Şenol Kaluç

Atanamayan öğretmenlerin suçu!

MEB, “Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023’”ü yayınladı. Burada metin analizine girmeden elbirliği ile çocuklarımızın geleceklerinin nasıl ve ne şekilde heba edildiğinie bir örnek göstermek istiyorum. Belge, öğretmen niteliği ve performansına o denli yoğunlaşmış ki sanırsınız Finlandiyalı ya da Japon öğretmenler burada olsa tüm sorunlar bitecek. Öğretmen olmak için ilk aşamada kriter koymak yerine diplomadan sonra kriter getirmek de herhalde dünyada bir ...

Devamı... »

Hariciler gerçekte kim?

Bugünü anlayabilmek için dünü de iyi kötü bilmek gerekiyor, ancak tarihin geçmişi yeniden inşa etme süreci olduğu da bir gerçek. Çünkü geçmişe karşı ne kadar objektif olmak istersek isteyelim yaşadığımız çağ ve içinde bulunduğumuz zihniyet dünyasından bağımsız olarak anlama şansımız çok az. Ramazanlarda dinle ilişkimizi yeniden inşa ederken(?) de bu tür engellerle karşı karşıya kalmak kaçınılmaz. Oruca ve ibadetlere bakış ...

Devamı... »

İntikam mı adalet mi?

AB’nin ve kurumlarının bize karşı olduğu inancı öyle yerleşmiş ki AİHM’nin (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) lehimize verdiği olumlu kararlar bile bizi çoğu kez uyandırmaya yetmiyor. AİHM verdiği son karar ile Türkiye’ye adaleti kendi elimizle tecelli ettirmek için bir fırsat verdi. Fırsat verdi derken bu durum olumsuza çekilmemeli. AİHM, Türkiye’nin adli yönde attığı önemli bir adımı destekleyerek 15 Temmuz Darbe Girişimine ...

Devamı... »

Keyif yapmak varken neden çalışayım ki?

Okullar tatile girerken geriye dönüp baktığımızda onca çabaya rağmen eğitim sistemimizin bir türlü düzlüğe çıkamadığını, sürekli patinaj yaptığını ve çabaladıkça da battığımızı görüyoruz. 4+4+4 ile temel bazı yanlışlıkların düzeleceğini ummuştuk ama anlamsız bir şekilde eğitim fetişizmi yaparak çocukları ister başarılı olsun ister olmasın 12 yıl boyunca okullara hapsediyor ve karşılığında ise çok az şey verebiliyoruz. Dünyanın en başarılı sistemine sahip ...

Devamı... »

İdeoloji partisi de ne ola ki?

Zaman zaman yazılarımda “ideoloji partisi olmak”tan dem vuruyorum. Gelen bazı eleştirilerden anladığım, bununla neyi kastettiğimin pek anlaşılmamış olduğu. Kanımca önümüzdeki 5-10 yıl içinde partilerimizi büyük bir dönüşüm bekliyor, 2019 sonrası partilerin ne ölçüde ideolojik partilere dönüşüp dönüş(e)meyeceğini ise hep birlikte göreceğiz. Önümüzde iki yol var; ya liderler sultasına doğru evrileceğiz ya da Batı demokrasilerinde görüldüğü şekliyle ideolojik tutumu (dünya görüşleri) ...

Devamı... »

Milletvekili olmak!

Türkiye 16 Nisan itibariyle yeni bir sisteme geçti. Bu nedenle sistemin bizlere nasıl daha faydalı hale getirilebileceği üzerinde ciddi tartışmaların yapılması gerekiyor, çünkü önümüzdeki iki yıl içinde uyum yasaları çıkacak. Uyum yasaları hazırlanırken atılacak her doğru adım sistemi daha etkin hale getirecektir. Bu nedenle bu işin kapalı kapılar ardında değil kamuya açık yapılmasında büyük fayda var. Yeni sistemle yüzde 30-35’le ...

Devamı... »

Etüdlere hayır!

Serbest piyasalarda mal ve hizmetlerin serbestçe alınıp satılması, değerlerinin arz-talep ve bilgi döngüsünde belirlenmesi esastır. Kâr-zarar ve fiyatlar piyasadaki onlarca belki de yüzlerce faktörün bileşiminden doğar. Piyasa koşulları adil ise tekelcilik de kendiliğinden önlenir çünkü pazara farklı aktörlerin girişi engellenemeyeceği için mevcut aktörlerin gücü ne olursa olsun onları alaşağı edecek ve yerini alabilecek aktörler her an çıkabilir. Piyasaya yeni aktörler ...

Devamı... »

Yeni siyaset!

Türkiye’de siyaset bir türlü olması gerektiği sükûnete erişemiyor. Sürekli bir gerginlik hali var. Ülkenin her kurumu ve her bireyi bu sürekli gerginlik halinden o denli muzdarip ki çözmemiz gereken sorunlar dağ gibi büyürken biz çoğunlukla birbirimizi yemekle meşgulüz. En basitinden trafikteki ruh halimiz bunun açık bir göstergesi. Giderek daha da artan bir tahammülsüzlüğümüz var. Ki trafikte ne sınıfsal ne etnik ...

Devamı... »

Hukuk

Bugün, 19. yy. filozof ve polemik ustası Bastiat’ın Hukuk* kitabından bazı alıntılar yapacağım. Bastiat’a göre “Hukuk, doğal bir meşru müdaafa hakkının organizasyonudur. O, ortak bir gücü bireysel güçlerin yerine geçirme organizasyonudur. Söz konusu ortak gücün amacı, sadece bireysel güçlerin doğal ve meşru olarak yapmaya hakkı olduğu şeyleri yapmakla sınırlanmıştır: Kişilik, özgürlük ve mülkiyet haklarını korumak ve adaletin hepimize hükmetmesini sağlamak.” ...

Devamı... »

Gençliğe ümit gerek!

Liselerde 12’nci sınıfların sınav heyecanı bitmeden 11’inci sınıflar için heyecan şimdiden başladı. MEB’in de yönlendirmesi ile okullarda bu aralar yaz kursları için hummalı bir çalışma var. Ancak ortada acı bir gerçek var; -bu hafta içinde ikincisi yapılacak- TEOG sınavları başarıyı neredeyse 4 yıl önceden belirliyor ve başarı potansiyeli yüksek öğrenciler bir araya getirilerek ayrıcalıklı bir konuma getiriliyor. MEB’in geçmiş yıllarda, ...

Devamı... »