Ufuk Coşkun

Yeni Anayasa ve Eğitim

“Eğitim meselesi bugün ülkenin önemli sorunları arasında yer alıyor” dediğinizde, kimse size itiraz etmeyecektir. Lakin meseleyi “resmi ideolojinin eğitim aracılığıyla aktarılması” sorununa getirdiğinizde, ne yazık ki eğitimde herhangi bir sıkıntı hissetmeyenlerin sayısının bir hayli kabarık olduğunu göreceksiniz. Türkiye’de en iyi eğitimin devlet tekelinde, tek bir ideoloji doğrultunda ve merkeziyetçi bir yöntemle verilebileceğine dair oluşan bir kanaat çok yaygın. Bu çerçevede, ...

Devamı... »

#inkilaptarihidersikaldirilsin

Okullarda zorunlu olarak okutulan İnkılâp Tarihi derslerinin muhtevası, amaçları ve dersin işleniş biçimiyle ilgili olarak yine bu köşede bir yazı kaleme almıştım. Yazımı, bu dersle ilgili bir kampanya başlatmayı planlıyoruz diyerek bitirmiştim. Geçenlerde Liberal Türkiye adına bu dersin kaldırılması için bahsettiğim imza kampanyasını başlattık. İmzacılar arasında Atilla Yayla, Gülay Göktürk, Berat Özipek, Ekrem Saltık, Ceren Kenar, Murat Yılmaz, Cennet Uslu, Bengül Güngörmez, Adnan Küçük, ...

Devamı... »

İşçileri sömüren ideoloji: Vahşi Sosyalizm

Soma, -Yılmaz Özdil zihniyeti hariç- hepimizin yüreğini yakan vahim bir kazaydı. Şüphesiz üzerinde daha çok şey konuşulacak ve yazılacaktır. Şu ana kadar yapılan analizleri birkaç başlık altında toplamam gerekirse eğer bunlardan ilki ve en can sıkıcı olanı;  -bir önceki yazımda da ifade ettiğim gibi- tekçi, ulusalcı, insan tanımayan İttihat Terakki zihniyetinin ürünü faşist/sosyalist bir kesimin bu tür kazaları fırsata çevirme ...

Devamı... »

Geleceği İnşa Topluluğu

Geçen hafta sonu Karatekin Üniversitesi’nin davetlisi olarak Çankırı’daydım. Gençlerle birlikte ülkenin eğitim meselelerini masaya yatırdık. AK Parti’nin eğitim alanında attığı olumlu adımlardan biri de ülkedeki üniversite sayısını arttırmak oldu. Bu tür üniversitelerin son yıllarda ürettikleri projeler hem ülkeye hem de içinde bulundukları şehirlere ciddi katkılar sunuyor. Çankırı Karatekin Üniversitesi de bunlardan biri. Üniversiteli gençler “Geleceği İnşa Topluluğu” adında güzide bir ...

Devamı... »

İnkılâp Tarihi dersleri ne işe yarar?

Türk eğitim sisteminin olmazsa olmazlarından olan İnkılâp Tarihi dersleri, cumhuriyet döneminden beri okutulan bir derstir. Kısaca özetlemek gerekirse; Tarihi Adliye Vekili olan Mahmut Esat Bozkurt ve Cemil Bilsel’in teklifleri doğrultusunda 1925 yılında “İhtilâller Tarihi” adıyla Ankara Adliye Hukuk Mektebi’nde (bugünkü Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi) okutulmaya başlanan bu ders, 1933 tarihli Üniversite Reformu sırasında bir düzenlemeye tabi tutuldu. Bu düzenleme ve ...

Devamı... »

Fanatikler ölümden daha çok özgürlükten korkar

Bugün, Haşim Kılıç’ın hükümeti eleştiri yağmuruna tutmasına değinmeyeceğim. Bunlar artık modası geçmiş eski Türkiye’ye ait görüntüler…TBMM’de 411oyla kabul edilmiş bir insan hakkı meselesini bile reddeden AYM, sürekli seçilmişleri eleştireceğine bir kez olsun özeleştiri yapsın. Eğer yapmayacaklarsa siyaset sahnesine buyursunlar!Bugün, Türkiye’de ahlak, erdem, vicdan sahibi insanların gayretleriyle yaşanan alışılmadık gelişmelerden bahsetmek istiyorum. Başından beri ezber bozan ve ülkenin demokratikleşmesi uğruna ciddi ...

Devamı... »

Okul bir kontrol mekanizması olmaktan çıkarılmalıdır

Onları her gün sıraya diziyoruz. Tek sıra halinde sınıflarına giderlerken kıyafetlerini kontrol ediyor ve hemen her gün enselerine bakıyoruz. Sıralarında dik oturmaları ve dikkat kesilmeleri gerekiyor. Eğer izin almadan konuşurlarsa haklılığı ispat edilene kadar suçlu duruma düşüyorlar. Onlar tuvalete gitmek için bile parmaklarını kaldırıp izin almak zorundalar. Tüm aktivitelerini bir zil vasıtasıyla yapıyorlar. Zil çaldığında defterlerini kapatıyorlar diğer zil çaldığında ...

Devamı... »

24 Nisan: Biz birbirimizin ilacıyız

Sayın Başbakan, “beklenen” ve “kendine yakışan” o açıklamayı yaptı. “20. yüzyılın başındaki koşullarda hayatlarını kaybeden Ermenilerin huzur içinde yatmalarını diliyor, torunlarına taziyelerimizi iletiyoruz..” diyerek yine bir ilke imza attı.Ben kendi adıma böyle bir başbakanı ancak saygı duyarım.Dile kolay.Yüzyıllık kin ve nefretle yoğrulmuş bir meseleden bahsediyoruz. Türkiye’de insanlar İttihat ve Terakki zihniyetinin ürettiği tekçi ideolojinin tesiriyle yıllardır ötekine karşı acımasız bir ...

Devamı... »

1 Mayıs: Yılda bir kez ortaya çıkarlar

Sendikaların insan hakları ve özgürlükler alanında mevcut hükümetin gerisine düştükleri bir ülkede yaşamaktayız. Oysa tersi olması beklenirdi. Türkiye’de bağımsız, insan hakları konusunda ısrarcı, toplumsal meselelere özgürlükçü bir perspektiften bakabilen, bu alanda projeler üreten ve sahici çözüm önerileri sunabilen bir sendikal anlayış üretilemedi. Ne yapalım, elimizdeki malzeme bu kadar! Oysa sendikalardan beklenen; insan haklarının hiçbir gerekçeyle ihlal edilemeyeceğini ve insanların sahip ...

Devamı... »

İdeolojik eğitim insan tabiatına aykırıdır

Eğitim bana göre bugün Türkiye’nin en önemli sorun alanlarından biridir. Dolayısıyla bir özgürlük ve insan hakları meselesi olarak karşımızda hala sorun olarak durmaktadır. Bilindiği gibi Türkiye’de eğitim, 90 yıllık bir kanun olan Tevhid-i Tedrisat çerçevesinde tanzim edilmektedir. Bu aynı zamanda yıllardır eğitim aracılığıyla bireylerin tek bir anlayışa mahkûm bırakılmaları anlamına geliyor. İdeolojik, tekçi, Kemalist, milliyetçi ve merkeziyetçi eğitim anlayışı, kişinin ...

Devamı... »