Darbe ve Direniş: 15 Temmuz

15 Temmuz 2016’da Türkiye’de yaşanan askerî darbe teşebbüsü üzerinden bir yıl geçti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bütün kurumlarına sızan ve bu kurumlarda örgütlenen uluslararası sivil bir istihbarat teşkilatı olan FETÖ, tarihi tersten okuyarak, yargı bürokrasi eliyle başaramadığını, ordu içindeki askerî gücünü kullanarak başarmaya çalışmış, seçimle iş başına gelmiş meşru hükümeti devirmek ...

Devamı... »

Anayasa ve Değişim

Yasalar birey ve toplum hayatında önemli bir yere sahiptir. Kodifikasyon veyahut regülasyon çalışmalarının en genel biçimi olarak ortaya çıkan anayasaları, ayanayasacılık ya da sözleşme fikrinden ortaya çıkmış modern tezahürler olmakla beraber, düşünce tarihinin başlangıç evrelerine kadar götürmek mümkündür. Yasa yapma tarihi üzerine yazmak detaylı bir araştırma gerektirdiğinden, burada güncel bir ...

Devamı... »

Dinî, Siyasî ve Her Türlü Metin Nasıl Anlaşılır? (II)

Anlamak bir süreç olarak dolayımsız değildir. İnsanın anlamasını sağlayan her husus, somut bir beden aracılığıyla mümkündür. Anlama sadece bir algı sorunu değildir. Bilginin elde edilmesinin psikolojik süreçlerine indirgenemeyecek kadar da karmaşık bir süreçtir. Bu yönüyle açıklanmaya muhtaçtır. Nitekim anlamak, psikolojik bir mesele olduğu kadar felsefî boyutları olan çok yönlü insanî ...

Devamı... »

Dinî, Siyasî ve Her Türlü Metin Nasıl Anlaşılır? (I)

Bir metin (text) okunarak anlaşılabilir. Metnin öz niteliğine bağlı olarak anlama zorlukları doğal olarak ortaya çıkacaktır. Okuyucu metni anlama çabasına girdiğinde metnin zorluğunun yanı sıra kendi entellektüel kapasitesine uygun olarak anlayabilir. Anlam okuyucuyla metin ya da eser arasında kurulan doğru iletişimle mümkün olacaktır. Anlama bir süreç olarak metnin zorluğuna bağlı ...

Devamı... »

Arkaik Şiddet ve “Hizmet”

Askerî darbeler Cumhuriyet tarihinin en önemli olaylarıdır. Birçok bileşeni mevcuttur. Askerî boyutuyla ön plana çıkmasına rağmen, iktisadî, siyasî ve daha da önemlisi ideolojik boyutlarıyla da belirgin bir mekaniğin çalışmasıyla ortaya çıkmışlardır. Siyasal yapılarda, kamu kurumlarında gücün tekelleşmesi beraberinde müdahale, kontrol etme, yargılama ve cezalandırma fikrini geliştirir. Bu fikir genel yapılar ...

Devamı... »

Ahlâki bir sorun: Açlık

AÇLIK günümüzün temel sorunlarından biri olarak durmaya devam etmesine rağmen, çoğu kez dikkatlerimizden kaçmaktadır. Karmaşık ve çok boyutlu olan açlık meselesi hayati önemdedir. Zira insan, hayvan ya da bitki gibi canlılar, yaşamlarını sürdürmeleri ve doğal ömürlerini tamamlayabilmeleri için beslenmek yani bedensel varlıklarının devamı için yeterli gıdayı almak ihtiyacı içindedirler. Bununla ...

Devamı... »

Eleştiri nedir?

Eleştiri kusur arama değildir. Hakaret önermeleri de eleştirinin kapsamına girmez. Eleştiri, sanat, edebiyat, siyaset ve felsefede teknik bir mana içermektedir. Kavramın bu boyutunu başka bir yazıya terk etmek koşuluyla, popüler eleştiri anlayışının ciddi bir eleştirisini yapmak gerekmektedir. Ne yazık ki eleştiri farklı olanı dışlama, hakarete maruz bırakma olarak değer kazanmaya ...

Devamı... »

Soma Kalbimizin Hangi Yanına Düşer Usta?

Soma’da 301 yürek sustu. Evet, sessizce yola düştüler, daha alacakaranlıkken gece… Evlerine ekmek ve tuz götürebilmek için yola çıktılar, yerin en derinlerine indiler ve fakat bir daha gün yüzü görmediler. Hayır, gün yüzü görmeyen onlar değil, yürek yakan ağıtlardı. Sessizce göçtüler. Habersiz ve buruk! Biri-leri çıkıp onların gidişini monoksite bağladı, ...

Devamı... »

Türkiyelileşememe Sendromu

Kısa bir süre önce yeni bir seçimi daha geride bıraktık. Gürültülü bir ortamda seçimlerimizi yaptık. Eleştiriler, analizler, yönlendirme çabaları kadar hakaretler ve küfürler de havada uçuştu. Kutuplaştık. Duygusal haller yaşadık. Büyük konuşmalar eşliğinde şarkılar dinledik. Öfkemiz kadar umudumuzu da dillendirdik. Hayata dair büyük söylevler dinledik. Büyük fikirler ve bir o ...

Devamı... »

Yasalar Nasıl Ortaya Çıkar? Gelenek mi İdeoloji mi?

“Toplumumuzun düzenini ancak tam olarak anlamadığımız bir kurallar geleneğine borçlu olduğumuza göre, tüm ilerleme geleneğe dayanmak zorundadır” (Hayek).   Tarih boyunca, varoluşundan beri hayatını tanzim etmek üzere daima kurallar geliştirmeye çalışmış insan. Doğru düşünce ve davranışın ölçütünü oluşturmaya amaçlamış. İlk bakışta sıradan ve basit gibi görünen bu norm oluşturma çabası ...

Devamı... »