Konuklar

yorum@hurfikirler.com

Tam Kapanma Döneminde Yaşanan Çek Kaosu – Celalettin Cingöz

30 Nisan 2021 ve 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında tam kapanma kararı alındıktan sonra genellikle iş dünyasının, sanayicinin, esnafın ve ticaret erbabının büyük kaos yaşamasına neden olan “Çeklerin ibraz süresi ile ilgili düzenleme” yürürlüğe girdi. Bu düzenleme ile ibraz süresi 30 Nisan ile 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında olan ve bu tarihler de dahil olmak üzere vadesi gelen çekler ibraz ...

Devamı... »

Yaşam Hakkı Kapsamında Göç Olgusu ve Sosyo-Ekonomik Etkileri – Ahmet Yılmaz Ata

Göç olgusu, sosyo-ekonomik etkileri açısından “negatif etki” ve “pozitif etki” gibi sonuçlar doğuran bir süreçtir. Göçün gerçekleştiği ülkelerde ekonomik ve sosyal yaşamda birtakım olumsuz etkilere yol açtığı, toplumsal tahribat yarattığı, göçün negatif etkisi olarak ifade edilir. Genellikle bu görüş, ulus devlet ve kapalı ekonomilerde kabul gören, az gelişmişliğin kısır döngüsü olarak karşımız çıkan bir argümandır. Diğer taraftan, göçün, gerçekleştiği ülkelerin ...

Devamı... »

İklim Değişikliği Kontrolden Çıkıyor – Mesut Koçak

Geçen hafta Grönland’da şimdiye kadar görülmemiş bir erimenin gerçekleştiğini öğrendim. Adanın buz örtüsünün yüzeyinin yarısının olağan dışı sıcaklar sebebiyle erimekte olduğunu, bu sebepten dolayı da küresel deniz seviyesinin sadece Temmuz ayında 0.5 milimetre yükseldiği düşünülüyor. Bu duruma ek olarak dünyanın farklı bölgelerinde bulunan tropikal ormanların ya da yerel bitki türlerinin, meydana gelen yangınlardan dolayı yanarak yok olduğunu okudum. İklim değişikliği ...

Devamı... »

İki \’ders\’, bir yüz …- Hasan Bülent Kahraman

Geçen hafta bir doçentlik jürisinde birlikte olduğumuz Prof. Atilla Yayla\’nın din dersi ve Devrim/ İnkılap Tarihi (DT) dersleri için yazdığı bir yazıyı sonradan gördüm. Ben de şu sıralarda din bilgisi (DB) dersi konusunu dilime doladığım için o yazıda öne sürülen görüşler dikkatimi çekti. Gerçi, din dersi dilimdedir amadevrim tarihi dersi de zihnimdedir. Nedeni, üniver- site eğitiminin içinde on beş yıldır yöneticilik konumunda çalışmam, bu işle haşır ...

Devamı... »

Yabancı Sınırlaması Değil Yerli Şartı Mübarek!- Veysel Yılmaz

Futbol, 21. yüzyıl itibariyle dünyanın en popüler spor türü konumunda bulunup, 200’ün üzerinde ülkede 250 milyonu aşkın oyuncu tarafından oynanan ve milyarlarca seyircisi olan, içerisinde her çeşit duyguyu deneyimleyeceğiniz bir aşk türü… İlk defa, 19. Yüzyılda İngilizler tarafından oynandığı sanılır lakin futbolun tarihi M.Ö. 3000’li yıllara, Asya Hun Devletine ve Çinlilere kadar uzanır. Futbolu bu kadar uzun ömürlü ve çekici ...

Devamı... »

Serbest Ticaret ve Liberal Demokrasinin Barışa Olan Etkisi- Süleyman Faruk Gözen

Bu çalışma; liberal demokrasi ve serbest ticaretin ülkeler ve dünya düzeyinde barış ortamını ve seviyesini etkileme mekanizmalarını ve boyutlarını irdeleyecektir. Özellikle son yüzyılda giderek artan teorik ve ampirik çalışmalara göre, serbest ticaret, liberal demokrasi ve barış ortamı birbirlerini içkin ve olumlu bir doğrultuda etkileyebilme potansiyellerine sahiptirler. Dolayısıyla, bu çalışmada öncelikle literatürdeki tartışmaların ve açılımların ana sorumuza olan katkıları irdelenecektir. Sonrasında ...

Devamı... »

Evrensel Barış Üzerine Söyleşiler- Veysel Yılmaz

Pagondas’ın kitaplığında oturur bulduğum arkadaş topluluğuna ilk katıldığımda, Solon, beni takdim ederken öğrenimime yardımcı olmak istediğini ve aralarında bulunmamın gelişimime katkısı olacağını belirtti. Erasmus öğrencisidir ve bu konulara oldukça meraklıdır, ülkemize geleli çok olmadı, dedi. Amelius hafif bir tebessümle bana baktı ve: – Umarım Solon’un argümanları merakını kaçırmaz. Bazen beni bıktırıyor, ülkeyi terk edesim bile geliyor, dedi. Solon ise gülerek, ...

Devamı... »

Liberal Demokrasi, Serbest Ticaret ve Barış İlişkisi Üzerine- Hüseyin Zengin

GİRİŞ Bu çalışmada liberal düşünce ve liberal düşünce etrafında şekillenen serbest ticaret olgusunun devletlerarası barışı sağlama yolundaki katkısı incelenecektir. Bu açıdan savaş kavramı, devletler arasında belli amaçlara yönelik şiddete ve silah, teçhizat gücüne dayalı mücadele yöntemi olarak ele alınıp iç savaş, ekonomik savaş, soğuk savaş gibi olası diğer anlamlarından soyutlanacaktır. Liberal demokrasiyi ise liberal fikirlerin ortaya çıkmasını, gelişmesini sağlayan, bireylerin ...

Devamı... »

Patron tipimiz, iktidarlar, piyasa ve SOMA- Eser Karakaş

Soma’da muazzam bir facia yaşanıyor, içimden de öfke dalgaları kabarıyor çünkü biliyoruz, önlenemez maden kazası artık dünyada pek kalmıyor.  Bu çok acı olay karşısında “bu kazalar (!) bu sektörün tabiatında var” demek mümkün. “Katil iktidar (lar)” (1992 Kozlu ve diğerleri), “katil özel sektör” demek de. Her iki değerlendirmede de doğru payları yok değil ama bu meseleye ve benzer meselelere, mesela ...

Devamı... »

Batı Ermenileri Ulusal Kongresi’nin Başbakan’ın taziye mesajına ilişkin bildirisi

NATIONAL CONGRESS OF WESTERN ARMENIANS Batı Ermenileri Ulusal Kongresi ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅՈՑ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐ Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu   Türkiye Başbakanı Erdoğan’ın taziye mesajına ilişkin Batı Ermenileri Ulusal Kongresi’nin bildirisi Türkiye Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan 2014’te, Birinci Dünya Savaşı sırasında hayatını kaybeden Osmanlı İmparatorluğu vatandaşı Ermenilerin varislerine taziyede bulundu: “20. yüzyılın başındaki koşullarda hayatlarını kaybeden Ermenilerin huzur içinde yatmalarını ...

Devamı... »