlerin gücü ne olursa olsun onları alaşağı edecek ...

Devamı... »

Yeni siyaset!

Türkiye’de siyaset bir türlü olması gerektiği sükûnete erişemiyor. Sürekli bir gerginlik hali var. Ülkenin her kurumu ve her bireyi bu sürekli gerginlik halinden o denli muzdarip ki çözmemiz gereken sorunlar dağ gibi büyürken biz çoğunlukla birbirimizi yemekle meşgulüz. En basitinden trafikteki ruh halimiz bunun açık bir göstergesi. Giderek daha da ...

Devamı... »

Hukuk

Bugün, 19. yy. filozof ve polemik ustası Bastiat’ın Hukuk* kitabından bazı alıntılar yapacağım. Bastiat’a göre “Hukuk, doğal bir meşru müdaafa hakkının organizasyonudur. O, ortak bir gücü bireysel güçlerin yerine geçirme organizasyonudur. Söz konusu ortak gücün amacı, sadece bireysel güçlerin doğal ve meşru olarak yapmaya hakkı olduğu şeyleri yapmakla sınırlanmıştır: Kişilik, ...

Devamı... »