Şenol Kaluç

“Mum söndü” gafıyla yüzleşmek

Geçmişte “Kızılbaş mısın?” gafı ile şov hayatı biten Güner Ümit ve bugün “Mum söndü mü oynuyorlar?” diyerek benzer bir gaf yapan şovmen Mehmet Ali Erbil’in gözden kaçan çok önemli bir ortak noktaları var. Her iki ismin de tipik bir LAST (laik-Sünni-Türk) olmaları. Tepkilerin bu denli güçlü bir şekilde dile getirilmesinin ana nedeni işte bu gözden kaçan nokta. Bu ülkede din ...

Devamı... »

Kemal Kılıçdaroğlu, Aleviler ve Kürtler

Referandum sürecinde yaşanan sert iklim yerini çok kısa sürede nispeten sükûnete ve aklı başındalığa bıraktı. Özellikle Kılıçdaroğlu’nun CHP’de yapmaya çalıştığı tavır değişikliği çok önemli. Kılıçdaroğlu yıllardır Baykal CHP’sinde görmeye alışkın olduğumuz çatışmacı üslup yerine uzlaşmacı ve değişime açık yeni bir üslup benimsenmeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu’nun işi zor olmakla birlikte bu süreci başarı ile sonuçlandırabileceği ümidi taşımak gerekiyor. Zira bu süreçte Kılıçdaroğlu’na ...

Devamı... »

Aleviler ve tarih-teoloji-özgürlük sorunu

Liberal Düşünce Topluluğu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Türkiye’de Alevilik ve din özgürlüğü” başlıklı toplantı 18-19 Eylül tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Alevi STK ve kanaat önderleri, akademisyen ve gazetecilerin katılımı ile gerçekleştirilen toplantının amacı Alevi çalıştayları sürecinde ortaya çıkan somut taleplerin çözüm yollarını tartışmaktı. Bir buçuk gün boyunca devam eden oturumlarda cemevleri ve ibadethaneler sorunu, dedelik kurumunun yapısı ve bugün karşılaştığı ...

Devamı... »

AlevÎlik-BektaşÎlik ve Kur’an kültürü

Toplumların yüzlerce yıllık bir süreçte özenle arıtarak oluşturdukları değerler bazen büyük toplumsal dönüşümlerin yarattığı yıkıntılar sonucu unutulabiliyor, unutturulabiliyor. Ancak yıkıntı ne denli büyük olursa olsun, enkaz altındaki bu değerler bir şekilde kendisine yeni yollar açarak gün yüzüne çıkabiliyor. Cumhuriyet’in ilk yıllarında yaşanan büyük değişim, daha sonraki yıllarda yaşanan süreçlerle de birleşerek, en büyük darbeyi Alevilik ve Bektaşiliğe vurdu. Bugün gelinen ...

Devamı... »

Yarı milliyetçi – yarı dindar Türkler

‘Yarı milliyetçi-yarı dindar Türkler’, içinde bulundukları çelişkiler yumağının farkına vardıkları takdirde Türkiye’nin demokratikleşmesinin en önemli lokomotifi olacaklardır. Ergenekon Davası vb. davalar nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın Türkiye’nin dünkü Türkiye olmayacağı açık. Davalar siyasi bir havaya sokularak saptırılmaya çalışılsa da önümüzdeki süreçte ‘derin’ devletçe kurulan yozlaşmış siyaset ve siyaset dışı yapıların tasfiyesinin önü açılıyor. 12 Eylül referandumu yaşanan değişim sürecinin önemli bir aşaması ...

Devamı... »

Sermayenin demokrasiye katkısı

Öğrencilerin “Ülkemizde nasıl bir yönetim şekli vardır?” sorusuna “Demokrasi”; “Türkiye demokratik bir ülke midir?” sorusuna da “hayır” cevabı verdiklerini pek çok öğretmen tecrübe etmiştir. Türkiye’de seçme ve seçilme hakkının kullanımı başlangıç olarak kabul edildiğinde, Meşrutiyetten bu yana demokrasiye geçiş sürecine girildiği söylenebilir. Ünlü siyaset bilimci Duverger’in ifadesi ile “Genellikle oy hakkı önce az sayıdaki imtiyazlılara tanınır, sonra yavaş yavaş seçmen ...

Devamı... »

Mesele ne yandaşlık ve candaşlık

2 Eylül referandumu Türkiye’nin yakın zamanlarda yaşadığı büyük değişimin geleceği açısından bir karar anı olacak. Referandumdan çıkacak “evet” ile “hayır” arasındaki makasın genişliği, Türkiye’de siyasetin, dolayısıyla demokrasinin geleceğini biçimlendirmede, ileriye veya geriye doğru taşıyıcı etki yapacak. Açıkça söylemek gerekirse çıkacak sonuç, herkesin -sözde- şikâyetçi olduğu vesayetçi düzenin devamının mı yoksa demokratikleşmenin mi önünün açılacağına ilişkin bir karar olarak görülecek. “Evet” ...

Devamı... »

Ergenekon Kılıçdaroğlu ve AlevÎler

Bazen gerçekler çok yakındır ama onu görecek gözler o gerçeklere karşı duyarsızdır. Ergenekon davası sürecinde Alevilerin rejim etrafında yaşadıkları paradoks bu durumun tam karşılığıdır. Bir tarafta mızrak çuvala sığmazken; diğer tarafta soluklaşan, içerik değiştiren, DNA’sı değişen bir yapı mevcuttur. Modernizmin getirdiği hızlı değişim ve yıkıcılık geleneksel düşünce dünyasından uzaklaşan Alevileri başka bilinç düzeylerine taşırken, bu farklı bilinç düzeylerinde Alevilik kendini ...

Devamı... »

Aleviler anayasaya neden evet demeli?

12 Eylül döneminin ürünü olan mevcut Anayasa, geçmişte yapılan çok sayıda değişikliğe rağmen özündeki vesayetçi ve anti-demokratik özü hep korudu. Bu değişikliler kuşkusuz önemli ve değerliydi; ama kapsamlı bir “cerrahi müdahale” sayılmazdı. Şimdi AK Parti’nin girişimi ile ilk kez 12 Eylül kurumlarının vesayetçi ve anti-demokratik damarına dokunulmaya çalışılıyor. Statükonun dayandığı sacayaklarından “yargı”ya dokunuluyor; 12 Eylül’ün elebaşlarının hesap vermesinin önündeki anayasal ...

Devamı... »

Beklenmedik sonuçları ile Alevi Açılımı

AK Parti iktidarı bu güne kadar tabu olarak görülen çok önemli konuların masaya yatırıldığı, ciddi sorunlarla ilk kez açık bir şekilde yüzleşme cesaretinin gösterildiği bir dönem olarak tarihe geçecektir. Yaşanan sürecin sıcaklığından hakkı ile fark edilemese de bu ülke ilk kez Kürt sorunu, Alevi sorunu, derin devlet sorunu, Ermeni sorunu vb. sorunlar ve tüm bu sorunları besleyen 12 Eylül rejimi ...

Devamı... »