Adnan Küçük

OHAL kararnameleri iptal edilebilir mi?

Bazı Çevreler, Olağanüstü Halin (OHAL) ilanına sebep olan konularla alakalı Hükümet tarafından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerin (KHK) Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından derhal iptal edilmesi gerektiğini beyan etmektedir. Ayrıca ana muhalefet partisi CHP’nin de bu KHK’lar hakkında AYM’ye iptal davası açacağı yönünde bazı açıklamalar duyulmaktadır. Önce Türkiye’nin atlattığı badirenin ve içinde bulunduğu tehlikenin iyi anlaşılması gerekiyor. Türk Halkı, 15 Temmuz’da kahramanca ...

Devamı... »

Demokrasi halkın bağrında kökleşti

15 Temmuz 2016 Türkiye’de tarihi olaylara sahne oldu. Daha önceleri 1960, 1971 (muhtıra) ve 1980’de yapılan askeri darbelere fiili direnç göstermeyen Türk halkı, 15 Temmuz günü darbecilere karşı gösterdiği şanlı direnişle Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşında ifade ettiği “korkma” hitabının gereğini yerine getirmiştir. FETÖ’cü terör örgütü tarafından, asker unsurları vasıtasıyla halkın iradesine karşı gerçekleştirilen kanlı darbe girişimine karşı halkın direnç ...

Devamı... »

Türk demokrasisinin en büyük handikapı ana muhalefet

Bir ülkede demokrasinin sağlıklı bir şekilde işleyişi her şeyden önce muhalefete bağlıdır. Esasen her rejimde iktidar partisi mevcuttur, fakat muhalefet partileri sadece demokrasilerde söz konusudur. Muhalefetsiz bir demokrasiden söz edilemez. Burada sözü edilen sahici muhalefettir. Yani geçmişte bazı totaliter ve otoriter rejimlerde de binde iki ya da üç oy alan partiler mevcut idi, ama bunların varlığı demokrasinin mevcudiyeti için yeterli ...

Devamı... »

Cumhuriyet’ten Günümüze İfade Hürriyeti Korkusu ve Temel Dinamikleri

Üzerinde en çok konuşulan, tartışılan, gelişime açık değişik şekillere sahip olan ve her geçen dönem yeni türleri ortaya çıkan hürriyetlerin başında ifade hürriyeti gelir. Bir zamanlar sadece bazı sözlü ve yazılı araçlarla bu hürriyet kullanılmakta iken, radyo ve televizyonun icat edilip yaygın bir haberleşme aracına dönüşmesi, ayrıca internet vasıtasıyla ifade araçlarının çok daha çeşitlenerek yaygınlaşmasıyla ifade hürriyeti daha etkili ve dizginlenmesi ...

Devamı... »

Başkanlık Sistemini Nasıl Anlatmalı?

Türkiye’de 1 Kasım seçimlerinden sonraki dönemde yeni anayasa ve başkanlık sistemi konusu tekrardan yoğun bir şekilde gündeme geldi. Konu biraz tartışıldı, iktidar ve muhalefet partileri bu konuda karşılıklı fikirler beyan etti. Fakat daha sonraki süreçte meselenin yeterince kamuoyunun gündeminde kalmaya devam ettiği söylenemez. Bu konunun salimen sonuçlandırılabilmesi için, anayasal konuların sürekli tartışılması, konuşulması, müzakere edilmesi gerekmektedir. Her ne kadar geniş ...

Devamı... »

Sadece kürsü dokunulmazlığı ne kadar gerçekçi?

Türkiye’de yasama dokunulmazlığı ve sorumsuzluğu konusu ara ara ısıtılarak tartışılır. Bu mevzua ilişkin toplumda oluşan algılar hiç de iyimser nitelikte değildir. Toplumda yaygın ve yoğun olarak oluşturulan algıya göre, “yasama dokunulmazlığı, aslında yasamadan ziyade milletvekillerine sağlanmış bir imtiyazdan başka bir şey değildir”. Haziran 2016’dan itibaren terörün yeniden şiddetlenmesi, legal bir siyasi parti görünümüne sahip olan HDP-PKK bütünleşmesi, bazı HDP’lilerin sırtlarını ...

Devamı... »

Vesayetçi zihniyetin demokrasi korkusu

Star Gazetesi, Açık Görüş, 27.03.2016. Dr. Adnan Küçük / Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Bütün anayasa hukukçularının üzerinde müttefik oldukları bir ilke vardır; buna göre, “demokrasilerde asli kurucu iktidarın yani yeni baştan bir anayasa yapma iktidarının sahibi halktır”. Bu ilkeye rağmen, Türk halkına yeni baştan bir anayasa yapma yetkisini vermek istememek sorunlu bir zihniyetin ürünüdür. Türkiye’de şimdiye kadar hiçbir ...

Devamı... »

Yeni anayasa sürecinin yol haritası nasıl olmalı?

Yaklaşık 80-90 maddesi değiştirildiği halde, 1982 Anayasası otoriter ve çoğulculuğu zedeleyen ideolojik ruh ve muhtevadan kurtulabilmiş değildir. Hala, başlangıcında “yüce devlet”ten söz edilmektedir. Bir hukuk devletinin yüce olması söz konusu olamaz; bir devlet yüce ise, devlet iktidarı birey hakları karşısında baskın olmaya devam ediyorsa, o ülke hukuk devletinden uzak demektir. 1 Kasım 2015 TBMM genel seçimleri akabinde yeni anayasa yapılması ...

Devamı... »

Hükümet modeline halk karar versin!

1 Haziran 2015 TBMM Genel Seçimlerini müteakiben yeni anayasanın yapılması ve bu bağlamda hükümet sisteminin ne olması gerektiği konusu tekrardan Türkiye’nin gündemine girdi. AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yeni anayasanın yapılması konusunu görüşmek üzere CHP ve MHP liderlerini ziyaret etti. CHP ve MHP ile yapılan görüşmelerde yeni Anayasanın yapılması yönünde müşterek kanaat ortaya çıktı. Burada yapılan görüşmelerde her iki ...

Devamı... »

Türkiye’ye Özgü Bir Başkanlık Modeli Neden Olmasın ki?

Türkiye’de hükümet sistemi arayışlarında, bazı çevreler, kutsal bir sistem imiş gibi parlamenter sisteme dört elle sarılırken, bir diğer kesim de başkanlık sistemi olacaksa mutlaka ABD’de cari olan sistem olmalıdır; bu sistemden zerre kadar sapma olursa sistem yozlaşır demektedirler. Bir üçüncü kesim de mutlaka Türkiye’ye mahsus bir başkanlık modeli olmalıdır demektedir. Peki, “Türkiye’nin önümüzdeki süreçte hükümet sistemi tercihi ne yönde olmalıdır” ...

Devamı... »