Şenol Kaluç

Aleviler CHP’ye mecbur mu?

Türk siyasal yaşamında oy verme alışkanlıkları incelendiğinde oy tercihleri belki de en az değişen ve dar bir yelpazeye sıkışan en geniş grup Aleviler olarak gözüküyor. 27 Mayıs sonrası kurulan ilişkiler ağının ürünü olarak Aleviler siyasi tercihlerini daha çok CHP ve sol partilerden yana kullandılar. Günümüzde de Aleviler arasında bu tercihin egemen olduğu genel olarak kabul ediliyor. Peki, bu durum ne ...

Devamı... »

Emine Erdoğan, Kerbela ve Hatırlattıkları

Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri geçmişle layığı ile yüzleşememektir. Yüzleşemediğimiz gibi geçmişi bir yandan inanç alanı olarak telakki edip kutsuyor öte yandan yüceltme ve her türlü hatadan temizleme yoluna gidiyoruz. Muhayyel geçmişte atalarımızın bizden daha muteber ve saygın olduklarını varsayıyoruz. Aslında bu tavır tarihsel bir duruşa karşılık geliyor. Geçmişle kurduğumuz sorunlu ilişki nedeniyle tarih algımız gerçeklerden çok hissiyatlara ve hatırlamaktan ...

Devamı... »

Cami kundaklamaktan cemevi taşlamaya

Türkiye -çoğu zaman yavaşlığı bizleri umutsuzluğa düşürse de- sessiz ve derinden büyük bir değişim süreci yaşıyor. Bu sürece paralel olarak toplum da olgunlaşma emareleri gösteriyor. Daha dün denebilecek kadar yakın zamanlarda gerçekleşmesi büyük felaketlere yol açabilecek provokasyon tertipleri toplum genelinde karşılık bulamıyor. Geçmişte provokasyonların arkasındaki en büyük güç bilgisizlik ve cehalet iken bugün bu duvarlarda geniş gedikler açılmaya başladı. Değişim ...

Devamı... »

Alevilik de Sünnilik de DEVLET İCADIDIR

Açık Görüş’ün 13 Aralık tarihli sayısında değerli dostum Ergun Yıldırım “Alevilik ve Sünniliğin icadı” başlıklı bir makale kaleme aldı. Makaledeki tezlerinin yüzde seksenine katılmakla birlikte Yıldırım’ın ‘totalite’den şikâyet ederken kendisinin de bir yönüyle soruna totalist yaklaştığını ve “ideal bir geçmiş ve sorunlu bir yakın dönem” tasavvur ettiğini düşünüyorum. Alevilik kavramının gerçekten de yapay ve sonradan üretilmiş olması geçmişte bu ayrımın ...

Devamı... »

Bugün matem günüdür Hüseyin aşkına ağlayalım

Evladı Resul İmam Hüseyin Şehid-i Deşt-i Kerbela Hazretleri’ni pek çok şekilde tarif etmek mümkündür. Ancak nasıl tarif ederseniz edin, ister Resulü Ekrem Efendimiz’in torunu, ister İmamlar Serveri İmam Ali Efendimizin ve Peygamber’in kızı Hz. Fatıma Anamızın oğlu, ister on iki imamların üçüncüsü, isterse Yezid’e karşı çıkan bir isyancı, her tarif mutlaka Hüseyin’in kıyamının büyüklüğü karşısında eksik ve mahcup kalacaktır. Hüseyin ...

Devamı... »

“Mum söndü” gafıyla yüzleşmek

Geçmişte “Kızılbaş mısın?” gafı ile şov hayatı biten Güner Ümit ve bugün “Mum söndü mü oynuyorlar?” diyerek benzer bir gaf yapan şovmen Mehmet Ali Erbil’in gözden kaçan çok önemli bir ortak noktaları var. Her iki ismin de tipik bir LAST (laik-Sünni-Türk) olmaları. Tepkilerin bu denli güçlü bir şekilde dile getirilmesinin ana nedeni işte bu gözden kaçan nokta. Bu ülkede din ...

Devamı... »

Kemal Kılıçdaroğlu, Aleviler ve Kürtler

Referandum sürecinde yaşanan sert iklim yerini çok kısa sürede nispeten sükûnete ve aklı başındalığa bıraktı. Özellikle Kılıçdaroğlu’nun CHP’de yapmaya çalıştığı tavır değişikliği çok önemli. Kılıçdaroğlu yıllardır Baykal CHP’sinde görmeye alışkın olduğumuz çatışmacı üslup yerine uzlaşmacı ve değişime açık yeni bir üslup benimsenmeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu’nun işi zor olmakla birlikte bu süreci başarı ile sonuçlandırabileceği ümidi taşımak gerekiyor. Zira bu süreçte Kılıçdaroğlu’na ...

Devamı... »

Aleviler ve tarih-teoloji-özgürlük sorunu

Liberal Düşünce Topluluğu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Türkiye’de Alevilik ve din özgürlüğü” başlıklı toplantı 18-19 Eylül tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Alevi STK ve kanaat önderleri, akademisyen ve gazetecilerin katılımı ile gerçekleştirilen toplantının amacı Alevi çalıştayları sürecinde ortaya çıkan somut taleplerin çözüm yollarını tartışmaktı. Bir buçuk gün boyunca devam eden oturumlarda cemevleri ve ibadethaneler sorunu, dedelik kurumunun yapısı ve bugün karşılaştığı ...

Devamı... »

Şenol Kaluç – Ramazan münasebetiyle…

Çocukluğumun oruç günleri bir başkaydı. Komşularımız Ramazanda, bizler ise daha çok Muharrem ayında oruç tutardık. Hiç unutmam annem Ramazan öncesi hepimizi yıkar, paklardı. İlk gün hepimiz oruçlu olurduk. Hayal meyal hatırlıyorum, Ramazan gecelerinde oruç tutmasak da gece yarıları ışıklarımızı açardık. Sebebini yıllar sonra anlamıştım. Komşularımız Ramazan geceleri bizim ışıkları gözetleyip, gündüzleri anneme “Sırma hanım dün gece ışığınız yanmıyordu, yoksa hasta ...

Devamı... »

AlevÎlik-BektaşÎlik ve Kur’an kültürü

Toplumların yüzlerce yıllık bir süreçte özenle arıtarak oluşturdukları değerler bazen büyük toplumsal dönüşümlerin yarattığı yıkıntılar sonucu unutulabiliyor, unutturulabiliyor. Ancak yıkıntı ne denli büyük olursa olsun, enkaz altındaki bu değerler bir şekilde kendisine yeni yollar açarak gün yüzüne çıkabiliyor. Cumhuriyet’in ilk yıllarında yaşanan büyük değişim, daha sonraki yıllarda yaşanan süreçlerle de birleşerek, en büyük darbeyi Alevilik ve Bektaşiliğe vurdu. Bugün gelinen ...

Devamı... »