Why Turkey should matter to Europeans

In fact, the answer is so simple: There a disaster approaches to Europe and European leaders are doing nothing about it. And Turkey is the only country in the region to cooperate for preventing this incoming disaster. Turkey has been a stabilized and unitary country that has not gone to any war since WWI. And Europe has not experienced a ...

Devamı... »

Why is the EU disappointing that much?

Turks have been blamed for a while, with turning into anti-western. Does this really make sense? How could a nation that has already been a part of the Western world, as the history says, and always taken its place there, turn into anti of it? What makes this possible? No need to go that much back, let’s take the history ...

Devamı... »

Why Tank Man is worth everything but Turks nothing

It was June 4, 1989 when an “Unknown Protester” opposed the tanks that were patrolling around Tiananmen Square after crackdown on protests against the Chinese government. Known as the Tank Man, the unknown protestor had become the symbol of braveness and heroism; though he surely deserved such recognition. Nobody certainly knows what has happened to him later, but that one ...

Devamı... »

Suriye Kökenli Türkiye Vatandaşları

Siyaset bilimine giriş dersinin ilk konularından biridir ‘vatandaşlık.’ Çok basit ve teknik sayılabilecek bir konudur esasında. Özetle, devlet ile birey arasındaki ilişki olarak tanımlanır. Bu ilişki özelde, hak ve ödevler üzerine kuruludur. Bazılarımız kutsal ya da amaçsal anlamlar yüklemeye çalışsa da bir devletin, egemenliği altında bulunan topraklarda yaşayan bireylerle kurduğu vatandaşlık ilişkisi aslında oldukça araçsal bir durumdur. Diğer bir deyişle, ...

Devamı... »

Entellektüeller ve Siyaset

Entellektüeller, fikirlerin ikinci el satıcılarıdır. Fikirler ilk elden, yani entellektüellerin kendinden çıkmaz; onların temel işlevi fikirleri yaymaktır. Entellektüellerin, fikirlerin yayılmasında aracı olma rollerini yerine getirebilmeleri için herhangi bir özel bilgi türüne sahip olmaları ya da özel bir zekâlarının bulunması gerekmez. Gazeteciler, öğretmenler, siyasetçiler, yazarlar, oyuncular ile teknisyenler, bilim insanları, akademisyenler, doktorlar gibi fikirlerin iletilmesinde uzman sayabileceğimiz kişiler entellektüel olarak düşündüklerimizdir. ...

Devamı... »

Dünyada yoksullukla mücadele yaklaşımları ve temel politikalar

YOKSULLUK, dar anlamıyla insanın fiziksel ihtiyaçlarını yeterince karşılayabileceği maddi kaynaklardan yoksun olması olarak tanımlanır. Kavram, bu dar tanımını 17. yüzyıl İngiltere’sinde, dönemin büyük toplumsal değişimleri sonucu yapılan ilk yoksulluk çalışmaları sonucunda kazanmıştır. Bu tanım yakın geçmişe kadar yoksulluk çalışmalarına yön vermişken, özellikle II. Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan yeni yaklaşımla, yoksulluğun yalnızca maddi kaynakların yetersizliği olmadığı, insanın kapasitesini kullanıp geliştirebileceği ...

Devamı... »

Türk Vicdan Politikası

Uluslararası ilişkiler, ilkelerin olmadığı bir alan. Tarih boyunca düşünürlerin çoğu bu alana ilişkin ilkeler tespit etmeye çalışsa da bu pek mümkün olmadı. Bu yüzden de bu düşünürler uluslararası ilişkiler teorisinin “idealistleri” olarak tanınırlar. Son 10-15 yıl bize, uluslararası ilişkiler açısından hâkim olan yegâne paradigmanın realizm olduğunu ve esasen var olanın, devletler ve çıkarları olduğunu daha net gösterdi. Bu son dönem, ...

Devamı... »

Turkey Integrates Syrian Refugees by Treating Them like Economic Contributors

The ongoing civil war in Syria has displaced millions of people, many within Syria itself, but the majority of refugees are trying to find new homes and political asylum outside their war-torn homeland. Macedonia has closed its border with Greece, preventing passage through the Balkan trail to Western Europe, so thousands of Syrian refugees are accumulating in Greece each week. ...

Devamı... »

Mücadele Siyasî Değil Entellektüeldir

Toplumsal mücadeleler doğal olarak siyasetin aynasına yansır. Bu nedenle toplumsal mücadeleleri siyasî sanırız. Siyasî stratejilerimizin, aldığımız siyasî tavırların toplumsal dönüşümü sağlayabileceğini düşünürüz. Oysa bu bir yanılsamadır. Toplumsal mücadele esasında siyasal değil, entellektüeldir. Yani ancak entellektüel mücadeleden galip çıkılırsa toplumsal dönüşüm gerçekleşir. Siyaset olsa olsa bu mücadelenin sürdürülmesine aracılık eden mekanizmaların yaratılması sürecidir; yani mücadeleyi kolaylaştıran bir araçtır. Cumhuriyet tarihi, farklı ...

Devamı... »

Türkiye’deki Suriyelilerin Toplumsal ve Ekonomik Uyumu

Liberal Düşünce Dergisi, Sayı 80, Güz 2015 Dünya, en son İkinci Dünya Savaşı’nda bu büyüklükte bir insan hareketliliğine tanık olmuştu. Bugün Suriye nüfusunun yaklaşık olarak yarısı yerinden edilmiş durumda. Bu nüfusun iki milyonu geçkin bir kısmı ise Türkiye’de sığınmacı durumunda. Türkiye şu an dünyada en fazla sığınmacı bulunduran ülke. Suriyeliler üç yılı aşkın bir zamandır Türkiye’deler. Bu nüfusun yarısından fazlasını ...

Devamı... »