A. Nuri Yurdusev

Demokrasilerde siyasî partiler neden kapatılamaz?

Kapatılamaz; çünkü siyasî partiler, demokratik bir rejimin vazgeçilmez unsurlarıdır. Vazgeçilirse orada demokrasi ya yoktur ya da olgunlaşmamıştır.Çoğul siyasî partiler demokrasilerde vardır ve demokrasiler çoğul siyasi partiler var olduğu sürece demokrasi olurlar. Demokrasi dışı rejimlerde siyasî partiler ya yoktur ya da tek parti vardır.Eğer bir siyasî parti kapatılmışsa iki ihtimal vardır. Birincisi tam bir demokrasi rejimi bulunmamaktadır. İkincisi ise kapatılan bir ...

Devamı... »

Cumhuriyet nedir?

Çoğu kavram gibi “cumhuriyet” de dilimizde kullandığımız, anlamını Batı dillerinden aldığımız bir kavram. Kelime Arapça “bir araya gelme, topluluk oluşturma” anlamına gelen “cmhr” kökünden türetiliyor. İlk hali “cumhur”. Cumhur aynı zamanda “küme, yığın, topluluk” demek. Önceleri, erken modern dönemden itibaren, kelimenin Batı dillerindeki aslı olan Latince “res publica”ya karşılık olarak kullanılıyor. Mesela Venedik Cumhuriyeti’nden bahsedilirken basitçe “Venedik Cümhuru” deniliyor. Sonraları ...

Devamı... »

Zorunlu matematik dersleri insan haklarına aykırıdır!

Eğer “zorunlu din dersleri insan haklarına aykırıdır” demiş olsaydım, sanırım çoğu okuyucu bu kadar şaşırmayacaktı. Ama, bu başlıktaki hüküm bana ait değil. Aslında hükmü veren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM). Tabii ki Mahkeme bunu matematiksel bir kesinlikle söylemiyor. Lakin aynı AİHM matematiksel bir kesinlikle şunu söylüyor: Özetle karar, Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitim ve öğretim işlevini yerine getirirken Alevi inancına yeterince yer ...

Devamı... »

Ulus-devlet veya üniter devlet nedir, yenir mi içilir mi?

Ulus-devlet ve üniter devlet mefhumlarına bir tür kutsiyet atfeden azımsanmayacak sayıda insan var ülkemizde ve ulus-devleti yeme-içme gibi sıradan dünyevi faaliyetler kapsamında anan başlık sanırım onların hoşuna gitmeyecektir. Kürt meselesi ve çözümüne ilişkin yapılan ve son günlerde hayli güncel olan tartışmalarda bu iki kavram -ulus-devlet ve üniter devlet- çokça konuşulmakta. Ulus-devleti bir dogma olarak algılamıyorsak ve ülkemizde 40 binden fazla ...

Devamı... »

Kürt sorunu, bir kimlik sorunudur ve çözümü de basittir

Evet, hem de çok basit bir çözümü vardır. Yıllardır süren ve neredeyse yüz yıldan fazla bir geçmişi olan ve son otuz yılda 40 binden fazla insanımızın öldüğü ve sadece terörle mücadele için 300 milyar dolardan fazla ve iktisaden hesaplanabilen fırsat maliyetinin 1 trilyon dolardan fazla bir bedelinin olduğu söylenen bu meselenin basit bir çözümü olduğunu söylemem elbette çoğu kişiye tuhaf ...

Devamı... »