Şenol Kaluç

Alevilik de Sünnilik de DEVLET İCADIDIR

Açık Görüş’ün 13 Aralık tarihli sayısında değerli dostum Ergun Yıldırım “Alevilik ve Sünniliğin icadı” başlıklı bir makale kaleme aldı. Makaledeki tezlerinin yüzde seksenine katılmakla birlikte Yıldırım’ın ‘totalite’den şikâyet ederken kendisinin de bir yönüyle soruna totalist yaklaştığını ve “ideal bir geçmiş ve sorunlu bir yakın dönem” tasavvur ettiğini düşünüyorum. Alevilik kavramının gerçekten de yapay ve sonradan üretilmiş olması geçmişte bu ayrımın ...

Devamı... »

Bugün matem günüdür Hüseyin aşkına ağlayalım

Evladı Resul İmam Hüseyin Şehid-i Deşt-i Kerbela Hazretleri’ni pek çok şekilde tarif etmek mümkündür. Ancak nasıl tarif ederseniz edin, ister Resulü Ekrem Efendimiz’in torunu, ister İmamlar Serveri İmam Ali Efendimizin ve Peygamber’in kızı Hz. Fatıma Anamızın oğlu, ister on iki imamların üçüncüsü, isterse Yezid’e karşı çıkan bir isyancı, her tarif mutlaka Hüseyin’in kıyamının büyüklüğü karşısında eksik ve mahcup kalacaktır. Hüseyin ...

Devamı... »

“Mum söndü” gafıyla yüzleşmek

Geçmişte “Kızılbaş mısın?” gafı ile şov hayatı biten Güner Ümit ve bugün “Mum söndü mü oynuyorlar?” diyerek benzer bir gaf yapan şovmen Mehmet Ali Erbil’in gözden kaçan çok önemli bir ortak noktaları var. Her iki ismin de tipik bir LAST (laik-Sünni-Türk) olmaları. Tepkilerin bu denli güçlü bir şekilde dile getirilmesinin ana nedeni işte bu gözden kaçan nokta. Bu ülkede din ...

Devamı... »

Kemal Kılıçdaroğlu, Aleviler ve Kürtler

Referandum sürecinde yaşanan sert iklim yerini çok kısa sürede nispeten sükûnete ve aklı başındalığa bıraktı. Özellikle Kılıçdaroğlu’nun CHP’de yapmaya çalıştığı tavır değişikliği çok önemli. Kılıçdaroğlu yıllardır Baykal CHP’sinde görmeye alışkın olduğumuz çatışmacı üslup yerine uzlaşmacı ve değişime açık yeni bir üslup benimsenmeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu’nun işi zor olmakla birlikte bu süreci başarı ile sonuçlandırabileceği ümidi taşımak gerekiyor. Zira bu süreçte Kılıçdaroğlu’na ...

Devamı... »

Aleviler ve tarih-teoloji-özgürlük sorunu

Liberal Düşünce Topluluğu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Türkiye’de Alevilik ve din özgürlüğü” başlıklı toplantı 18-19 Eylül tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Alevi STK ve kanaat önderleri, akademisyen ve gazetecilerin katılımı ile gerçekleştirilen toplantının amacı Alevi çalıştayları sürecinde ortaya çıkan somut taleplerin çözüm yollarını tartışmaktı. Bir buçuk gün boyunca devam eden oturumlarda cemevleri ve ibadethaneler sorunu, dedelik kurumunun yapısı ve bugün karşılaştığı ...

Devamı... »

Şenol Kaluç – Ramazan münasebetiyle…

Çocukluğumun oruç günleri bir başkaydı. Komşularımız Ramazanda, bizler ise daha çok Muharrem ayında oruç tutardık. Hiç unutmam annem Ramazan öncesi hepimizi yıkar, paklardı. İlk gün hepimiz oruçlu olurduk. Hayal meyal hatırlıyorum, Ramazan gecelerinde oruç tutmasak da gece yarıları ışıklarımızı açardık. Sebebini yıllar sonra anlamıştım. Komşularımız Ramazan geceleri bizim ışıkları gözetleyip, gündüzleri anneme “Sırma hanım dün gece ışığınız yanmıyordu, yoksa hasta ...

Devamı... »

AlevÎlik-BektaşÎlik ve Kur’an kültürü

Toplumların yüzlerce yıllık bir süreçte özenle arıtarak oluşturdukları değerler bazen büyük toplumsal dönüşümlerin yarattığı yıkıntılar sonucu unutulabiliyor, unutturulabiliyor. Ancak yıkıntı ne denli büyük olursa olsun, enkaz altındaki bu değerler bir şekilde kendisine yeni yollar açarak gün yüzüne çıkabiliyor. Cumhuriyet’in ilk yıllarında yaşanan büyük değişim, daha sonraki yıllarda yaşanan süreçlerle de birleşerek, en büyük darbeyi Alevilik ve Bektaşiliğe vurdu. Bugün gelinen ...

Devamı... »

Yarı milliyetçi – yarı dindar Türkler

‘Yarı milliyetçi-yarı dindar Türkler’, içinde bulundukları çelişkiler yumağının farkına vardıkları takdirde Türkiye’nin demokratikleşmesinin en önemli lokomotifi olacaklardır. Ergenekon Davası vb. davalar nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın Türkiye’nin dünkü Türkiye olmayacağı açık. Davalar siyasi bir havaya sokularak saptırılmaya çalışılsa da önümüzdeki süreçte ‘derin’ devletçe kurulan yozlaşmış siyaset ve siyaset dışı yapıların tasfiyesinin önü açılıyor. 12 Eylül referandumu yaşanan değişim sürecinin önemli bir aşaması ...

Devamı... »

Şenol Kaluç – Aleviler ve ruhlara sinen korku

Algılar ile olgular her zaman birbirini tutmayabilir. Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Ali Çarkoğlu ve Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu tarafından yapılan ‘Türkiye’de Toplumsal Eşitsizlik’ raporunda ‘Kendinizi hak ettiğinizden azına razı olmak zorunda bırakılmış hissettiniz mi?’ sorusuna Türkçe ve Kürtçe cevap verenler arasında anlamlı fark olmadığı ortaya çıkmıştı. Deneklerin verdikleri cevaplara bakıldığında ayrımcılığa uğramasalar bile ayrımcılığın çok yaygın bir durum ...

Devamı... »

Şenol Kaluç* – Alevi açılımının içi boş mu?

Alevi açılımının içi iddia edildiği gibi boş mu? Geride kalan süreçte hiçbir şey yapılmadı mı? Yapıldı ise neler yapıldı? Bu soruların cevabı ön yargılar bir tarafa bırakılarak araştırılmalıdır. Alevi açılımının sanıldığı kadar kolay olmayacağını herkes gibi Aleviler de biliyor. Zorluk birçok boyutla beraber Alevilerin, Sünnilerin ve bizatihi devletin yapısı ve ideolojisinden kaynaklanıyor. Bugün yaşayan sosyolojik Aleviliğin çok ciddi problemleri var. ...

Devamı... »