Konuklar

yorum@hurfikirler.com

Hüseyin Bal* – Hükümet – cemaat ilişkisinin sıkıntılı dönemi

Son günlerde, cemaatle hükümet arasında epey zamandır \’nice alametleriyle belirmiş\’ olan ve önce gerilmeye, sonra ayrılmaya, sonra da çatışmaya götüren gelişmelerle ilgili bol miktar ve çeşitlilikte görüşler sert edilmiş, halen de edilmektedir. Bu görüşlerde dikkat çeken dominant özellik, çok kesin ve kesif bir tarafgirliktir. Böyle olması aslında normaldir; çünkü bu olay sosyal niteliktedir (yani sosyal bilimlerin sahasına inhisar eden bir ...

Devamı... »

Hüseyin Bal* – Hükümet – cemaat ilişkisinin sıkıntılı dönemi

Son günlerde, cemaatle hükümet arasında epey zamandır ‘nice alametleriyle belirmiş’ olan ve önce gerilmeye, sonra ayrılmaya, sonra da çatışmaya götüren gelişmelerle ilgili bol miktar ve çeşitlilikte görüşler sert edilmiş, halen de edilmektedir. Bu görüşlerde dikkat çeken dominant özellik, çok kesin ve kesif bir tarafgirliktir. Böyle olması aslında normaldir; çünkü bu olay sosyal niteliktedir (yani sosyal bilimlerin sahasına inhisar eden bir ...

Devamı... »

Markar Esayan: “Türkiye’de Sivil Vesayet Krizi Yaşıyoruz”

O tam da cennet ile cehennemin ortasında “Cehennet’ten” çıkmış biri aslında. Onun vicdanı ve yüreği bu toprakların senelerdir beklediği tohumu belki de. Kibarlığının gölgesinde beslediği “cesur bir yürek” o. Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Markar Esayan’la edebiyata olan ilgisini, Hrant Dink’i, Taraf’tan ayrılış sebeplerini, 17 Aralık Süreci’ni ve 1915’i Sivil Düşünce için konuştuk. İşte o söyleşi sizlerle; Markar Esayan her şeyden önce bir edebiyatçı. Öncelikle bu edebiyatçı ...

Devamı... »

Ferhat Çakır- Adaletin kestiği parmak acımaz mı?

Bir olağanüstü yol oluşturularak örneğin Kamu Denetçiliği Kurumu çerçevesinde kanuna ek bir madde konulabilir. Bu yolla infial yaratan olayların karar uygun yargı yollarından geçerek kesinleşse dahi çeşitli önşartlar çerçevesinde hakim hatalarının/kasıtlarının da önüne geçecek toplum vicdanını rahatlatma ihtimali olan bir kurum getirilebilir Ceza Yargılamasının amacı, tarihsel süreç içinde farklılıklar göstermekle birlikte temelde suçlunun cezalandırılması hedefi üzerinde yoğunlaşmıştır. Hedef suçlunun cezalandırılması ...

Devamı... »

Alevi Talepleri Müzakere Toplantısı Raporu

Liberal Düşünce Topluluğu’nun 25 Ocak 2014 tarihinde Ankara’da düzenlediği “Türkiye’nin Demokratikleşmesi ve Alevi talepleri” konulu müzakere toplantısında akademi, medya, siyaset, bürokrasi, hukuk ve sivil toplum çevresinden katılımcılar Alevi fikir ve kanaat önderleriyle yapıcı ve verimli bir platformda biraraya geldi. Katılımcılar mevcut durumu, Alevilik inancının ve kültürünün serbestçe ifadesi bakımından önemli olan din eğitimi, cemevleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı başlıklarını hazırlanan ...

