Adnan Küçük

Türk demokrasisinin en büyük handikapı ana muhalefet

Bir ülkede demokrasinin sağlıklı bir şekilde işleyişi her şeyden önce muhalefete bağlıdır. Esasen her rejimde iktidar partisi mevcuttur, fakat muhalefet partileri sadece demokrasilerde söz konusudur. Muhalefetsiz bir demokrasiden söz edilemez. Burada sözü edilen sahici muhalefettir. Yani geçmişte bazı totaliter ve otoriter rejimlerde de binde iki ya da üç oy alan ...

Devamı... »

Cumhuriyet’ten Günümüze İfade Hürriyeti Korkusu ve Temel Dinamikleri

Üzerinde en çok konuşulan, tartışılan, gelişime açık değişik şekillere sahip olan ve her geçen dönem yeni türleri ortaya çıkan hürriyetlerin başında ifade hürriyeti gelir. Bir zamanlar sadece bazı sözlü ve yazılı araçlarla bu hürriyet kullanılmakta iken, radyo ve televizyonun icat edilip yaygın bir haberleşme aracına dönüşmesi, ayrıca internet vasıtasıyla ifade araçlarının ...

Devamı... »

Başkanlık Sistemini Nasıl Anlatmalı?

Türkiye’de 1 Kasım seçimlerinden sonraki dönemde yeni anayasa ve başkanlık sistemi konusu tekrardan yoğun bir şekilde gündeme geldi. Konu biraz tartışıldı, iktidar ve muhalefet partileri bu konuda karşılıklı fikirler beyan etti. Fakat daha sonraki süreçte meselenin yeterince kamuoyunun gündeminde kalmaya devam ettiği söylenemez. Bu konunun salimen sonuçlandırılabilmesi için, anayasal konuların ...

Devamı... »

Sadece kürsü dokunulmazlığı ne kadar gerçekçi?

Türkiye’de yasama dokunulmazlığı ve sorumsuzluğu konusu ara ara ısıtılarak tartışılır. Bu mevzua ilişkin toplumda oluşan algılar hiç de iyimser nitelikte değildir. Toplumda yaygın ve yoğun olarak oluşturulan algıya göre, “yasama dokunulmazlığı, aslında yasamadan ziyade milletvekillerine sağlanmış bir imtiyazdan başka bir şey değildir”. Haziran 2016’dan itibaren terörün yeniden şiddetlenmesi, legal bir ...

Devamı... »

Vesayetçi zihniyetin demokrasi korkusu

Star Gazetesi, Açık Görüş, 27.03.2016. Dr. Adnan Küçük / Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Bütün anayasa hukukçularının üzerinde müttefik oldukları bir ilke vardır; buna göre, “demokrasilerde asli kurucu iktidarın yani yeni baştan bir anayasa yapma iktidarının sahibi halktır”. Bu ilkeye rağmen, Türk halkına yeni baştan bir anayasa yapma yetkisini ...

Devamı... »

Yeni anayasa sürecinin yol haritası nasıl olmalı?

Yaklaşık 80-90 maddesi değiştirildiği halde, 1982 Anayasası otoriter ve çoğulculuğu zedeleyen ideolojik ruh ve muhtevadan kurtulabilmiş değildir. Hala, başlangıcında “yüce devlet”ten söz edilmektedir. Bir hukuk devletinin yüce olması söz konusu olamaz; bir devlet yüce ise, devlet iktidarı birey hakları karşısında baskın olmaya devam ediyorsa, o ülke hukuk devletinden uzak demektir. ...

Devamı... »

Hükümet modeline halk karar versin!

1 Haziran 2015 TBMM Genel Seçimlerini müteakiben yeni anayasanın yapılması ve bu bağlamda hükümet sisteminin ne olması gerektiği konusu tekrardan Türkiye’nin gündemine girdi. AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yeni anayasanın yapılması konusunu görüşmek üzere CHP ve MHP liderlerini ziyaret etti. CHP ve MHP ile yapılan görüşmelerde yeni Anayasanın yapılması ...

Devamı... »

Türkiye’ye Özgü Bir Başkanlık Modeli Neden Olmasın ki?

Türkiye’de hükümet sistemi arayışlarında, bazı çevreler, kutsal bir sistem imiş gibi parlamenter sisteme dört elle sarılırken, bir diğer kesim de başkanlık sistemi olacaksa mutlaka ABD’de cari olan sistem olmalıdır; bu sistemden zerre kadar sapma olursa sistem yozlaşır demektedirler. Bir üçüncü kesim de mutlaka Türkiye’ye mahsus bir başkanlık modeli olmalıdır demektedir. ...

Devamı... »

1 Kasım Seçimleri Birilerine Bedel Ödetme Seçimine Dönüştü

Türkiye’de 7 Haziran 2015 seçimleri sonrası dönemde hükümetin olağan yollarla kurulamaması üzerine ilk defa Cumhurbaşkanı “seçimlerin yenilenmesine” karar verdi. Bu kararın temel sebebi, siyasi sistemin tıkanması neticesinde koalisyon şeklinde de olsa hükümetin kurulamamasıdır. Seçimlerin yenilenmesi kararı üzerine yapılan 1 Kasım 2015 seçimlerindeki tablo ile 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan seçimlerdeki ...

Devamı... »

MHP Gittikçe Gerçek Kimliğinden Uzaklaşıyor Mu?

10 Ekim 2015 Günü Cumhuriyet tarihini en kanlı terör eylemi gerçekleşti. Tabii olarak bu hadise bütün dünyada yankı buldu. Bu hadiseye çeşitli partiler birbirinden farklı tepkiler verdiler. Kimisi güvenlik zafiyetinden söz etti, kimisi sorumlu bakanların istifa etmesi gerektiğini dile getirdi, kimisi de bu eylemin devlet tarafında, daha özelde de polisler ...

Devamı... »