Konuklar

yorum@hurfikirler.com

Enver Alper Güvel – Crony-capitalism ajanları ve 17 aralık kalkışması

Crony-capitalism (Ahbap-çavuş Kapitalizmi); 1997 yılında kopan Doğu Asya Ekonomik Krizi’nin açıklanmasına yönelik olarak geliştirilmiş kavramlardan biri. Serbest piyasa ekonomisinin ‘kartal’la temsil edilmesine karşılık, crony-capitalism’in sembolü, ‘akbaba’. Daha önceleri ‘vahşi kapitalizm’ jargonuna sığınarak serbest piyasa ekonomisine savaş açan welfarist refah devletçilerin ve müdahalecilerin, amiyane tabirle mal bulmuş mağribi gibi sımsıkı yapıştıkları, tüm kifayetsizliğine rağmen ellerinden kaçırmamaya çabaladıkları, içeriksiz, tanımsız, tutarsız, kuramsız, ...

Devamı... »

Ferhat Çakır – Yargıya müdahale (mi?)

Demokrasilerde en kritik sorunlardan biri ülke yönetimini paylaşan üç gücün –yasama, yürütme, yargı –birbirleriyle olan muğlak sınırlarını aşma eğilimleri ve bunun kontrolüdür. Gerek yargının yürütmeye, gerekse yürütmenin yargıya müdahalesi şüphesiz erkler arasındaki dengeyi, ülkedeki demokratik uyumu ve ahengi bozar. Müdahalenin dünyadaki tezahürü genelde yasama ve yürütmenin, yargıya yönelik girişimleri şeklinde olmaktadır. Kuvvetler ayrılığı prensibinin ana konusunu oluşturan bu konu dünya ...

Devamı... »

Ekin Gün- Bizim Liberaller… (2)

Bundan yaklaşık bir ay önce “Bizim Liberaller…” adlı yazımda AK Parti ile Cemaat kavgasında Cemaat’in devleti temsil ettiğini AK Parti’nin ise sivil toplumu temsil ettiğini belirtmiştim. Böylesine bir durumda rollerin yer değiştirdiğini ve Türkiye’de ilk kez resmi olarak 17 Aralık’ta patlak veren kavganın bir dizi problemler teşkil ettiğini de anlatmaya çalışmıştım. Bugün ise son günlerde çok tartışılan hukuk meselesini ele alacağım. 17 ...

Devamı... »

Ferhat Çakır- 17 Aralık darbesine farklı bir bakış

17 Aralık sürecini izleyen günlerdeki en önemli kırılma noktası 25 Aralık operasyon gecesidir. Hükümetin hukuki kılıflarla bezenmiş sinsi bir darbe girişimine karşı yapması gereken tek ve meşru bir şey vardı onu yaptı. Hükümetin çok ciddi risk alarak meşru müdafaa kuramı gereğince yargı kararını hükümsüz kılması, cemaatin kafasında ciddi soru işaretleri oluşturmuş ve savaşın kaybedilebileceği hesapları yapılmaya başlamıştır. Bu ülke tarihte ...

Devamı... »

Bekir Gür-

Galler, Birleşik Krallık’ın bir parçası. Küçük bir ülke. 3.5 milyon civarında bir nüfusu var. Demokratik Gelişim Enstitüsünün (Democratic Progress Institute) düzenlediği bir program çerçevesinde bir grup akademisyen ve araştırmacıyla birlikte Galler’de anadilde eğitimin nasıl yapıldığını inceledik. DPI, Londra merkezli ama danışma kurulunda Türkiye’den Yılmaz Ensaroğlu ve Ali Bayramoğlu gibi isimler de var. DPI, Türkiye ve değişik ülkelerde barış ve demokrasinin ...

Devamı... »

Bekir Gür- “Galce’ye Hayır”

Galler, Birleşik Krallık’ın bir parçası. Küçük bir ülke. 3.5 milyon civarında bir nüfusu var. Demokratik Gelişim Enstitüsünün (Democratic Progress Institute) düzenlediği bir program çerçevesinde bir grup akademisyen ve araştırmacıyla birlikte Galler’de anadilde eğitimin nasıl yapıldığını inceledik. DPI, Londra merkezli ama danışma kurulunda Türkiye’den Yılmaz Ensaroğlu ve Ali Bayramoğlu gibi isimler de var. DPI, Türkiye ve değişik ülkelerde barış ve demokrasinin ...

Devamı... »

Belgin Yazıcı- 27 Mayıs’tan 27 Nisan’a değişenler değişmeyenler

27 Mayıs darbesinin üzerinden 47 yıl geçti. 47 yıl önce de “irtica hortladı” manşetleri vardı. 47 yıl önce de yüksek yargı mensupları çoğunluğun iktidara gelerek devleti ele geçirdiğini iddia ediyorlardı. Gerçekten ne değişti? 7 Mayıs darbesinin başarıyla gerçekleşmesinden dört saat sonra müdahalenin başındaki Cemal Gürsel, son dönemde DP aleyhtarı demeçleriyle öne çıkan ve Beyazıt Meydanı’ndaki öğrenci olaylarını açıkça kışkırtan anayasa ...

Devamı... »

Ahmet Hamdi Ayan- Sığınmacıların İçler Acısı Halleri

Ülkemizde kaç sığınmacı var? Bunların temel insani ihtiyaçları karşılanıyor mu?  Yaşadıkları zorluklar neler? Sığınmacılar ülkelerine dönebilecekler mi? Göç dalgası devam eder mi? Bu ve benzeri sorularla ilgilenen sivil veya yetkili insan sayısı kaç? ** Antakya, olayların başından beri ilk hicret mekanı. Sokak ve caddelerde yürüyen iki kişiden biri sığınmacı. Parklar ve cami avlularında da çok sayıda Suriyeli var. Hastanelerde de karşılaşabilirsiniz ...

Devamı... »

Ekin Gün- Bizim Liberaller…

Özellikle liberal tartışmalarda sivil toplum kavramı çok önemli bir yer tutar. Liberalizmin temel felsefesinde sivil toplum kısaca “birey ile devlet arasında kalmış bir topluluk” olarak adlandırılabilir. Sivil toplumun devletle iç içe geçmeden, devletten talepleri olan ve bu taleplerin hayata geçirilmesi için organizasyonlar düzenleyen ve de genellikle fikir tartışmaları üzerinde yoğunlaşan bir yapıdır. Her ne kadar sivil toplum hemen hemen aynı fikre sahip ...

Devamı... »

Doç. Dr. Cemal Fadayi- Cemaat: Sivil toplumdan siyasi topluma

Türkiye Ak Parti döneminde, devrim çapında büyük değişimler ve dönüşümler yaşadı. Bu değişim sessiz ama sarsıcı bir süreç içinde gerçekleşti. Bu değişim sürecine içten ve dıştan çeşitli tepkiler gelişti. Kimisi bu değişimi geriye döndürmek niteliğindedir. İç ve dış organizasyonların bir bileşkesi şeklinde gelişen darbe teşebbüslerini ve gezi olaylarını bu bağlamda değerlendirebiliriz. Yeni döneme yönelik tepkilerden bir kısmı da bu döneme adapte olamamaktan kaynaklanmaktadır. Cemaat ...

Devamı... »