A. Nuri Yurdusev

Zorunlu eğitim değil tercihli eğitim

Zorunlu eğitimi 12 seneye çıkaran ve kademelendiren yasa teklifinin siyasette ve kamuoyunda hararetli tartışmalara neden olması sanırım kimseye sürpriz olmadı. Zorunlu eğitimin bizatihi kendisine ve 12 yıla yayılmasına itiraz eden neredeyse yok. Mesele kesintili mi, kesintisiz mi hususunda. Herhalde benim gibi zorunlu eğitimin değil 12 seneye çıkarılması, 1 sene bile olmamasını düşünenler oldukça azınlıkta. Bence eğitim zorunlu olmamalı, insanların bir ...

Devamı... »

Türkçe/Kürtçe bir medeniyet dili değildir

  Evet, bugün için ne Türkçe ne de Kürtçe bir “medeniyet” dilidir. İyi ki de değillerdir. Kim lisanının Mehmet Âkif’in deyimiyle “tek dişi kalmış bir canavar”ın dili olmasını ister ki? Yahut Oswald Spengler’in tanımıyla bir toplumun çürüme ve çöküş döneminin ifadesi olan medeniyetle dilimizin anılmasını tercih eder miyiz? Ya da genç Marx’ın toplumda bıkkınlık duyulacak bir hususiyet olarak ifade ettiği ...

Devamı... »

Eğitimde Kemalist indoktrinasyona son mu?

Milli Eğitim Bakanlığında yapılan son düzenleme ile eğitimde Kemalist ideolojik indoktrinasyonun biteceğinden bahsediliyor. Bu indoktrinasyonun nihayete ereceğini söylemek için henüz erken. Lakin ideolojik indoktrinasyonun biran evvel son bulması lazım, çünkü ideolojik indoktrinasyona dayalı bir eğitim sisteminden, nitelikli, eleştirel ve perspektif sahibi bireylerin yetişmesi düşünülemez. Bununda nedeni bizatihi ideolojinin mahiyetinden olduğundan ideolojiye bakmalıyız. Kelimenin Kadim Yunanca\’daki kökeninden çıkarılan anlamı fikirler bilimi, ...

Devamı... »

Eğitimde Kemalist indoktrinasyona son mu?

Milli Eğitim Bakanlığında yapılan son düzenleme ile eğitimde Kemalist ideolojik indoktrinasyonun biteceğinden bahsediliyor. Bu indoktrinasyonun nihayete ereceğini söylemek için henüz erken. Lakin ideolojik indoktrinasyonun biran evvel son bulması lazım, çünkü ideolojik indoktrinasyona dayalı bir eğitim sisteminden, nitelikli, eleştirel ve perspektif sahibi bireylerin yetişmesi düşünülemez. Bununda nedeni bizatihi ideolojinin mahiyetinden olduğundan ideolojiye bakmalıyız. Kelimenin Kadim Yunanca’daki kökeninden çıkarılan anlamı fikirler bilimi, ...

Devamı... »

Atatürk Dönemi’nde diktatörlük ve demokrasi

  Atatürk’ün vefatının sene-i devriyesi vesilesiyle Atatürk’ün şahsına ve erken Cumhuriyet dönemine ilişkin “diktatörlük” ve “demokrasi” tartışmaları kamuoyunda gündeme geldi. Hepimizin bildiği gibi bu mevzuda başlıca iki görüş var. Sadece Kemalistlerin değil, dikkate değer ölçüde bir kesimin argümanı; Atatürk’ün aslında demokrat olduğu, ama gerek ülkemizin gerekse dünyanın o zamanki koşulları çerçevesinde demokrasiyi işletmek mümkün olmadığı için Atatürk’ün bir anlamda mecburen ...

Devamı... »

Eğitimde Kemalist indoktrinasyona son mu?

Milli Eğitim Bakanlığında yapılan son düzenleme ile eğitimde Kemalist ideolojik indoktrinasyonun biteceğinden bahsediliyor. Bu indoktrinasyonun nihayete ereceğini söylemek için henüz erken. Lakin ideolojik indoktrinasyonun biran evvel son bulması lazım, çünkü ideolojik indoktrinasyona dayalı bir eğitim sisteminden, nitelikli, eleştirel ve perspektif sahibi bireylerin yetişmesi düşünülemez. Bununda nedeni bizatihi ideolojinin mahiyetinden olduğundan ideolojiye bakmalıyız. Kelimenin Kadim Yunanca’daki kökeninden çıkarılan anlamı fikirler bilimi, ...

Devamı... »

Anayasada değiştirilemez hükümler olmamalı

Olmamalı çünkü anayasalar tarihsel vakıalardır ve tarihte değişmezlik yoktur. Tarihi olgular zaman ve mekân içinde oluşurlar ve zamana ve mekâna bağlıdırlar. Yani zaman ve mekân sürecinde değişirler.Mecelle’de ifade edildiği gibi “ezmanın tagayyürü ile ahkâmın tagayyürü inkâr olunamaz.” Zamanın değişmesi ile hükümler de değişir. Öyleyse tarihsel bir vakıa olan anayasaların tarih içinde değişmesi de tabiidir. Nitekim yeryüzünde değişikliğe uğramamış anayasa yoktur. ...

Devamı... »

Başkanlık sistemine ‘belki evet’ iki turlu seçime ‘kesinlikle hayır’

Seçim sath-ı mailine girdiğimiz şu günlerin önemli tartışma konusu yeni anayasa meselesi. Yeni anayasadan bahsedilirken de Özal’dan beri değişmez tartışma maddelerinden birisini “başkanlık sistemi” oluşturuyor. Nitekim Başbakan Erdoğan’ın da tıpkı geçmişte Özal ve bir zamanlar Demirel’in istediği gibi başkanlık sisteminden yana tercihte bulunduğunu biliyoruz. Buna karşı kamuoyunun belli ve “etkin” kesimlerinde buna karşı çıkış var. Bunların içinde bir yanda CHP ...

Devamı... »

Libya’daki katliamdan kim sorumlu?

Aslında hepimiz. Son zamanlarda Libya’da ve diğer Ortadoğu ülkelerinde otoriter rejimlere karşı yapılan gösterilere karşı uygulanan şiddet sonucu yüzlerce belki de binlerce kişi katledildi. Tunus, Mısır, Bahreyn ve Yemen gibi ülkelerdeki ölü sayısı ile kıyaslanınca Libya’da yaşananın bir katliam olduğunu söylemek sanırım yanlış olmaz. Vicdani bir bakış, ölen bir canı bile önemsemeli. Evet, bütün bu ölümlerden hepimiz bir nebze de ...

Devamı... »

Komşularla sıfır sorun peki ya, Kıbrıs’la?

KKTC’de bazı grupların uygulanmak istenen ekonomik pakete yönelik düzenledikleri protesto mitinginde Türkiye aleyhtarı ve hakaretamiz ifadeler içeren pankartlar taşıması üzerine Başbakan Erdoğan’ın tepkisi ile Kıbrıs konusunu tekrar tartışmaya başladık. İyi ki de öyle oldu. Çünkü bu vesile ile Kıbrıs’a ilişkin bir sürü yanlışı ve hatalı politikayı da gündeme getirme imkânı doğdu. Mesela artık şunu herkes öğrenmiş oldu. Şu anda KKTC ...

Devamı... »