Vahap Coşkun

BDP’nin AK Parti’yi dışlama lüksü yok

BDP’nin, gözden kaçırmaması gereken bir husus da AK Parti ile sağlıklı bir işbirliği geliştirme sorumluluğudur. Hiç kuşkusuz, aynı sorumluluk AK Parti için de aynı oranda geçerlidir. Zira AK Parti, Türkiye’nin tüm bölgelerinde seçmenin en çok teveccüh ettiği parti konumundadır.2007 genel seçimlerinde DTP, yüzde 4 civarında bir oy almıştı. Bu oy, 1990’da HEP ile başlayan siyasal geleneğin aldığı en düşük seviyeye ...

Devamı... »

Doğu ve Güneydoğu’da seçim

2011 genel seçimlerini önemli kılan iki temel beklenti vardı: Toplum bu seçimlerin ertesinde teşekkül edecek parlamentodan, toplumsal sözleşme niteliğini taşıyacak yeni bir anayasa yapmasını ve Kürt meselesini demokratik bir çözüme kavuşturmasını bekliyordu. Yeni anayasa ve Kürt meselesi gibi birbiriyle yakından irtibatlı iki konu 12 Haziran seçimlerinin ana tartışma ve vaat alanı haline gelince, hem partilerin Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde ...

Devamı... »

Yeni bir başlangıç yeni bir anayasa

Seçim sürecinde partiler ve partililer arasında sert tartışmalar yaşanır, etraf biraz kırılıp dökülür, yürekler burkulur. Bazen dozun kaçtığı da olur, taraflar eylemleri ve sözleriyle birbirlerini yaralarlar, yarın-ertesi gün bir arada bulunma ve birlikte çalışma zeminini aşındırırılar. Rahatsız edici olsa da bunlara çok şaşırmak gerekir, zira her seçim, biraz gerginlik demektir.   Ama aynı zamanda her seçim bir ümidi de ifade eder. ...

Devamı... »

İnsan onuruna dayanan anayasa

Mevcut 1982 Anayasası çağın gereksinimlerine ters düşüyor ve toplumsal kesimlerin taleplerini karşılamıyor. Bu nedenle bu anayasa, ilki 1987’de, sonuncusu ise 2010’da olmak üzere toplam 17 kez değiştirildi. (2008’de yapılan 16. değişiklik AYM kararıyla iptal edildi.) Ancak birçok maddesi değiştirilmiş olmakla birlikte 82 Anayasası, özgürlük karşıtlığı üzerine temellenen zihniyetini koruyor ve böylelikle Türkiye’nin yapısal sorunlarına demokratik çözümler üretmesinin önünde engel olarak ...

Devamı... »

Eğitimde kürtçenin kullanılmasına ilişkin önyargılar

Vatandaşlarına eşit hizmet etme yükümlülüğü altında bulunan devletler de, bu hakkı tanımak ve hakkın kullanılması için gerekli önlemleri almakla sorumlu tutulur. Ancak Türkiye’de, eğitimde anadilinin kullanılmasını engelleyen anayasal bir hüküm bulunur. Genel eğitim hakkını düzenleyen Anayasa’nın 42. maddesi, 1924 ve 1961 anayasalarından farklı olarak, eğitim dili konusunda bir yasak getirir. Buna göre, “Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında ...

Devamı... »

Vahap Coşkun – Üniversitede Yükselen Duvar

Fakültedeki odam, üniversitenin en güzel bahçesine bakıyor. Geniş bir alana yayılmış ve içinde çeşitli ağaçların boy verdiği bu bahçe, bilhassa öğlen saatlerinde, bütün fakültelerin öğrencilerinin buluştukları bir mekân oluyor. Kimisi burada yemeğini yiyor, kimisi yemekhaneden dönüp burada bir çay molası veriyor. Kimisi çimlere yayılıp müzik dinliyor, kimisi ise hararetli bir şekilde tartışıyor. Bahçe her daim işlek  Bahçenin iki işlevi daha ...

Devamı... »

Vahap Coşkun – “Silahsızlandırma”nın Anlamı

Diyarbakır’da farklı Kürt kesimlerini bir araya getiren “Kürt Çalıştay”ında bilhassa öne çıkan husus, “silahın ve şiddetin miadını doldurduğu” fikri oldu. Gerek açılış konuşmalarında ve gerek Çalıştay sonrasında kamuoyuna sunulan bildiride, halen sürmekte olan çatışmazsızlık halinin önemine ve nihai bir çözüm için siyasal kanalların genişletilmesinin gerekliliğine vurgu yapıldı. Aslında silahın –artık- Kürt meselesi için uygun bir enstrüman olmadığı, son on yıldır ...

Devamı... »