LGBT yürüyüşüne yasak

Türkiye LGBT hareketi her yıl dünya çapında düzenlenen ve Onur Yürüyüşü adı verilen bir etkinliği bu yıl 26 Haziran’da yapacağını duyurdu. Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanlığı bir basın açıklamasıyla yürüyüşe katılacak olanları açıkça tehdit etti. Başkan konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Devlet yetkililerini bu ahlaksızlığa son vermek için göreve davet ediyoruz. Aksi taktirde tepkimiz çok net ve sert olacaktır. Sayın ...

Devamı... »

“Doğrunun siyaseti” yanılsaması

Türkiye’de hatalı bir siyaset anlayışı var. Siyaset “doğru”nun hayata geçirilmesi olarak görülüyor. Bu anlayışa göre iç ve dış siyaset alanında yürütülmesi gereken “doğru”nun ne olduğu açık ve bellidir. Doğru politikalar, demokratik sistemin politika oluşturma ve yürütme üzerinde oy veya diğer mekanizmalar yoluyla kurduğu kontrol düzeyine bakılmaksızın, bunlar tarafından engellenmeksizin veya bu sistemlere takılmaksızın uygulanmak zorundadır. Çünkü doğru olmaları, bu politikaların ...

Devamı... »

Farklılıklar, Sivil Toplum ve Demokrasi

Sivil topluma dair çeşitli tanımlar/anlayışlar olmakla birlikte ikisi öne çıkmaktadır. Sivil toplumdan ne anlaşılması gerektiğine dair ilk görüş diğeri ile kıyaslandığında daha dar bir çerçeve sunar.  Buna göre sivil toplum kâr amacı gütmek dışındaki çeşitli amaçlar etrafında bir araya gelmiş ve devletle organik bağı bulunmayan örgütlü yapılar için kullanılan bir tanımlamadır. Bu tanıma giren örgütler geniş bir yelpazeyi oluşturur.  Buna göre, uyuşturucuyla ...

Devamı... »

Siyasi patinaj

AK Parti’nin bir süredir verimli politika üretme konusunda tıkandığını ve “siyasi patinaj” yapmaya başladığını düşünüyorum. AK Parti kurulduğundan beri hem ülkenin temel meseleleri konusunda, hem uluslararası alanda, hem de eski rejimin oligarklarına karşı verdiği mücadelede yaratıcı, umut veren, iyi bir gelecek vizyonu çizen, sonuç alıcı, çözüm üreten veya vadeden politikalar üretmek konusunda çok başarılıydı. Politika üretme konusunda sürekli ileriye doğru ...

Devamı... »

Siyasî mi, Sembolik mi?

İngiltere’de parlamenter demokrasinin şekillenmesinde Tacın iktidar yetkilerinin zaman içinde Parlamento içinden çıkan kabine başkanına geçmesi önemli bir eşiği oluşturur. Böylece yönetici olarak kralın yetkileri büyük ölçüde elinden alınmış, sembolik bir devlet başkanına dönüştürülmüş ve sorumluluğu da kaldırılmıştır. Hükümetin başı olarak başbakan asıl yürütme iktidarını elinde bulundur, bu iktidarı belli bir siyasi parti adına ve onun programını hayata geçirmek için kullanır ...

Devamı... »

Davutoğlu’nun gidişi

Davutoğlu’nun gönderilme nedeni konusunda çeşitli görüşler var. Bunlardan iki tanesi öne çıkıyor. İlki, Başbakan ve Cumhurbaşkanı arasında çift başlılık oluştuğu, bunun da devlette bir kilitlenmeye yol açtığı iddiası. Reisçiler bu iddianın altını, Erdoğan’ın doğru olan politikalarını Davutoğlu’nun layıkıyla ve hızlı bir biçimde yürütmeye geçiremediği ve/veya bağımsız bir politika izlemeye kalktığı suçlamalarıyla dolduruyorlar. Hocacılar ise bu “kilitlenme iddiasının”, Davutoğlu’nun dürüstlüğüne atıfla, ...

Devamı... »

Erdoğan’ın gücü

ŞÜPHESIZ ki Erdoğan gücünün zirvesinde bir lider. Bu gücünü en son Davutoğlu’nu başbakanlıktan göndererek sergiledi. Halihazırda Erdoğan ile rekabet edebilecek biri ne parti içinde ne parti dışında mevcut. Ancak, bu son güç gösterisi ironik şekilde Erdoğan’ın güç kaybetmesine yol açabilir. Yüksek profilli bir başbakanı devreden çıkartıp, hükümetteki ve devletteki bütün yetkiyi elinde toplayarak mutlak bir iktidara kavuşmuş gibi görünüyor. Ancak ...

Devamı... »

Dini tarafsızlık

Laiklik tartışmasına kaldığımız yerden devam edelim. Bir önceki yazıda, “özgürlükçü laiklik” yerine dini tarafsızlık kavramının kullanılmasının daha doğru olduğunu söylemiş, dini tarafsızlığın da iki türü olduğundan bahsetmiştim. Devletin bireylerin din ve vicdan özgürlüklerinin garantörü olduğu ve her din-inanç karşısında tamamen tarafsız kaldığı ilk türüne pasif dini tarafsızlık diyebiliriz. Devletin, din-inanç özgürlüğünü garanti etmek yanında inanç gruplarına din hizmeti sunmasını da ...

Devamı... »

Laiklik mi tarafsızlık mı?

Süren laiklik tartışmasında baskıcı ve özgürlükçü olmak üzere iki tip anlayış olduğu gündeme geldi. Baskıcı laiklik aslında Jakoben Aydınlanmacılığın önemli bir ayağı olan laisizm diyebileceğimiz katı bir siyasi görüşün sonucudur. Laisizm, esasen hayatın tüm alanlarının ama öncelikle veya en azından kamusal alanın dinden ve dini olandan arındırılmasını, dinin kamuda görünürlüğünün engellenmesini, devlet eliyle yürütülen zorunlu bir sekülerleştirme programını veya dinin ...

Devamı... »

Dindar Anayasa

Daha 7-8 yıl öncesine kadar ülke olarak laiklikle yatıp laiklikle kalkıyorduk. Mecliste laik Cumhuriyeti korumak için başörtülü milletvekili “hanıma haddinin bildirilmesinden”, Genel Kurmay başkanın “sözde değil özde laik Cumhurbaşkanı” istemesinden, elden giden laikliği korumak için Ordunun göreve çağrılmasından veya “laikliğe karşı eylemlerin odağı” haline gelen partinin kapatılmasının istenmesine kadar laiklik yıllarca değişmeyen gündemimiz olmuştu. Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın “laiklik anayasada ...

Devamı... »