Şenol Kaluç

Öğretilmiş vicdan ve ırkçılık

Dünyanın en ırkçı ülkesinde yaşayıp sırf ülkemizde zenciler olmadığı ve biz zencileri çok sevdiğimiz(?) için gündelik hayatımıza sinen ırkçılığımızla hiçbir zaman yüzleşmedik. Bunun son örneğini Mısır’da Arap halkının büyük başarısı sırasında gördük. Vicdan; bizi biz yapan, içimizdeki vahşiliği terbiye eden deruni ses. Bu sesin, yüce idealler için öğretilmiş davranışlar eliyle terbiye edilmesi ve bağnazlıkla birleşmesi ortaya korkunç bir manzara çıkarır. ...

Devamı... »

Öğretilmiş vicdan ve ırkçılık

Dünyanın en ırkçı ülkesinde yaşayıp sırf ülkemizde zenciler olmadığı ve biz zencileri çok sevdiğimiz(?) için gündelik hayatımıza sinen ırkçılığımızla hiçbir zaman yüzleşmedik. Bunun son örneğini Mısır’da Arap halkının büyük başarısı sırasında gördük. Vicdan; bizi biz yapan, içimizdeki vahşiliği terbiye eden deruni ses. Bu sesin, yüce idealler için öğretilmiş davranışlar eliyle terbiye edilmesi ve bağnazlıkla birleşmesi ortaya korkunç bir manzara çıkarır. ...

Devamı... »

Alevi Kurultayı’ndaki üslûp sorunu

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı öncülüğünde 15-16 Ocak tarihlerinde Ankara’da Büyük Alevi Kurultayı gerçekleştirildi. Bu kurultayın açılım süreçlerine eleştirel bir yaklaşım sergileyeceği bekleniyordu. Eleştiri hepimiz doğal hakkı ancak ben başka bir noktaya dikkat çekmek istiyorum, “üslup meselesi”ne. Sosyolojik olarak örgütlü güçlerin sosyo-kültürel ortamda kendilerini daha güçlü ve etkin bir şekilde ifade etmeleri doğaldır. Ülkemiz gibi demokrasi kültürünün yeterince oturmadığı ...

Devamı... »

Aleviler CHP’ye mecbur mu?

Türk siyasal yaşamında oy verme alışkanlıkları incelendiğinde oy tercihleri belki de en az değişen ve dar bir yelpazeye sıkışan en geniş grup Aleviler olarak gözüküyor. 27 Mayıs sonrası kurulan ilişkiler ağının ürünü olarak Aleviler siyasi tercihlerini daha çok CHP ve sol partilerden yana kullandılar. Günümüzde de Aleviler arasında bu tercihin egemen olduğu genel olarak kabul ediliyor. Peki, bu durum ne ...

Devamı... »

Emine Erdoğan, Kerbela ve Hatırlattıkları

Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri geçmişle layığı ile yüzleşememektir. Yüzleşemediğimiz gibi geçmişi bir yandan inanç alanı olarak telakki edip kutsuyor öte yandan yüceltme ve her türlü hatadan temizleme yoluna gidiyoruz. Muhayyel geçmişte atalarımızın bizden daha muteber ve saygın olduklarını varsayıyoruz. Aslında bu tavır tarihsel bir duruşa karşılık geliyor. Geçmişle kurduğumuz sorunlu ilişki nedeniyle tarih algımız gerçeklerden çok hissiyatlara ve hatırlamaktan ...

Devamı... »

Cami kundaklamaktan cemevi taşlamaya

Türkiye -çoğu zaman yavaşlığı bizleri umutsuzluğa düşürse de- sessiz ve derinden büyük bir değişim süreci yaşıyor. Bu sürece paralel olarak toplum da olgunlaşma emareleri gösteriyor. Daha dün denebilecek kadar yakın zamanlarda gerçekleşmesi büyük felaketlere yol açabilecek provokasyon tertipleri toplum genelinde karşılık bulamıyor. Geçmişte provokasyonların arkasındaki en büyük güç bilgisizlik ve cehalet iken bugün bu duvarlarda geniş gedikler açılmaya başladı. Değişim ...

Devamı... »

Alevilik de Sünnilik de DEVLET İCADIDIR

Açık Görüş’ün 13 Aralık tarihli sayısında değerli dostum Ergun Yıldırım “Alevilik ve Sünniliğin icadı” başlıklı bir makale kaleme aldı. Makaledeki tezlerinin yüzde seksenine katılmakla birlikte Yıldırım’ın ‘totalite’den şikâyet ederken kendisinin de bir yönüyle soruna totalist yaklaştığını ve “ideal bir geçmiş ve sorunlu bir yakın dönem” tasavvur ettiğini düşünüyorum. Alevilik kavramının gerçekten de yapay ve sonradan üretilmiş olması geçmişte bu ayrımın ...

Devamı... »

Bugün matem günüdür Hüseyin aşkına ağlayalım

Evladı Resul İmam Hüseyin Şehid-i Deşt-i Kerbela Hazretleri’ni pek çok şekilde tarif etmek mümkündür. Ancak nasıl tarif ederseniz edin, ister Resulü Ekrem Efendimiz’in torunu, ister İmamlar Serveri İmam Ali Efendimizin ve Peygamber’in kızı Hz. Fatıma Anamızın oğlu, ister on iki imamların üçüncüsü, isterse Yezid’e karşı çıkan bir isyancı, her tarif mutlaka Hüseyin’in kıyamının büyüklüğü karşısında eksik ve mahcup kalacaktır. Hüseyin ...

Devamı... »

“Mum söndü” gafıyla yüzleşmek

Geçmişte “Kızılbaş mısın?” gafı ile şov hayatı biten Güner Ümit ve bugün “Mum söndü mü oynuyorlar?” diyerek benzer bir gaf yapan şovmen Mehmet Ali Erbil’in gözden kaçan çok önemli bir ortak noktaları var. Her iki ismin de tipik bir LAST (laik-Sünni-Türk) olmaları. Tepkilerin bu denli güçlü bir şekilde dile getirilmesinin ana nedeni işte bu gözden kaçan nokta. Bu ülkede din ...

Devamı... »

Kemal Kılıçdaroğlu, Aleviler ve Kürtler

Referandum sürecinde yaşanan sert iklim yerini çok kısa sürede nispeten sükûnete ve aklı başındalığa bıraktı. Özellikle Kılıçdaroğlu’nun CHP’de yapmaya çalıştığı tavır değişikliği çok önemli. Kılıçdaroğlu yıllardır Baykal CHP’sinde görmeye alışkın olduğumuz çatışmacı üslup yerine uzlaşmacı ve değişime açık yeni bir üslup benimsenmeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu’nun işi zor olmakla birlikte bu süreci başarı ile sonuçlandırabileceği ümidi taşımak gerekiyor. Zira bu süreçte Kılıçdaroğlu’na ...

Devamı... »