Şenol Kaluç

Yarı milliyetçi – yarı dindar Türkler

‘Yarı milliyetçi-yarı dindar Türkler’, içinde bulundukları çelişkiler yumağının farkına vardıkları takdirde Türkiye’nin demokratikleşmesinin en önemli lokomotifi olacaklardır. Ergenekon Davası vb. davalar nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın Türkiye’nin dünkü Türkiye olmayacağı açık. Davalar siyasi bir havaya sokularak saptırılmaya çalışılsa da önümüzdeki süreçte ‘derin’ devletçe kurulan yozlaşmış siyaset ve siyaset dışı yapıların tasfiyesinin önü açılıyor. 12 Eylül referandumu yaşanan değişim sürecinin önemli bir aşaması ...

Devamı... »

Şenol Kaluç – Aleviler ve ruhlara sinen korku

Algılar ile olgular her zaman birbirini tutmayabilir. Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Ali Çarkoğlu ve Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu tarafından yapılan ‘Türkiye’de Toplumsal Eşitsizlik’ raporunda ‘Kendinizi hak ettiğinizden azına razı olmak zorunda bırakılmış hissettiniz mi?’ sorusuna Türkçe ve Kürtçe cevap verenler arasında anlamlı fark olmadığı ortaya çıkmıştı. Deneklerin verdikleri cevaplara bakıldığında ayrımcılığa uğramasalar bile ayrımcılığın çok yaygın bir durum ...

Devamı... »

Şenol Kaluç* – Alevi açılımının içi boş mu?

Alevi açılımının içi iddia edildiği gibi boş mu? Geride kalan süreçte hiçbir şey yapılmadı mı? Yapıldı ise neler yapıldı? Bu soruların cevabı ön yargılar bir tarafa bırakılarak araştırılmalıdır. Alevi açılımının sanıldığı kadar kolay olmayacağını herkes gibi Aleviler de biliyor. Zorluk birçok boyutla beraber Alevilerin, Sünnilerin ve bizatihi devletin yapısı ve ideolojisinden kaynaklanıyor. Bugün yaşayan sosyolojik Aleviliğin çok ciddi problemleri var. ...

Devamı... »

Sermayenin demokrasiye katkısı

Öğrencilerin “Ülkemizde nasıl bir yönetim şekli vardır?” sorusuna “Demokrasi”; “Türkiye demokratik bir ülke midir?” sorusuna da “hayır” cevabı verdiklerini pek çok öğretmen tecrübe etmiştir. Türkiye’de seçme ve seçilme hakkının kullanımı başlangıç olarak kabul edildiğinde, Meşrutiyetten bu yana demokrasiye geçiş sürecine girildiği söylenebilir. Ünlü siyaset bilimci Duverger’in ifadesi ile “Genellikle oy hakkı önce az sayıdaki imtiyazlılara tanınır, sonra yavaş yavaş seçmen ...

Devamı... »

Mesele ne yandaşlık ve candaşlık

2 Eylül referandumu Türkiye’nin yakın zamanlarda yaşadığı büyük değişimin geleceği açısından bir karar anı olacak. Referandumdan çıkacak “evet” ile “hayır” arasındaki makasın genişliği, Türkiye’de siyasetin, dolayısıyla demokrasinin geleceğini biçimlendirmede, ileriye veya geriye doğru taşıyıcı etki yapacak. Açıkça söylemek gerekirse çıkacak sonuç, herkesin -sözde- şikâyetçi olduğu vesayetçi düzenin devamının mı yoksa demokratikleşmenin mi önünün açılacağına ilişkin bir karar olarak görülecek. “Evet” ...

Devamı... »

Ergenekon Kılıçdaroğlu ve AlevÎler

Bazen gerçekler çok yakındır ama onu görecek gözler o gerçeklere karşı duyarsızdır. Ergenekon davası sürecinde Alevilerin rejim etrafında yaşadıkları paradoks bu durumun tam karşılığıdır. Bir tarafta mızrak çuvala sığmazken; diğer tarafta soluklaşan, içerik değiştiren, DNA’sı değişen bir yapı mevcuttur. Modernizmin getirdiği hızlı değişim ve yıkıcılık geleneksel düşünce dünyasından uzaklaşan Alevileri başka bilinç düzeylerine taşırken, bu farklı bilinç düzeylerinde Alevilik kendini ...

Devamı... »

Aleviler anayasaya neden evet demeli?

12 Eylül döneminin ürünü olan mevcut Anayasa, geçmişte yapılan çok sayıda değişikliğe rağmen özündeki vesayetçi ve anti-demokratik özü hep korudu. Bu değişikliler kuşkusuz önemli ve değerliydi; ama kapsamlı bir “cerrahi müdahale” sayılmazdı. Şimdi AK Parti’nin girişimi ile ilk kez 12 Eylül kurumlarının vesayetçi ve anti-demokratik damarına dokunulmaya çalışılıyor. Statükonun dayandığı sacayaklarından “yargı”ya dokunuluyor; 12 Eylül’ün elebaşlarının hesap vermesinin önündeki anayasal ...

Devamı... »

Beklenmedik sonuçları ile Alevi Açılımı

AK Parti iktidarı bu güne kadar tabu olarak görülen çok önemli konuların masaya yatırıldığı, ciddi sorunlarla ilk kez açık bir şekilde yüzleşme cesaretinin gösterildiği bir dönem olarak tarihe geçecektir. Yaşanan sürecin sıcaklığından hakkı ile fark edilemese de bu ülke ilk kez Kürt sorunu, Alevi sorunu, derin devlet sorunu, Ermeni sorunu vb. sorunlar ve tüm bu sorunları besleyen 12 Eylül rejimi ...

Devamı... »

Madımak’ın gölgesi Alevi açılımına düştü

Cemevleri’nin önündeki en büyük engelin “Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması Hakkında Kanun” olduğunu itiraf etmenin zamanı çoktan gelip geçti. Geçenlerde Ankara’da Devlet Bakanı Faruk Çelik Başkanlığında Alevi Çalıştayları sürecinin nasıl yönlendirileceği ile ilgili önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantının içeriğinin daha önce davetlilere bildirilmemesi toplantının verimini düşüren önemli bir faktördü. Sayın Bakan toplantıyı Madımak Otelinin kamulaştırılacağı haberi ile açarken, toplanma amacının özellikle ...

Devamı... »

Alevi Çalıştayı ne dedi?

LDT Alevi Araştırmaları Direktörü Şenol Kaluç*, Alevi açılımı sürecinde ve Alevi Çalıştayları Ön Raporu’nda tartışmalı bulduğu hususları değerlendirdi. Sonda söyleyeceğimizi başta söyleyerek söze başlamakta fayda var; çalıştaylar Alevi-Sünni yakınlaşmasına olumlu katkılar sunmuştur. Karışık durumda olan kafaların durulmasına ve biraz tezat olacak ama bazı kafaların da karışmasına sebep oldu. Uzun yıllar görmezden gelinmiş ve büyüyüp derinleşmiş bu mesele ilk kez Türkiye ...

Devamı... »