Bilal Sambur

Sevgiye Müdahale Etmeyin!

Bugün sevgililer gününü konuşuyor ve tartışıyoruz. Ancak sevgililer gününde sevgiyi konuşmama konusunda çok başarılı olduğumuzu bir kez daha ortaya koyuyoruz. Sevgililer Gününü bahane ederek aslında ideolojik kalıplarımızı, kendi yaşam tarzımızın diğerlerine üstünlüğünü ve önyargılarımızın tartışılmazlığını konuşuyoruz. Sevgililer Gününün bir Hıristiyan yada eski bir pagan geleneğinden kaynaklandığı iddia edilerek bu günü kutlamamız gerektiğini ifade eden birçok yazı yazıldı.Sevgililer Günü diye bir ...

Devamı... »

Liberallerin Dünyasında CHP’ye Yer Var mı?

Ülkemiz yıllarca Kemalist-İslamcı ikilemi arasında kurgulanan  sosyal,  siyasi ve entelektüel gerilime  sahne oldu. Her iki  taraf, bütün enerjilerini  karşılıklı olarak birbirlerini suçlamaya harcadılar.Ancak iki taraf arasındaki suçlama ve düşmanlıklar, ülkemizde özgürlük, hukuk ve çoğulculuk temelinde  yeni bir  perspektifin  gelişmesini sağlamadı. 28 Şubat    sürecinde İslamcı ve Kemalistlerin dışında liberaller, üçüncü entelektüel güç olarak militarizmin, totaliteryanizmin ve  resmi ideolojinin çok derinlikli bir ...

Devamı... »

Pakistan İzlenimleri

Tunus ve Mısır’da başlayan protesto olayları, Müslüman halkların  değişim, demokrasi ve özgürlük taleplerinin küresel düzeyde tartışılmasını sağladı.  İslam dünyasının yoğun olarak tartışıldığı bugünlerde,  bir dizi konferans vermek üzere Pakistan’a kısa bir ziyarette bulunduk.Pencap Üniversitesi’nin  kurumsallaşmış faaliyeti olan İkbal Konferansını  ‘İslam, Özgürlük ve Çoğulculuk’ konusunda verdim. Ayrıca Alternate Solutions Institute isimli düşünce kuruluşu tarafından  geleneksel olarak organize edilen Aslam Affandi Konferansında ...

Devamı... »

”Onur,Özgürlük,Ekmek”

Genelde Müslüman dünyasını, özelde Arap coğrafyasını diktatörlüğün ve militarizmin cenneti olarak niteleyebiliriz. Bu coğrafyaya en yabancı kelime özgürlüktür. Dünya Özgürlük İndeksinde bu coğrafyanın  neredeyse bütün ülkeleri özgür olmayan kategorisinde zikredilmektedir. Özgürlük bu coğrafyaya yabancı olduğu kadar, baskı da bu coğrafyanın iliklerine kadar yaşadığı bir olgudur. Yıllardır yaşadıkları baskılardan bunalan  halk, ilk olarak Tunus’ta ayaklandı. Tunus halkının kararlı   duruşu karşısında Zeynelabidin ...

Devamı... »

Bilal Sambur – Sahte tarihin konforu ve gerçekler

İnsan psikolojisinin gelişimini zaman açısından ele alırsak geçmişe ve geleceğe endeksli iki insan tipinin karşımıza çıktığını görürüz. Bizim insan tipimiz, maalesef geleceğe odaklı olmaktan ziyade geçmişe bakan yetiştirme tarzının bir ürünüdür. Geçmişe bakan insanın duyguları, düşünceleri, , davranışları ve tutumları da geçmişe tezahür ettiren yansımalardan başka bir şey değldirler. Geçmişe bakan insan, geçmişin olup bitmis, çok uzaklara ait belirsiz bir ...

Devamı... »

Sudan’da Neler Olacak?

Bugünlerde Sudan’da çok önemli bir referandum yapılmaktadır. Güney halkı, bu referandumda   Sudan’ın bir parçası ya da   ayrı bir devlet  olmak isteyip istemediklerini oylamaktadırlar. Şu an itibariyle referandum sonuçları  tahmin edilebilmektedir. Halkın,  bağımsızlık yönünde  oy kullanacağına  kesin gözüyle bakılmaktadır. Yani Güney Sudan’da başkenti Juba olacak  yeni bir devlet kurulacaktır.Güney Sudan’da yeni bir devletin kurulması, bütün Afrika kıtasının yapısının değişmesine neden olabilir. ...

Devamı... »

Ancak ‘Hür Adam’lar kul olabilir

Sait Nursi, son doksan yılda kendisinden en çok söz edilen kişilerin başında gelmektedir. Onun ismi ve eserleri etrafında hararetli tartışmalar yapılmakta, insanlar kamplara bile ayrılabilmektedirler. Sait Nursi’yle ilgili düşüncemiz ne olursa olsun, ortada üzerinde hepimizin üzerinde anlaşması gereken bir olgu vardır: Sait Nursi, elli yıl önce ölmüş bir adamın adı değildir. O, yaşayan bir fenomen olmaya devam etmektedir. Şimdiye kadar ...

Devamı... »

Hür Adam

Sait Nursi,   son doksan yılda  kendisinden en çok söz edilen kişilerin  başında gelmektedir.Onun  ismi ve eserleri etrafında  hararetli tartışmalar yapılmakta,   insanlar kamplara bile ayrılabilmektedirler. Sait Nursi’yle ilgili düşüncemiz ne olursa olsun,  ortada üzerinde hepimizin üzerinde anlaşması gereken bir  olgu vardır: Sait Nursi,  elli yıl önce  ölmüş bir adamın adı değildir. O, yaşayan bir fenomen olmaya devam etmektedir. Şimdiye kadar   Sait ...

Devamı... »

‘Hizmet’ ve ‘Şiddet’

PKK’nın İmralı adasında on yıla yakın bir süredir tutuklu bulunan lideri, avukat görüşmeleri yoluyla   görüşlerini ve politikalarını   kamuoyuna ulaştırmaktadır. ‘Görüşme notlarının’  kamuoyunun  esas aldığı referanslar haline  geldiği görülmektedir. Çok kısa bir süre  öncesine kadar ülkemizde  militerlerin  ağzından çıkan sözlere çok derin anlamlar yüklenir ve militerlerin  dediklerinin ne anlama geldiğini yorumlamayı  meslek edinen  birçok kişi vardı.Benzer bir gelişmenin  örgüt liderinin  avukatlarıyla  ...

Devamı... »

Ailenin krizi insanlığın krizi mi?

Yaşadığımız çağda, tarihin daha önceki hiçbir dönemiyle karşılaştırılamayacak şekilde büyük altüst oluşlara ve değişimlere şahit olmaktayız. Şimdiye kadar tartışılmayan değerler ve kurumlar değişmekte, tartışılmakta ve sorgulanmaktadır. Günümüz dünyasını şu şekilde ifade edebiliriz: ‘Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’. Hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmadığı dünyada insanlık kendisini yeniden inşa etmek için uğraşıyor. İnsanlığın kendini yeniden inşa çabası, günümüzün en büyük ...

Devamı... »