Şenol Kaluç

Gençlik-Başkanlık-2023

Gençler hepimizin göz bebeği ama onlar için “neler yapıyor” ya da “yapabiliyoruz” sorusunun cevabı hiç de hoş değil. Almanya’nın eğitim politikası neredeyse 1871’den beri aynı; Hitler döneminde dahi değişmemiş. Öğrencilerin yetenek ve kapasitelerine göre yönlendirildikleri ve ayrıldıkları bir sistem mevcut. Kim gelirse gelsin temel ilkelerle oynanmıyor. Bizde ise bırakın partileri aynı partinin bakanları arasında bile bir ortaklık, devamlılık yok. Her ...

Devamı... »

Çağrı’dan sonra!

Misyonerlik -bizim için olumsuz çağrışımlar yapsa da- her din ve hatta ideolojinin doğası gereğidir ve bu yolda zamanın imkânlarının ve özellikle de kitle iletişim araçlarının kullanılması normaldir. Bugün TV’lerden izlediğimiz kanallar arasında onlarca dini içerikli kanalın olması ve programların yapılması bu nedenle çok da şaşırtıcı değil. Yine de bir kısım Müslüman çevrelerin geldiği nokta açısından oldukça ironik çünkü bugün, düne ...

Devamı... »

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e

Türkiye her yönü ile tuhaf bir ülke. Hemen hiçbir konuda ortak bir vasatımız yok. Uçlarda gezmeyi seviyoruz ancak bu gezmelerimizin genelde maddi bir altyapısı yok. Var olduğunu sandığımız altyapı da çoğu kez hayal mahsulü ve maddi-manevi bir zemine bağlı değil. Kendi kendimize ürettiğimiz bilgilere büyük bir itikatla bağlıyız ve aksi bizim için mümkün değil. Ve daha sancılısı çoğu kez ileri ...

Devamı... »

Aleviler, FETÖ, Tekke ve Zaviyeler Kanunu

Alevi çalıştaylarının başladığı günden beri gerek yazarak ve gerekse Alevi toplumunun kanaat önderleri ile yüz yüze görüşerek ‘Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması Hakkında Kanun’ ile ilgili olarak uyarmış, laikliğin güvencesi olarak görülen bu kanunun fiiliyatta sadece Alevi ve Bektaşileri etkilediğini, pratikte Sünni tarikatların serbest olduğunu, yasağın sözde kaldığından bahisle tarikat ve cemaatlerin yasal zemine çekilmesinin ne denli önemli olduğunu anlatmaya çalışmıştım. ...

Devamı... »

Türkiye, bilimin sefaleti ve darbe

Türkiye büyük zahmetle yetiştirdiği pek çok cevheri Batı’ya kaptırmakla malul. Batı, dışarıdan aldığı “beyin göçü” ile dinamiklerini ayakta tutarken, biz ise hamaset edebiyatında boğuluyoruz. Batı’da büyük başarı kazanan isimlerle (Halil İnalcık, Kemal Karpat, Oktay Sinanoğlu, Aziz Sancar vb.) ne kadar övünsek az ama neden aynı başarının burada gerçekleşmediği ve cevheri parlatanın biz olamadığı gerçeği ile de yüzleşmeliyiz. Bugün üniversitelerimizde 21.958 ...

Devamı... »

Yarından sonra ne olmalı?

Asıl iş bundan sonra başlıyor. Çok önceleri, ülkemizde demokrasi ve özgürlük alanı genişleyecekse bunun lokomotifinin ancak Muhafazakâr-Müslüman (MM) çevreler olabileceğini çünkü bugün için ülkemizde siyaseten dönüştürücü güce bu kitlenin sahip olduğunu yazmıştım. MM taban dönüştükçe ve demokratikleştikçe bizi daha güzel günlerin bekleyeceğine inanıyorum. Nitekim son darbe girişiminin çoğunluğu MM çevrelerce sokaklara inilerek durdurulması Türkiye tarihinde eşine az rastlanır bir örnek ...

Devamı... »

Yaşasın halk

Dün gece, demokratikleşme tarihimizin başından beri demokratik hak ve özgürlükleri sürekli olarak -kendisini bu ülkenin ve devletin sahibi sanan vesayetçi ve statükocu güçlerce- törpülenen halkın tarihe altın harflerle geçecek bir demokrasi destanına şahitlik etti. Dünden bugüne defalarca düdük çalarak “demokrasi oyununa” ara vermeyi ve halkı yeniden hizaya sokmayı alışkanlık haline getiren bir zihniyetin artıkları ilk kez halkın tokadıyla ve şapkasını ...

Devamı... »

Esfel-i safilin ve kötülüğün sıradanlığı

İnsan, yaradılışı gereği iyi ile kötü arasında gidip gelir. Çoğu kez yaptıkları nefsi tarafından kendisine doğru, güzel ve haklı gösterildiği için de kalben mutmaindir. Gerçek bir mümin ise daima ‘havf ve reca’ (korku-ümit) arasındadır. Çünkü insan eşref-i mahlûkat, ‘Alâ’yi illiyyîn’ (yücelerin yücesi) olabileceği gibi ‘esfel-i safilin’(aşağıların aşağısı) de olabilir. Eskiler, insanı iki sınıfa ayırırdı; avam ve havas. Avam bayağı, sıradan ...

Devamı... »

Zaman, Mekân ve Bayram

Son 30 yıl içinde ülkemizin sosyal-siyasal-ekonomik altyapısı, çalışma koşulları ve yaşam alanları o denli hızlı değişikliğe uğradı ki kaçınılmaz olarak bundan gelenek ve göreneklerimizde etkilendi, değişti ve dönüştü. Sanal dünya ve sosyal medyanın da etkisi ile insani ilişkilerimiz de sanallaşma eğilimi içinde. Bayram günlerini yaşadığımız bu günlerde bu değişim ve dönüşümü açıkça gözlemleyebiliyoruz. Birbirimizi ziyareti geçtim, telefon edip hal hatır ...

Devamı... »

Madımak’tan Başbağlar’a ikiyüzlülük

Bazı yaralar vardır köz gibidir, üstü kül kaplansa da içten içe yanar. Madımak katliamı böyle bir yaradır unutamayanlar için. Hatırlanmasını bile istemeyenler ise orada yaşananların yaşanmışlığından değil de bura(lar)da olmasından, adımızın karaya çıkmasından rahatsızdır. Kendilerince haklıdırlar; ağır tahrik vardır ve ne oldu ise din û devlet içindir. *** Laik-anti laik cepheleşmesinde kurulmuş hain bir tuzak. Sığınacak o kadar çok bahane ...

Devamı... »