Adnan Küçük

1 Kasım Seçimleri Birilerine Bedel Ödetme Seçimine Dönüştü

Türkiye’de 7 Haziran 2015 seçimleri sonrası dönemde hükümetin olağan yollarla kurulamaması üzerine ilk defa Cumhurbaşkanı “seçimlerin yenilenmesine” karar verdi. Bu kararın temel sebebi, siyasi sistemin tıkanması neticesinde koalisyon şeklinde de olsa hükümetin kurulamamasıdır. Seçimlerin yenilenmesi kararı üzerine yapılan 1 Kasım 2015 seçimlerindeki tablo ile 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan seçimlerdeki tablo çok farklı olmuştur. Deyim yerinde ise tablo alt üst ...

Devamı... »

MHP Gittikçe Gerçek Kimliğinden Uzaklaşıyor Mu?

10 Ekim 2015 Günü Cumhuriyet tarihini en kanlı terör eylemi gerçekleşti. Tabii olarak bu hadise bütün dünyada yankı buldu. Bu hadiseye çeşitli partiler birbirinden farklı tepkiler verdiler. Kimisi güvenlik zafiyetinden söz etti, kimisi sorumlu bakanların istifa etmesi gerektiğini dile getirdi, kimisi de bu eylemin devlet tarafında, daha özelde de polisler tarafından gerçekleştirildiği yönünde akıl ve izan dışı beyanlarda bulundu. Kısaca ...

Devamı... »

Seçim Güvenliğinin Sağlanması

Türkiye’de son parlamento seçimlerde, bazı seçim bölgelerinde seçim güvenliğinin sağlanması önemli bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle 7 Haziran 2015 seçimlerinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bazı sandıklarda kayıtlı seçmen sayısından fazla oyun bir partiye çıkmış olması, özellikle kırsal kesimlerde seçmenlerin oylarını korku içerisinde verdikleri yönündeki duyumlar, seçim ve sandık güvenliğinin ciddi bir şekilde gündeme gelmesine sebep olmuştur. Nitekim 7 ...

Devamı... »

Kaset siyaseti acziyet siyasetidir

Türkiye’de bazı dönemlerde illegal yollarla elde edilen gizli kasetlerin kamuoyuna sızdırılması yoluyla siyaset yeni baştan dizayn edilmeye çalışılır. Bunda bazı durumlarda kısmen başarılı olunsa da, bu yolla mutlak başarı elde edilebileceğini söyleyebilmek zordur. Bu alanda gerçekleştirilen en başarılı operasyon, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın Genel Başkanlık koltuğundan indirilerek yerine Kemal Kılıçdaroğlu’nun getirilmesidir. Fakat MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında gerçekleştirilen ...

Devamı... »

Hukuki mecranın dışına çıkan yargıyı ne yapmalı?

Türkiye’de de gerek son günlerde, gerekse Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana olsun, yargının, değişen şartlara bağlı olarak ara ara operasyonel faaliyetlere girişmek suretiyle kendisine ait hukuki mecranın dışına çıktığı görülmüştür. Hukuki mecra ihlalinin, bazen yasamaya, bazen yürütmeye, bazen iktidara, bazen de iktidarın emrinde diğer kesimlere karşı gerçekleştiği görülür. Bir devletin ‘hukuk devleti’ ve ‘anayasal devlet’ olmasının temel şartlarından birisi de yargının, ...

Devamı... »

Yargı temelli yaşanan sorunların temeli: fetihçi anlayış

Yargı tarafgir tutum sergilemek suretiyle hukuki zeminde sahip olduğu mecra haricine çıkmaya ya da bu yönde yaygın algılar ortaya çıkmaya başladığı andan itibaren, bu tutum iktidar tarafına yönelik de olsa, muhalefet tarafına yönelik de olsa, sert tepkilere sebep olmakta; bu kez bizzat yargının kendisi tartışmaların odağına yerleşmektedir. Türkiye’de Cumhuriyet tarihinin hemen her döneminde yargı alanında hep sorunlar yaşanmıştır. Her ne ...

Devamı... »

Türkiye Adım Adım Normalleşiyor

Türkiye Osmanlı’nın son döneminde başlayan ve Cumhuriyet’le birlikte topluma giydirilen dar elbiseden adım adım artık kurtuluyor. Türkiye’nin, evrimci ve tedrici usullere uygun olarak, normalleşme sürecinde emin adımlarla ilerlemesi, son derece olumlu bir gelişmedir. Türkiye normalleştikçe, insanlar daha mutlu olacaklar, gerilim ve çatışmalar azalacak, kısaca Türkiye, bütün kesimleri ile bütünlük ve barış içerisinde çok daha güçlü ve müreffeh olacaktır. Ülkemizde yaklaşık ...

Devamı... »

Taksit taksit gelen başörtüsü özgürlüğü

Türkiye farklı bir ülke; bir yandan demokrasi ve hukuk devletinden söz edilirken, diğer yandan hak ve hürriyetlerin alanını daraltıcı yöndeki düzenlemeler kaldır kaldır bitmiyor. 1982 Anayasası 17 kez değiştirildiği halde hala otoriter nitelikli hükümler varlığını sürdürmektedir. Anayasanın Başlangıç kısmı bile bu Anayasanın otoriter ruh ile donanımlı olması için tek başına yeterlidir. Nitekim Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hak ve hürriyetlerin alanını daraltıcı ...

Devamı... »

Yeni anayasa için sokağa mı çıkmalı

Toplumun, 12 Haziran 2011’de yapılan genel seçimler neticesinde teşekkül eden Meclisten en büyük beklentisi yeni bir Anayasanın yapılması idi. Bu toplumsal talebe cevap verilmek üzere TBMM’nde 4 partiden eşit üyenin katıldığı bir Anayasa Uzlaşma Komisyonu oluşturuldu. Komisyon çalışmalarına devam etmektedir. Bu Komisyonun kendisi için tayin etmiş olduğu süre 31 Aralık 2012’de sona eriyor. Bu sürenin dolmasına kısa bir süre kaldığı ...

Devamı... »

Türkiye için hükümet sistemi arayışları

Ülkemizde Cumhuriyet’in yaşı bir asra yaklaştığı halde, hâlâ sistem temelli sorunlar tartışılmaktadır. Türkiye Devleti’nin kuruluşunda denenen ilk sistem, “meclis hükümeti”dir. 1924 Anayasası’nda meclis hükümeti-parlamenter hükümet karması bir yapı ortaya çıkmıştır. 1909–1920 arası dönem ile 1961 ve 1982 anayasalarında parlamenter sistem tatbik edilmiştir. Son 30 küsur yıllık süre içerisinde başta Süleyman Demirel, Turgut Özal ve Tayyip Erdoğan olmak üzere bazı önemli ...

Devamı... »