Adnan Küçük

Seçim Güvenliğinin Sağlanması

Türkiye’de son parlamento seçimlerde, bazı seçim bölgelerinde seçim güvenliğinin sağlanması önemli bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle 7 Haziran 2015 seçimlerinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bazı sandıklarda kayıtlı seçmen sayısından fazla oyun bir partiye çıkmış olması, özellikle kırsal kesimlerde seçmenlerin oylarını korku içerisinde verdikleri yönündeki duyumlar, seçim ve sandık ...

Devamı... »

Kaset siyaseti acziyet siyasetidir

Türkiye’de bazı dönemlerde illegal yollarla elde edilen gizli kasetlerin kamuoyuna sızdırılması yoluyla siyaset yeni baştan dizayn edilmeye çalışılır. Bunda bazı durumlarda kısmen başarılı olunsa da, bu yolla mutlak başarı elde edilebileceğini söyleyebilmek zordur. Bu alanda gerçekleştirilen en başarılı operasyon, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın Genel Başkanlık koltuğundan indirilerek yerine Kemal ...

Devamı... »

Hukuki mecranın dışına çıkan yargıyı ne yapmalı?

Türkiye’de de gerek son günlerde, gerekse Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana olsun, yargının, değişen şartlara bağlı olarak ara ara operasyonel faaliyetlere girişmek suretiyle kendisine ait hukuki mecranın dışına çıktığı görülmüştür. Hukuki mecra ihlalinin, bazen yasamaya, bazen yürütmeye, bazen iktidara, bazen de iktidarın emrinde diğer kesimlere karşı gerçekleştiği görülür. Bir devletin ‘hukuk ...

Devamı... »

Yargı temelli yaşanan sorunların temeli: fetihçi anlayış

Yargı tarafgir tutum sergilemek suretiyle hukuki zeminde sahip olduğu mecra haricine çıkmaya ya da bu yönde yaygın algılar ortaya çıkmaya başladığı andan itibaren, bu tutum iktidar tarafına yönelik de olsa, muhalefet tarafına yönelik de olsa, sert tepkilere sebep olmakta; bu kez bizzat yargının kendisi tartışmaların odağına yerleşmektedir. Türkiye’de Cumhuriyet tarihinin ...

Devamı... »

Türkiye Adım Adım Normalleşiyor

Türkiye Osmanlı’nın son döneminde başlayan ve Cumhuriyet’le birlikte topluma giydirilen dar elbiseden adım adım artık kurtuluyor. Türkiye’nin, evrimci ve tedrici usullere uygun olarak, normalleşme sürecinde emin adımlarla ilerlemesi, son derece olumlu bir gelişmedir. Türkiye normalleştikçe, insanlar daha mutlu olacaklar, gerilim ve çatışmalar azalacak, kısaca Türkiye, bütün kesimleri ile bütünlük ve ...

Devamı... »

Taksit taksit gelen başörtüsü özgürlüğü

Türkiye farklı bir ülke; bir yandan demokrasi ve hukuk devletinden söz edilirken, diğer yandan hak ve hürriyetlerin alanını daraltıcı yöndeki düzenlemeler kaldır kaldır bitmiyor. 1982 Anayasası 17 kez değiştirildiği halde hala otoriter nitelikli hükümler varlığını sürdürmektedir. Anayasanın Başlangıç kısmı bile bu Anayasanın otoriter ruh ile donanımlı olması için tek başına ...

Devamı... »

Yeni anayasa için sokağa mı çıkmalı

Toplumun, 12 Haziran 2011’de yapılan genel seçimler neticesinde teşekkül eden Meclisten en büyük beklentisi yeni bir Anayasanın yapılması idi. Bu toplumsal talebe cevap verilmek üzere TBMM’nde 4 partiden eşit üyenin katıldığı bir Anayasa Uzlaşma Komisyonu oluşturuldu. Komisyon çalışmalarına devam etmektedir. Bu Komisyonun kendisi için tayin etmiş olduğu süre 31 Aralık ...

Devamı... »

Türkiye için hükümet sistemi arayışları

Ülkemizde Cumhuriyet’in yaşı bir asra yaklaştığı halde, hâlâ sistem temelli sorunlar tartışılmaktadır. Türkiye Devleti’nin kuruluşunda denenen ilk sistem, “meclis hükümeti”dir. 1924 Anayasası’nda meclis hükümeti-parlamenter hükümet karması bir yapı ortaya çıkmıştır. 1909–1920 arası dönem ile 1961 ve 1982 anayasalarında parlamenter sistem tatbik edilmiştir. Son 30 küsur yıllık süre içerisinde başta Süleyman ...

Devamı... »

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru: Çekinceler ve beklentiler

Avrupa’da; Almanya, Avusturya, İsviçre, Belçika, İspanya, Rusya, Polonya, Portekiz, Makedonya, Hırvatistan, Slovenya, Macaristan, Çek ve Slovak cumhuriyetlerinde, Latin Amerika’da; Meksika, Arjantin, Brezilya ve Kolombiya’da, Uzakdoğu’da; Güney Kore’de mevcut olan ve uygulamaya devam edilen “bireysel başvuru”, ülkemizde de 12 Eylül 2010 tarih ve 5982 sayılı anayasa değişikliği kanunu ile anayasal düzenlemeye ...

Devamı... »

Dindar seçmen CHP’ye oy verir mi?

CHP, arada bir mütedeyyin kesimlere yönelik açılımlardan, mütedeyyin kimselerin de CHP’ye oy vermesinden, bu kesimlerle barışmaktan söz eder, ama bunun bir türlü ardı arkası gelmez. Peki, bu açılımların fiili sonuçları olabilir mi? Burada bunu tahlil etmek istiyorum. Demokrasilerde siyasî partiler, genellikle toplumda birbirinin aynısı veya birbirine yakın görünen belli bazı ...

Devamı... »