Vahap Coşkun

Yeni bir başlangıç yeni bir anayasa

Seçim sürecinde partiler ve partililer arasında sert tartışmalar yaşanır, etraf biraz kırılıp dökülür, yürekler burkulur. Bazen dozun kaçtığı da olur, taraflar eylemleri ve sözleriyle birbirlerini yaralarlar, yarın-ertesi gün bir arada bulunma ve birlikte çalışma zeminini aşındırırılar. Rahatsız edici olsa da bunlara çok şaşırmak gerekir, zira her seçim, biraz gerginlik demektir.   Ama aynı zamanda her seçim bir ümidi de ifade eder. ...

Devamı... »

İnsan onuruna dayanan anayasa

Mevcut 1982 Anayasası çağın gereksinimlerine ters düşüyor ve toplumsal kesimlerin taleplerini karşılamıyor. Bu nedenle bu anayasa, ilki 1987’de, sonuncusu ise 2010’da olmak üzere toplam 17 kez değiştirildi. (2008’de yapılan 16. değişiklik AYM kararıyla iptal edildi.) Ancak birçok maddesi değiştirilmiş olmakla birlikte 82 Anayasası, özgürlük karşıtlığı üzerine temellenen zihniyetini koruyor ve böylelikle Türkiye’nin yapısal sorunlarına demokratik çözümler üretmesinin önünde engel olarak ...

Devamı... »

Eğitimde kürtçenin kullanılmasına ilişkin önyargılar

Vatandaşlarına eşit hizmet etme yükümlülüğü altında bulunan devletler de, bu hakkı tanımak ve hakkın kullanılması için gerekli önlemleri almakla sorumlu tutulur. Ancak Türkiye’de, eğitimde anadilinin kullanılmasını engelleyen anayasal bir hüküm bulunur. Genel eğitim hakkını düzenleyen Anayasa’nın 42. maddesi, 1924 ve 1961 anayasalarından farklı olarak, eğitim dili konusunda bir yasak getirir. Buna göre, “Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında ...

Devamı... »

Vahap Coşkun – Üniversitede Yükselen Duvar

Fakültedeki odam, üniversitenin en güzel bahçesine bakıyor. Geniş bir alana yayılmış ve içinde çeşitli ağaçların boy verdiği bu bahçe, bilhassa öğlen saatlerinde, bütün fakültelerin öğrencilerinin buluştukları bir mekân oluyor. Kimisi burada yemeğini yiyor, kimisi yemekhaneden dönüp burada bir çay molası veriyor. Kimisi çimlere yayılıp müzik dinliyor, kimisi ise hararetli bir şekilde tartışıyor. Bahçe her daim işlek  Bahçenin iki işlevi daha ...

Devamı... »

Vahap Coşkun – “Silahsızlandırma”nın Anlamı

Diyarbakır’da farklı Kürt kesimlerini bir araya getiren “Kürt Çalıştay”ında bilhassa öne çıkan husus, “silahın ve şiddetin miadını doldurduğu” fikri oldu. Gerek açılış konuşmalarında ve gerek Çalıştay sonrasında kamuoyuna sunulan bildiride, halen sürmekte olan çatışmazsızlık halinin önemine ve nihai bir çözüm için siyasal kanalların genişletilmesinin gerekliliğine vurgu yapıldı. Aslında silahın –artık- Kürt meselesi için uygun bir enstrüman olmadığı, son on yıldır ...

Devamı... »