Bilal Sambur

Demokratik siyasetin ilk işi yeni anayasa olmalı

Barış sürecinde Türkiye’nin önüne sahici bir barış dili ve felsefesi koymuş olmasını, 2013 Diyarbakır Nevruz Deklarasyonu’nun en önemli sonucu olarak değerlendirebiliriz. Silahların susması ve silahlı unsurların hayatımızdan çekilmesi gerektiğine dair çağrı yapılması önemlidir, ancak yeterli değildir. Demokratik ve sivil bir anayasanın yapılması, sahici anlamda Yeni Türkiye’nin inşasını sağlayacak yeni bir dönemi başlatacaktır. İmralı sürecinin başlamasından beri toplumda Kürt sorununun çözümü ...

Devamı... »

Nevruz Deklarasyonunun Anlam ve Önemi

  İmralı sürecinin başlamasından beri toplumda Kürt sorununun çözümü konusunda büyük bir umut ve iyimserlik havası belirdi. Sürece yoğun ve derin bir toplumsal desteğin olması, bu sürecin en güçlü tarafını oluşturmaktadır. Hem hükümet hem İmralı, sürece olan sosyal desteğin çok iyi farkındaydılar ve bu toplumsal destek temelinde sürecin kademeli olarak götürülmesi için çaba harcadılar. 2013 Diyarbakır Nevruzu’nun, barışı inşa sürecinde ...

Devamı... »

Barış için dilimizi değiştirmeliyiz

Türkiye ve Ortadoğu’nun kritik bir dönemden geçtiği günümüzde Kürt sorunu coğrafyamızın en temel sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Otuz yıldır ülkemizde devam eden sıcak çatışma veya yoğunluk derecesi değişen savaş durumu, Kürt sorununun çözümünü özellikle Türkiye açısından acil bir zorunluluk haline getirmektedir. Kürt sorunu gibi tek bir devletin sınırlarını aşan uluslararası nitelikteki ağır bir sorunu nihai bir çözüme kavuşturmak çok zordur. ...

Devamı... »

Büyük tehlike: Ölüm Oruçları

Arap Baharı denen baş döndürücü süreç, bölgesel ve küresel dengeleri altüst etmeye devam etmektedir. Yirminci yüzyılın statükosunun yirmi birinci yüzyılda devamı mümkün gözükmemektedir. Ortadoğu’da ve dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Ortadoğu’da hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını Kürtlerin tecrübesine bakarak anlayabiliriz. Yirminci yüzyıl boyunca yok kabul edilen ve tarih dışına itilen Kürtler, yirmi birinci yüzyılda yeniden tarih sahnesine çıkmaktadırlar. Irak’ta ...

Devamı... »

İnkılâp tarihi değil, insanlık tarihi okutulsun!

İktidar elitlerinin kurguladığı inkılâp tarihi dersleri, insanların geleceğe yönelmelerine ve olgunlaşmalarına katkı sunmamakta. İnsanları aynılaştıran, çoğulculuğu kaldıran, geçmişe bağımlı gelecek anlayışına dayalı bu derslere günümüzde ihtiyaç duyulması için bir neden yok. Onun yerine gençlerimizi, insanlığın tecrübesiyle tanıştıran insanlık tarihi dersine ihtiyaç var. Türkiye’de öteden beri zorunlu din dersi problemi vardır, çünkü 1982 Anayasası’na göre din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin ...

Devamı... »

Devlet din eğitimcisi olabilir mi?

Antalyalı bir vatandaş çocuğunun din derslerinden muaf olması için mahkemeye başvurdu. Danıştay 8. Dairesi, bu başvuruyu birçok gerekçe ileri sürerek reddetti. Vatandaşın din dersinden muaf olma talebini reddeden mahkemenin ileri sürdüğü gerekçeler arasında din dersinin anayasal olarak zorunlu olması ve yapılan son düzenlemelerden sonra din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin objektif, çoğulcu ve inançlar üstü bir muhtevaya kavuştuğu şeklindedir. Danıştay ...

Devamı... »

İslam, İslamizmden Ayrılmalı!

İslam, insanlığın büyük ve köklü dinlerinden biridir. Din olarak İslam, insanlığın dindarlık tecrübesine büyük katkılarda bulunmuştur. Ahlak, değer, kültür ve maneviyat alanlarında İslam, insanlığı zenginleştirmiştir. İslamsız bir dünyanın çok fakir bir yer olacağı açıktır. Bir din olarak İslam, insan için sahih bir ‘İman, İslam ve İhsan’ anlayışı ortaya koymakla birlikte Müslümanların dindarlık dediğimiz tecrübeleri doğal bir şekilde farklılaşmaktadır. Din olgusu, ...

Devamı... »

Tehlikeli İlişkilerin Ülkesi

Türkiye, hep kendini tekrar eden bir ülke görüntüsü vermeye başladı. Her ne kadar değişen yeni Türkiye olma iddiasını taşıdığını bir süre öncesine kadar iddia etmesine rağmen Türkiye, artık bu iddiasından vazgeçmiş bulunuyor.Türkiye, değişen ve yenilenen  bir ülke olmak yerine tehlikeli ilişkilerin geliştiği bir ülke olmaya başladı. Türkiye’nin asli sorunu sahici anlamda değişememek ve yenilenmemektir.Yenilenmiş gibi yapmak  sahici anlamda değişim anlamına ...

Devamı... »

Nazilerin Ölüm Kampında

  Bir yeri ilk ziyaret ettiğimde, içimi genelde bir heyecan duygusu kaplar. İnsanın yaşadığı bir alanı keşfetmek beni, her zaman heyecanlandırmıştır. Ancak insanın yok edildiği bir yeri ziyaret etmenin aynı şekilde heyecan verici olmadığını Nazilerin Buchenwald Toplama Kampını gezerken tecrübe ettim. Gezi boyunca, kaskatı kesildiğimi, duygularımın donuklaştığını ve kampın ağırlığı altında insanlığımın ezildiğini hissettim. Buchenwald, insanın yok edildiği bir yer ...

Devamı... »

Özgür Avrupa’dan Faşist Avrupa’ya Doğru mu?

Giriş  22 Temmuz 2011 tarihi, zihinlerimize kara bir gün olarak geçti. Bu gün, Anders Behring Breivik isimli ırkçı terörist Norveç’in başkenti Oslo’da ve Utoya adasında seksene yakın insanın ölümüyle sonuçlanan bombalı bir saldırıda bulundu. Bu saldırı, modern dönemde tek bir kişi tarafından gerçekleştirilen en büyük katliamlardan biri olarak tarihe geçti.  Oslo katliamı, Avrupa’da yükselen aşırı sağın ve ırkçılığın büyük bir ...

Devamı... »