Şenol Kaluç

Rejimin devşirme yöntemi olarak katliamlar

Sivas katliamı ve arkasından gerçekleşen Gazi olayları ile birlikte laik-anti laik cepheleşmesinde Aleviler laik cepheye çekilmiş ve yıllarca yok sayıldıkları ve mücadele ettikleri rejimin koruyucusu ve müttefiki haline getirilmişlerdir. Yakın tarihimiz kendisini devletin sahibi olarak gören derin güçlerce sahnelenmiş ve yarattığı sonuçlar ile toplumsal duvarların yükselmesine sebep olmuş olaylarla dolu. Bu olayların toplumsal karşılıkları yer ve zamana göre konjonktürel değişikliklere ...

Devamı... »

Sivas Katliamından Başbağlar’a

Geçmiş konusunda toplum olarak öğretilmiş yanlış bilgilerin esiri durumundayız. Yıllarca tekrarlana tekrarlana doğruymuş gibi kabul edilen bilgilerin yanlış olduğu birileri tarafından dile getirildiğinde büyük bir tepki ile karşılaşıyor ve gerçekler ideolojik bağnazlıklara kurban ediliyor.Bunun en bariz örneğini “Analar ağlamadı mı?” polemiği ile Dersim konusunda gördük. Ülkenin Başbakan’ı olayı katliam olarak nitelerken olayın mağdurları ideolojik körlük ve AKP düşmanlığı ile olayı ...

Devamı... »

Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Alevilere dair

12 Haziran’a yaklaşırken seçim atmosferi bölgelere ve kesimlere göre farklılık gösteriyor. Batıdaki (son patlama olayına rağmen) nispeten sakin havaya karşılık doğuda gergin bir bekleyiş var. Tartışmalar kimin kazanacağından çok AKP’nin nasıl bir sonuç elde edeceği üzerinde düğümleniyor. Muhalefet iktidar beklentisinden ziyade parlamentoda AKP’yi zora sokacak bir tablo peşinde ancak durum pek de iç açıcı gözükmüyor. İlginç bir şekilde birbirinden siyaseten ...

Devamı... »

İslam, tasavvuf ve Ali’siz Alevilik

Dünyada toplumlar homojen olmadığı gibi bizde de değil. Ancak konuşurken ya Cumhuriyet döneminde oluşturulmaya çalışılan yapay tek millet, tek dil, sınıfsız ve imtiyazsız toplum iddiası ile tüm farklılıkları yok sayıyor ya da buna bir tepki olarak farklılıklarımıza o kadar çok atıfta bulunuyoruz ki bu sefer de aynı coğrafyayı paylaşmanın ve tarihi deneyimleri birlikte yaşamanın verdiği ortaklıkları yok sayıyoruz. Halbuki yakın ...

Devamı... »

Öğretilmiş vicdan ve ırkçılık

Dünyanın en ırkçı ülkesinde yaşayıp sırf ülkemizde zenciler olmadığı ve biz zencileri çok sevdiğimiz(?) için gündelik hayatımıza sinen ırkçılığımızla hiçbir zaman yüzleşmedik. Bunun son örneğini Mısır’da Arap halkının büyük başarısı sırasında gördük. Vicdan; bizi biz yapan, içimizdeki vahşiliği terbiye eden deruni ses. Bu sesin, yüce idealler için öğretilmiş davranışlar eliyle terbiye edilmesi ve bağnazlıkla birleşmesi ortaya korkunç bir manzara çıkarır. ...

Devamı... »

Öğretilmiş vicdan ve ırkçılık

Dünyanın en ırkçı ülkesinde yaşayıp sırf ülkemizde zenciler olmadığı ve biz zencileri çok sevdiğimiz(?) için gündelik hayatımıza sinen ırkçılığımızla hiçbir zaman yüzleşmedik. Bunun son örneğini Mısır’da Arap halkının büyük başarısı sırasında gördük. Vicdan; bizi biz yapan, içimizdeki vahşiliği terbiye eden deruni ses. Bu sesin, yüce idealler için öğretilmiş davranışlar eliyle terbiye edilmesi ve bağnazlıkla birleşmesi ortaya korkunç bir manzara çıkarır. ...

Devamı... »

Alevi Kurultayı’ndaki üslûp sorunu

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı öncülüğünde 15-16 Ocak tarihlerinde Ankara’da Büyük Alevi Kurultayı gerçekleştirildi. Bu kurultayın açılım süreçlerine eleştirel bir yaklaşım sergileyeceği bekleniyordu. Eleştiri hepimiz doğal hakkı ancak ben başka bir noktaya dikkat çekmek istiyorum, “üslup meselesi”ne. Sosyolojik olarak örgütlü güçlerin sosyo-kültürel ortamda kendilerini daha güçlü ve etkin bir şekilde ifade etmeleri doğaldır. Ülkemiz gibi demokrasi kültürünün yeterince oturmadığı ...

Devamı... »

Aleviler CHP’ye mecbur mu?

Türk siyasal yaşamında oy verme alışkanlıkları incelendiğinde oy tercihleri belki de en az değişen ve dar bir yelpazeye sıkışan en geniş grup Aleviler olarak gözüküyor. 27 Mayıs sonrası kurulan ilişkiler ağının ürünü olarak Aleviler siyasi tercihlerini daha çok CHP ve sol partilerden yana kullandılar. Günümüzde de Aleviler arasında bu tercihin egemen olduğu genel olarak kabul ediliyor. Peki, bu durum ne ...

Devamı... »

Emine Erdoğan, Kerbela ve Hatırlattıkları

Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri geçmişle layığı ile yüzleşememektir. Yüzleşemediğimiz gibi geçmişi bir yandan inanç alanı olarak telakki edip kutsuyor öte yandan yüceltme ve her türlü hatadan temizleme yoluna gidiyoruz. Muhayyel geçmişte atalarımızın bizden daha muteber ve saygın olduklarını varsayıyoruz. Aslında bu tavır tarihsel bir duruşa karşılık geliyor. Geçmişle kurduğumuz sorunlu ilişki nedeniyle tarih algımız gerçeklerden çok hissiyatlara ve hatırlamaktan ...

Devamı... »

Cami kundaklamaktan cemevi taşlamaya

Türkiye -çoğu zaman yavaşlığı bizleri umutsuzluğa düşürse de- sessiz ve derinden büyük bir değişim süreci yaşıyor. Bu sürece paralel olarak toplum da olgunlaşma emareleri gösteriyor. Daha dün denebilecek kadar yakın zamanlarda gerçekleşmesi büyük felaketlere yol açabilecek provokasyon tertipleri toplum genelinde karşılık bulamıyor. Geçmişte provokasyonların arkasındaki en büyük güç bilgisizlik ve cehalet iken bugün bu duvarlarda geniş gedikler açılmaya başladı. Değişim ...

Devamı... »