Vahap Coşkun

AKP, medya ve siyasi iklim

Diyelim ki Ahmet Hakan’a yapılan saldırı tamamen o dört saldırganın anlattığı gibi gerçekleşmiş olsun. Bütün o kamera görüntülerini hafızamızdan silelim. Ahmet Hakan’ın takip edildiğini unutalım. Saldırganların önceden Hakan’ın evinin önünde dolanıp keşif yaptıklarını bilmeyelim. Onların olaya dair anlattıkları hikâyenin aslıyla vaki olduğuna gönülden inanalım. Olayın önünde arkasında karanlık bir sebep ve karmaşık bir ilişkiyi hatırımıza getirmeyelim. Dört magandanın sinirlerine bir ...

Devamı... »

‘Bakanlığı duydu mezhebini unuttu’

Müslüm Doğan, Alevi kimliği ile ön plana çıkan bir siyasetçi. Alevilik konusunda birçok çalışma yapmış ve Pir Sultan Abdal Derneği’nin Genel Başkanlığını yürütmüş. 7 Haziran seçimlerinde de HDP’nin İzmir Milletvekili olarak Meclis’e girmiş. Geçtiğimiz günlerde Doğan’ın önceden planlanan bir toplantısı varmış. Konu; bazı Alevi ocaklarının vakıf temelinde örgütlenmesiymiş. Fakat son dönemde artan çatışma ve ölüm haberleri nedeniyle Doğan toplantısını daha ...

Devamı... »

“Milli iradeyi yenilemek nasıl engellenir” konulu retorik !

Politika irrasyonelliği kaldırmaz. Politika reel olana dayanmalıdır. Dayanmadığı takdirde bir ülke eninde sonunda felakete sürüklenir. Tarihte bunun çok sayıda örneği vardır. Mesela Nasyonal sosyalist hareket reel olana dayanmayan, toplumu belli bir hedefe doğru total olarak dönüştürmeyi hedefleyen romantik ve hayalci bir hareketti. Netice hem Almanlar’ın hem de Yahudilerle başka etnik azınlıkların korkunç cinayetlere kurban gitmesi olmuştur. Stalin’in Rusya’sında da durum ...

Devamı... »

Kaçan fırsatlar (2): AKP-CHP koalisyonu

AKP ile HDP arasındaki bir koalisyon imkânın hoyrat bir şekilde çarçur edilmesinin ardından ortada tek bir ihtimal kaldı. AKP ile CHP koalisyonu. Bana göre bu da, AKP-HDP koalisyonuna nazaran daha az tercihe şayan olsa da, Türkiye’de işlerin rayına girmesi için önemli bir fırsata tekabül ediyordu. Ancak baştan itibaren AKP’ye yakın birçok yorumcu bu ihtimalin karşısında konumlandı. Öne sürdükleri iki argüman ...

Devamı... »

Kaçan fırsatlar (1): AKP-HDP koalisyonu

Hükümet kurulması için Anayasanın öngördüğü 45 günlük süre doldu. Bu süre zarfında AKP, HDP ile bir ve MHP ile iki kez bir araya geldi. Ancak HDP ve MHP, baştan itibaren AKP ile bir koalisyona girmeme kararında olduklarından bu görüşmeler bir nezaket ziyaretinin ötesine geçemedi. Koalisyona dönük esas görüşme ve çalışmalar AKP ile CHP arasında yapıldı. İki parti uzun bir mesai ...

Devamı... »

Yapısal hatalar (3): Taahhütlere uymama

Bir çatışmanın çözümünde “yeni” olarak nitelenebilecek çok az şey vardır. Dünyanın dört bir yanındaki örneklere bakıldığında çatışmaları doğuran nedenlerin, ileri sürülen taleplerin ve çözüm için başvurulan metotların çoğunlukla birbirine benzedikleri görülür. Yani burada bir bilgi eksikliği söz konusu değildir; çatışmalara ve çözümlerine dair gök kubbe altında söylenmemiş nadir söz bulunur.   Buna rağmen bazı süreçler başarıyla, bazı süreçler ise başarısızlıkla ...

Devamı... »

Yapısal hatalar (2): Muğlaklık

Bir önceki yazıda zamanın kullanılmasındaki hatalara değinmiştim. Bu yazıda ise muğlâklıktan bahsedeceğim. Bir çözüm süreci genel hatlarıyla dört aşamadan oluşur: Temas, diyalog, müzakere ve çözüm. İçinin doldurulması için her bir aşamanın bir vakte gereksinimi vardır. Eşyanın doğası gereği içerik hemen ilk anda bütün hatlarıyla belirlenemez. Her bir husus mutlak bir şekilde kararlaştırılamaz. Önce temas eden ve ardından diyaloga geçen tarafların ...

Devamı... »

Yapısal hatalar (1): Zaman

Türkiye’de çözüm süreci, kanlı bir geçmişi arkada bırakmak için başlatıldı. Gaye; sorunu şiddetin yörüngesinden çıkarmak, kamu düzenini güven altına almak ve Kürt meselesine siyasetin içinde bir çözüm bulunmasını sağlamaktı. Dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da süreçten beklenen belliydi: Silahı ortadan kaldırılması ve demokratik-siyasi araçların hükümferma kılınması. Sürecin başlaması kendi başına çok büyük bir değer taşıyordu. Zira uzun ömürlü bir ...

Devamı... »

Bilek güreşi

Türkiye bir şiddet girdabına girmiş durumda. Her taraftan çatışma ve ölüm haberleri geliyor. PKK her geçen gün saldırılarını artırıyor ve çeşitlendiriyor. Yalnızca güvenlik güçlerine yönelik eylemler gerçekleştirmiyor PKK; aynı zamanda ekonomik hedefleri de vuruyor. Tren raylarını havaya uçuruyor, petrol boru hatlarına sabotajlar düzenliyor. Şiddeti şehir merkezlerine taşıyor ve toplumun sinir uçlarına dokunuyor. Hükümet buna PKK’ye karşı içte ve dışta seri ...

Devamı... »

Vahap Coşkun: Kamuda cemaat hiyerarşisi işliyorsa tehlike büyük demektir

Coşkun: İnsanların cemaatlere mensup olması meşrudur. Lakin bir kamu görevlisi görev ve yetkilerini kamu adına değil de tabi olduğu yapının menfaatleri adına kullanıyorsa bu sadece mevcut iktidar için değil ülkedeki herkes için tehlikelidir.  *** Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Anayasa Hukuku uzmanı Doç. Dr. Vahap Coşkun ile “nev-zuhur paralel devlet yapısı” ile yaşanan siyasi hukuki krizi ve çözüm yollarını ...

Devamı... »