Ebu Laklak Efendi

Demokrasi anamızın çeyiz sandığı mıdır?

Muhtelif İlimler Köşesi Şagili: Ebu Laklak Efendi Demokrasi anamızın çeyiz sandığı mıdır? Muhterem Karilerim, Malûmunuz sandıklar açıldı, başladı aynı terane; yok “demokrasi sandık mıdır“, yok  “sadece sandık mıdır“  diye ortalık yerde feveran edenlerden geçilmez oldu. Şimdilik biraz sakinleştiler lakin bir seçim daha var yakında. O yüzden bu mevzuya el atmak da farz oldu. Biz, galat-ı meşhur lügat-ı fasihten evladır diyenlerden ...

Devamı... »

Kim beni bu koltuğa oturttu?

Muhtelif İlimler Köşesi Şagili: Ebu Laklak Efendi    Aziz karilerim, İmdi diyeceksiniz ki bu ne biçim sual, bize ne bundan; bizim ekseriyetimiz ayakta; en hallice olanımız bir iskemle bulmuştur en fazla. Misal, köy ihtiyar heyetine aza seçilince iskemlesini muhtarlığın önüne atıp, gelip geçen köylülere bakarak, “şu Allah’ın işine bak, daha düne kadar bunların arasında idim, şimdi üçüncü azayım” diyen Şükrü ...

Devamı... »

Devletten içeru devlet var mıdır?

Muhtelif İlimler Köşesi Şagili: Ebu Laklak Efendi   Devletten içeru devlet var mıdır?   Aziz karilerim, Bugünkü sualimiz netamelidir. Malûmunuz derin devlet, paralel devlet türünden devlet-i alinin şahsiyetine dair şayialar hiç eksik olmaz bizim memlekette.  Soruyorlar tabi olarak, ya Ebu Laklak hakikaten böyle şeyler var mıdır diye. Muhterem karilerim, Hani çocukken kardeşinizle oynarken sürahiyi kırmıştınız da anneniz elinde terlikle size ...

Devamı... »

Liberal felsefe memleketimizde niçün inkişaf edememektedir?

Muhtelif İlimler Köşesi Şagili: Ebu Laklak Efendi   Liberal felsefe memleketimizde niçün inkişaf edememektedir? Aziz ve leziz okuyucularım. Âdetim değildir ama bu suale yekten cevab vereceğim. Evvela şamarı indireyim, sebebini sonra izah edeyim. Niçün olacak, memleketimiz liberallerinin sünepeliğinden. Efendim, bunlar matbuat köşelerinde, ara ara toplandıkları seminerlerde, kongrelerde falan hoşgörü, mülayemet, itidal, teenni teranesiyle ömür heba eden bir ermişler cemaatidir.  Diyecekseniz ...

Devamı... »

Sual: Demokrasi tehdidi ortadan kalktı mı?

Muhtelif İlimler Köşesi Şagili: Ebu Laklak Efendi   Sual: Demokrasi tehdidi ortadan kalktı mı? Muhterem  karilerim, Dedim ya üfürmek okumuşluğun şanındandır, ayrıca ciğerleri genişletir. Misal Şehr-i Diyarbekir’de “üfür, ciğerine rahmet” derler. Zaten fikrin işkembe-i kübranın çıkış kapısından değil, ciğerden üfürüleni makbuldür. Neyse… Bugünkü sualimizin cevabına bir girizgâh babından başka bir sualle başlayalım. “Ruslar sıcak denizlere inme emellerinden vazgeçtiler mi?” Henüz ...

Devamı... »

Sual: Devlet niçin laik olmak zorundadır?

Muhtelif İlimler Köşesi Şagili: Ebu Laklak Efendi   Sual: Devlet niçin laik olmak zorundadır? Muhterem karilerim. Bugünkü dersimiz memleketin kanayan yarasına merhem olmak içindir ve ziyadesiyle mühimdir. Geçen asır boyunca memleketin başına dert olan mürteci cereyanlar halen zayıf da olsa mevcudiyetini sürdürmekte. Ancak biz bunu halledeceğiz. Malumunuz Mahmut Esat Bozkurt 1924 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun hazırlayıcılarından, evvela İktisat Vekili, 3. ...

Devamı... »

Sual: Abi niye öyle oluyor?

Muhtelif  İlimler Köşesi Şagili: Ebu Laklak  Efendi   Sual: Abi niye öyle oluyor? Muhterem karilerim. Şagili olduğum (fuzuli değil ama)  işbu köşeden sizlere zaman zaman seslenip, ilmimden müstefid olmanız için gayret sarfedeceğim. Her bir dersimiz bir suale cevaptır. Bugünkü dersimiz de baştaki sualin cevabıdır. Evvela belirteyim ki sualleri iki ucu pis değneklisinden seçerim. Ayrıca bir hususu  tasrih etmekte de faide ...

Devamı... »

Gezi parkı olayları en çok liberalleri bölmüş görünüyor. Eylem yapılabilirliği, polis şiddeti gibi konularda pek ihtilaf olmasa da, artık ne yapılmalı sorusu konusunda taban tabana zıt iki kutup oluştu. Meselenin bizzat kendisinin liberalizm ile doğrudan ilişkisi yok, belki bir nebze siyasi kültürle alakalı. Son 10 yıl içinde liberaller AK Parti hükümetlerinin maruz kaldığı  \”demokrasi dışı\” müdahale/dayatmalar nedeniyle asıl itirazlarını hep ...

Devamı... »