Vahap Coşkun

Yarı demokrasiden tam demokrasiye

  Bir ülkede çok partili bir siyasî yapı bulunabilir; ülkede belirli periyotlarla genel seçimler yapılabilir ve iktidar bu seçimlerden çıkan sonuca göre belirlenebilir. Ama tüm bu özellikler bir ülkeyi “tam demokratik bir ülke” yapmaz. Zira tüm bunlara rağmen seçimle işbaşına gelen yöneticiler bürokratik elitler yoluyla kontrol edilebilir; başta siyasî haklar ...

Devamı... »

Görüşmeler Devam Etmeli

Şiddet içeren bir sorunda tarafların görüşmelere başlaması, bu sorunun şiddet yöntemleriyle çözülemeyeceğinin taraflarca kabul edilmesi anlamına gelir. Ancak taraflar şiddeti bir çıkış yolu olarak görmekten vazgeçmiş ve süreç içerisinde ortaya çıkabilecek siyasi maliyeti karşılamaya hazır iseler görüşmeler başlayabilir ve sağlıklı bir şekilde ilerleyebilir. Taraflar arasındaki görüşmeler öncelikle dolaylı ve gizli ...

Devamı... »

BDP için siyaset zamanı

İçinde yaşadığımız ve günlük siyasetin hayhuyuna bazen fazlasıyla kapıldığımız için fark etmeyebiliriz ama Türkiye’de ciddi değişimler meydana geliyor, ülke büyük bir dönüşüm sürecinden geçiyor.Eskiye dair algılar farklılaşıyor, kalıplar kırılıyor, sosyal ve politik yaşamın her düzeyinde yeni ilişkiler boy veriyor. Her alanı etkileyen bu değişim ve dönüşüm süreci sivil-asker ilişkilerini de ...

Devamı... »

Savaşın kazananı olmaz

12 Haziran genel seçimlerinin sonrasında Kürt meselesinin demokratik çözümü için umut verici bir ortam doğmuştu. Zira bir taraftan demokratik açılımı başlatan AKP büyük bir oyla tekrar iktidara gelmiş, BDP önemli bir seçim zaferine imza atmıştı. CHP, eski katı politikasını terk etmiş, seçim öncesi yayınladığı belgelerde Kürt meselesinin çözümü için atılacak ...

Devamı... »

Ergenekon’un maliyeti

Baykal CHP’si, sadece yaşam tarzı üzerinden muhalefet eden ve kendisini diğer partiler karşısında ayrıcalıklı kılan vesayete dayalı müesses nizamı muhafaza etmeye çalışan bir partiydi. Baykal, her sorunu “laiklik”e indirgiyor ve atılan küçük demokratik adımları “rejimin çözülmesi” olarak sunuyordu. Toplumda karşılığı bulunmayan bu politikanın sonucu, CHP’nin son derece sınırlı bir kesime ...

Devamı... »

BDP’nin AK Parti’yi dışlama lüksü yok

BDP’nin, gözden kaçırmaması gereken bir husus da AK Parti ile sağlıklı bir işbirliği geliştirme sorumluluğudur. Hiç kuşkusuz, aynı sorumluluk AK Parti için de aynı oranda geçerlidir. Zira AK Parti, Türkiye’nin tüm bölgelerinde seçmenin en çok teveccüh ettiği parti konumundadır.2007 genel seçimlerinde DTP, yüzde 4 civarında bir oy almıştı. Bu oy, ...

Devamı... »

BDP’nin AK Parti’yi dışlama lüksü yok

BDP’nin, gözden kaçırmaması gereken bir husus da AK Parti ile sağlıklı bir işbirliği geliştirme sorumluluğudur. Hiç kuşkusuz, aynı sorumluluk AK Parti için de aynı oranda geçerlidir. Zira AK Parti, Türkiye’nin tüm bölgelerinde seçmenin en çok teveccüh ettiği parti konumundadır. 2007 genel seçimlerinde DTP, yüzde 4 civarında bir oy almıştı. Bu ...

Devamı... »

Doğu ve Güneydoğu’da seçim

2011 genel seçimlerini önemli kılan iki temel beklenti vardı: Toplum bu seçimlerin ertesinde teşekkül edecek parlamentodan, toplumsal sözleşme niteliğini taşıyacak yeni bir anayasa yapmasını ve Kürt meselesini demokratik bir çözüme kavuşturmasını bekliyordu. Yeni anayasa ve Kürt meselesi gibi birbiriyle yakından irtibatlı iki konu 12 Haziran seçimlerinin ana tartışma ve vaat ...

Devamı... »

Yeni bir başlangıç yeni bir anayasa

Seçim sürecinde partiler ve partililer arasında sert tartışmalar yaşanır, etraf biraz kırılıp dökülür, yürekler burkulur. Bazen dozun kaçtığı da olur, taraflar eylemleri ve sözleriyle birbirlerini yaralarlar, yarın-ertesi gün bir arada bulunma ve birlikte çalışma zeminini aşındırırılar. Rahatsız edici olsa da bunlara çok şaşırmak gerekir, zira her seçim, biraz gerginlik demektir.   ...

Devamı... »

İnsan onuruna dayanan anayasa

Mevcut 1982 Anayasası çağın gereksinimlerine ters düşüyor ve toplumsal kesimlerin taleplerini karşılamıyor. Bu nedenle bu anayasa, ilki 1987’de, sonuncusu ise 2010’da olmak üzere toplam 17 kez değiştirildi. (2008’de yapılan 16. değişiklik AYM kararıyla iptal edildi.) Ancak birçok maddesi değiştirilmiş olmakla birlikte 82 Anayasası, özgürlük karşıtlığı üzerine temellenen zihniyetini koruyor ve ...

Devamı... »