Mustafa Erdoğan

‘Eksen kayması’ ithamının kaynağı nedir?

 Türkiye’nin “eksen kayması”na uğradığını söylüyorlar. Türkiye’de de bazı politikacılar ve gazeteciler bu “itham”ı hükümet aleyhine bir koz olarak kullanmaya çalışıyorlar. Türkiye’ye yöneltilen bu “eksen kayması” ithamının arkasında başlıca üç görüş var. Daha genel olanından başlarsak, bu, esas olarak “modern Türkiye” hakkında Batı dünyasına hakim olan bir algıdan kaynaklanmaktadır. Bu algı aynı zamanda Türkiye’nin resmi söyleminin ve eğitim müfredatının da özünü ...

Devamı... »

DTP’nin devre dışı kalması hiç iyi olmaz

Türkiye’nin “özgürlük koalisyonu”, başka iyi işleri gibi hükümetin “Kürt Açılımı”nı da baştan beri destekliyor. “Özgürlük koalisyonu”ndan kast ettiğim homojen bir grup değil; bunun içinde Kürd’ü ve Türk’üyle sağdan soldan pek çok kişi yer alıyor. Bu koalisyonun, ilgili sorunun özelliğine göre, geçici müttefikleri de oluyor.Kürt Açılımı söz konusu olduğunda, bazı liberal-demokrat Kürt aydınları, meslek mensupları ve iş adamları da bu koalisyonun ...

Devamı... »

Küresel ısınma felâketi mi?

İklim değişikliği ve küresel ısınma yüzünden insanoğlunun bir felâketin eşiğine geldiği kanaati bütün dünyada gitgide yaygınlaşıyor. Küresel ısınmanın doğal olmaktan çok insan yapısı faktörlerin (başlıca, sanayileşmenin) sonucu olduğu düşünüldüğü için de, epey bir süredir bu hükümetler düzeyinde ele alınan bir mesele durumunda. Dünyanın kaderiyle ilgili olduğu için de, tabiatıyla, konu Birleşmiş Milletlerin de ilgi alanında. Nitekim, 7-18 Aralık tarihlerinde Kopenhag’da ...

Devamı... »

‘Medeni ve barışsever’ İsviçre’ye ne oldu?

İsviçre’de camilere yeni minare yapılmasını yasaklayan anayasa değişikliğinin halk oylamasıyla kabul edilmesi, sadece Türkiye’de ve İslam dünyasında değil, dünyanın başka yerlerinde de şaşkınlıkla karşılandı. Tarihsel olarak “medeni ve barış-sever” bilinen ve üstelik yeni anayasasının (1999) Dibacesinde “özgürlük ve demokrasi”yi temel idealleri arasında saymış olan bir halkın, nüfusunun ancak % 6’sını oluşturan Müslümanlara % 60’a yakın bir oranla gösterdiği bu hoşgörüsüzlük ...

Devamı... »

Kıdemli Gazetecinin Karanlık Terazisi

Kıdemli Gazetecinin Karanlık Terazisi        Mustafa Erdoğan     Çarşamba, 02 Aralık 2009 12:04  Birkaç gün önce kıdemli bir gazeteci “Terazi Karışmasın” başlıklı tuhaf, hatta dudak uçuklatan bir yazı yazdı. Yazar gerçi “Atatürk dönemi”nin kendince dokunulmazlığına sığınarak aslında her zamanki gibi statükoyu savunuyordu. Onun için, bunda şaşılacak bir şey yok. Kaldı ki bu kendi bileceği iş, ona “böyle yapma!” da diyemeyiz.  Ama işin ...

Devamı... »

Kafes Zihniyeti

Son  “Kafes” planının deşifre olmasıyla, Deniz Kuvvetlerinde cuntacılığın epey bir zamandır bayağı kök salmış olduğunu anlamış olduk. İki hafta önceki “Politik Açılım” (TRT 1) programında ben de “bu denizcilerin kendi işleri dışında her şeyle ilgilendikleri”ni şaka yollu dile getirmiştim. Geçen hafta Star gazetesinde Eser Karakaş yazdı: Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı oramiral Yener Karahanoğlu’nun 2006 Eylül’ünde Tuzla Deniz Harp Okulu’nda “açılış ...

Devamı... »

‘Atatürkçülük’ Türkiye’nin ‘kamusal aklı’ olabilir mi?

Atatürkçülük’ün veya ‘Atatürk ilkeleri’nin siyasi tartışmanın meşru sınırlarını çizdiği anlayışı Türkiye’de çok köklü bir fikir. Bu sadece devlet katında değil, siyasi partiler ve medya dahil olmak üzere kimi sivil aktörler arasında da yaygın bir düşünce. Buna göre, Atatürk’e veya ‘Atatürkçülük’e atıf yapılması meşru siyasi tartışmanın sonunu belirliyor. Demokratik teorinin son zamanlardaki gözde kavramlarından biriyle ilişkilendirerek söylersek, ‘kamusal akıl’ denen şey ...

Devamı... »

İdeoloji kötülüğü mazur gösterebilir mi?

1930’lu yıllarda Dersim isyanının kanlı bir şekilde bastırılmasını mazur gösteren ve bunu baskıya karşı direnmeyi “terör”le özdeşleştiren bir mantık içinde yapan sözleri yüzünden CHP’li Onur Öymen bir haftadır eleştiriliyor. Özellikle de Alevi-Kürtlerden gelen yoğun kınama ve protestoların Öymen’in siyasi kariyerinin sonunu getireceği sanılırken, tam aksine ona hiçbir şey olmadı ve Deniz Baykal’ın desteği sayesinde CHP yönetimindeki yerini korudu.Alevilerle ilgili olarak ...

Devamı... »

Devlet İdeolojisi Olarak “Atatürk İlkeleri”

   CHP’li Onur Öymen geçen hafta “Kürt Açılımı”nın Meclis’te görüşülmesi sırasında yaptığı gafı telâfi edebilmek kaygısıyla açıklamalar yapıyor. Bu açıklamalar arasında, kimsenin kendi partisi ile Alevilerin arasını açamayacağı fikrini güçlendirmek üzere sarf ettiği şöyle bir söz de ver: “Aleviler aynı CHP gibi Atatürk’ün ilkelerini benimserler, çağdaş dünya görüşünü benimserler.” Ben bu yazıda Alevilerin de “aynı CHP gibi” Atatürk ilkelerini çağdaşlığın tanımı ...

Devamı... »

Hukukun korumasını şüpheliler de hak eder

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının telefonunun dinlendiğinin ortaya çıkması ve aynısının Yargıtay’ın telefonları için de söz konusu olduğu iddiaları bir kere daha “dinleme skandalı”nın gündemimize girmesine neden oldu. Tabiatıyla bu durum toplumda yaygın bir hoşnutsuzluk ve tedirginlik havasının doğmasına yol açtı. Telefon dinlemelerin gitgide sınır tanımaz şekilde yaygınlaştığı veya uluorta herkesin dinlendiği yahut herkesin her an dinlenebileceği şeklindeki izlenimin insanları endişeye sevk ...

Devamı... »