Devamı... »

Alim Yılmaz- Darbe, Yolsuzluk ve Teorinin Sefaleti

Olaylara nasıl bakarız? Çatışmalar, karşıtlıklar ve farklılıklar karşısında tutumlarımız nasıl oluşur? Duygularımızın sağladığı sanal gerçeklik algımızı büyük oranda belirler. Bu bakımdan akıl dediğimiz mefhum gündelik meseleleri değerlendirirken büyük oranda mantığa değil duygulara müracaat eder. İsterseniz duygusal akıl diyelim buna. Soyut teorik yasalardan hareket ederek olayları değerlendirmeyiz. Bu gerçeğin en iyi göstergelerinden biri Gezi olayları, diğeri ise henüz yaşamakta olduğumuz yargı ...

Devamı... »

Ekin Gün- Bizim Liberaller… (3)

Ömrü bol olsun Jason Brennan’ın “Liberal Olmayan Liberaller: Yüksek Liberalizm Neden Liberal Bir Görüş Değildir?” adlı makalesinde yapmış olduğu Yüksek Liberalizm eleştirisi okunmaya değer. Bu makale, John Rawls ve Samuel Freeman’ın demokratik eşitliği politik hak olarak gören tezlerini altı maddeyle çürüterek liberalizmin tarihsel gelişimine önemli bir katkı yapmıştır. Brennan, Yüksek Liberaller yakıştırmasında bulunduğu Rawls, Dworkin ve Nagel’in savunduğu fikirleri, vatandaşın günlük sorunlarında ...

Devamı... »

Ali Kenanoğlu: “Devlet ve AK Parti, Alevilerin CHP’li olmasından memnun”

Emre Ertani, Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği’nin yayımladığı Alevilere yönelik Hak İhlalleri Raporu’ndan yola çıkarak, dernek başkanı Ali Kenanoğlu’yla Alevilerin taleplerini ve onlara yönelen ayrımcılıkları konuştu. Ocak ayının son gününde, Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği tarafından 2013 yılında Alevilere yönelik yapılan ayrımcı uygulamalar ve yaşanan olayların derlendiği Hak İhlalleri İzleme Raporu yayımlandı. Alevilerin sistematik olarak güvenlik eksenli bir fişlemeye tabi tutulduklarını ve ...

Devamı... »

Enver Alper Güvel – Crony-capitalism ajanları ve 17 aralık kalkışması

Crony-capitalism (Ahbap-çavuş Kapitalizmi); 1997 yılında kopan Doğu Asya Ekonomik Krizi\’nin açıklanmasına yönelik olarak geliştirilmiş kavramlardan biri. Serbest piyasa ekonomisinin \’kartal\’la temsil edilmesine karşılık, crony-capitalism\’in sembolü, \’akbaba\’. Daha önceleri \’vahşi kapitalizm\’ jargonuna sığınarak serbest piyasa ekonomisine savaş açan welfarist refah devletçilerin ve müdahalecilerin, amiyane tabirle mal bulmuş mağribi gibi sımsıkı yapıştıkları, tüm kifayetsizliğine rağmen ellerinden kaçırmamaya çabaladıkları, içeriksiz, tanımsız, tutarsız, kuramsız, ...

Devamı... »

Enver Alper Güvel – Crony-capitalism ajanları ve 17 aralık kalkışması

Crony-capitalism (Ahbap-çavuş Kapitalizmi); 1997 yılında kopan Doğu Asya Ekonomik Krizi’nin açıklanmasına yönelik olarak geliştirilmiş kavramlardan biri. Serbest piyasa ekonomisinin ‘kartal’la temsil edilmesine karşılık, crony-capitalism’in sembolü, ‘akbaba’. Daha önceleri ‘vahşi kapitalizm’ jargonuna sığınarak serbest piyasa ekonomisine savaş açan welfarist refah devletçilerin ve müdahalecilerin, amiyane tabirle mal bulmuş mağribi gibi sımsıkı yapıştıkları, tüm kifayetsizliğine rağmen ellerinden kaçırmamaya çabaladıkları, içeriksiz, tanımsız, tutarsız, kuramsız, ...

Devamı... »