Adnan Küçük

Paket reform özelliğini koruyor…

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP tarafından iptali istenen ve halkoyuna sunulmak üzere Resmi Gazete’de yayımlanan 5982 sayılı anayasa değişikliği paketini kısmen iptal etti. Bu kararın herkesi tam olarak tatmin ettiği söylenemez. İptal davasını açanlar, paketin hiç olmazsa HSYK ve AYM’nin yeniden yapılandırılmasına ilişkin bütün maddelerinin iptal edilmesi beklentisi içinde idiler. Karar bu beklentiye cevap vermekten çok uzaktır. Kararın, iptal davasına karşı ...

Devamı... »

Anayasa Mahkemesi’nin esastan denetimi yoklukla malul müdür?

Anayasa değişikliğinin Anayasa’nın ilk dört maddesine göre denetlenmesi, açıkça bir “esastan” denetimdir. Bunun bir başka izahı yoktur. AYM’nin anayasa değişikliği kanununu esastan denetlemesi, Anayasa’nın vermediği, hatta açıkça yasakladığı bir yetkinin kullanılması anlamına gelir. Bu da, hem Anayasa’nın 6. maddesine hem de 148. maddesine aykırılık teşkil eder. Dahası, AYM, son anayasa değişikliğinde, hukuken yasalaşma süreci tamamlanmamış bir anayasa değişikliği paketi hakkında ...

Devamı... »

Değişiklikler Anayasa’ya uygundur

Hakkında iptal davası açılan anayasa değişikliğinin yayımlandığı gün, 14 hukukçu Cumhurbaşkanı Gül’e mektup göndererek, değişikliğin Anayasa’ya aykırı olduğunu iddia ederek veto edilmesini istedi. Gerek CHP’nin iptal isteminde, gerekse 14 hukukçunun mektubunda anayasa değişikliğinin şu noktalardan Anayasa’ya aykırı olduğu ileri sürülmüştür:  (1) Anayasa değişikliği önerisinin TBMM’ye hükümet tasarısı gibi sunulmuş olması; (2) Oylamanın gizliliği ihlal edecek şekilde yapılmış olması; (3) Paketin ...

Devamı... »

Demokratik Cumhuriyet’in 60. sene-i devriyesi

Ülkemizde kalıcı şekilde ilk defa demokrasiye 14 Mayıs 1950 günü geçilmiştir.  Peki, niçin çok partili hayata geçiş tarihi olan 7 Ocak 1946, demokrasiye geçiş günü olarak görülmemekte de, ilk demokratik seçimlerin yapıldığı 14 Mayıs 1950 günü demokrasiye geçiş tarihi olarak değerlendirilmektedir? Bugün bu soruya cevap bulmaya çalışacağım. Demokrasi salt çok partililikten ibaret değildir. Şayet bir ülkede birden çok parti bulunsa ...

Devamı... »

Kuvvetler ayrılığı değil çatışması

Taslakta öngörülen değişikliklerin yargının kuşatılması anlamına geldiği iddiasında bulunmak, esasen kuvvetler dengesini yargı lehine bozan mevcut çarpık düzenin sürdürülmesinde cansiperane ısrarcı olmak anlamına gelir Türkiye yeni bir anayasa değişikliği eşiğinde bulunuyor. Ama çok ilginç tecelli ki, daha önce bu anayasanın bir “Darbe Anayasası” olduğundan bahisle yerine demokratik sivil bir anayasanın yapılmasını savunanlar, şimdilerde bir başka şey söylemektedirler. Bir kısmı anayasanın ...

Devamı... »

Anayasa Mahkemesi, referandumda onaylanan değişiklikleri denetleyebilir mi?

AK Parti kısmi bir anayasa değişikliği paketini kamuoyuna açıkladı. Muhtemelen yakın gelecekte bu paket TBMM’de görüşülecek ve muhtemelen bu değişiklik halkoyuna sunulacaktır.   Bu yazıda, bu değişikliğin halkoyuna sunulması neticesinde kabul edilmesi halinde Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) bu değişikliği anayasallık açısından denetleyip denetleyemeyeceği hususunu tahlil etmek istiyorum. Meseleyi anayasal açıdan tahlil etmek gerekirse; Anayasa’da halkoylaması ile kabul edilen anayasa değişikliklerinin AYM’nin denetimi ...

Devamı... »

HSYK vakası üzerine yargı reformu ihtiyacı

Türkiye’de belli aralıklarla demokratik bir hukuk devletinde olması hayal bile edilemeyecek bazı sıra dışı vakalar yaşanmakta. Bunlardan birisi de 17 Şubat 2010 günü yaşandı.   Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner’in “Ergenekon terör örgütü üyesi olmak, resmi evrakta sahtecilik, iftira, hakaret ve tehdit” suçlamalarına istinaden tutuklanması üzerine olağanüstü toplanan HSYK, Cihaner hakkında soruşturmayı yürüten Erzurum Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi’nde görevli ...

Devamı... »

Protokolün kalkması yetmez

Demokratik bir hukuk devleti için EMASYA Protokolü’nün iptal edilmesine ilaveten, TSK İç Hizmet Kanunu’nun 35. maddesi değiştirilerek TSKnın esas görev olarak dış savunmaya odaklanması sağlanmalıdır. Türkiye’de son birkaç aydır EMASYA Protokolü tartışılıyor. Bu konuya ilişkin haberlerle yatıp kalkıyorlar. Bir bakış protokolün yasal dayanağının 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu olduğu belirtilirken, başka bir bakış protokolün 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’na aykırı ...

Devamı... »

Kaldırmak için ne bekleniyor?

Askerlerin Balyoz darbe planını EMASYA Protokolü ile meşrulaştırmaya çalışmaları ve içerdiği dehşetengiz planlar sebebiyle insanların kanını donduran bu plana ilişkin iddialar, protokole en ağır eleştirilerin yönelmesine sebep oldu. 7.7.1997’de imzalanan EMASYA Protokolü, TSK birlikleri ile sivil emniyet güçleri arasındaki işbirliği koşulları ve kurallarını düzenleyen ve “gizli” ibaresini içeren bir belgedir. Bu belge 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/D fıkrasına dayanılarak ...

Devamı... »

Yeni parti kapatmaların önüne geçmek mümkün mü?

DTP eski genel başkanı Ahmet Türk, sine-i millete dönme kararından vazgeçmelerinde, İmralı Cezaevi’nde tutuklu Öcalan’ın gönderdiği, “Çözüm demokratik mücadeledir. Bence henüz istifa edilecek aşamaya gelinmedi” şeklindeki mesajın etkili olduğunu belirtti.Ankara C. Başsavcılığı da, bu açıklama sebebiyle Ahmet Türk hakkında soruşturma açtı. Eski DTP’li 19 milletvekili de, yakın gelecekte Barış ve Demokrasi Partisi’ne (BDP) katılma kararı aldı.Bütün bunlardan sonra halef parti ...

Devamı... »